Náhradní matka. Nejčastější otázky a odpovědi týkající se náhradního (surogátního) mateřství!

Články, Novinky, Tipy a rady 2. Únor, 2018

„Asi před dvěma lety u mě zazvonila kamarádka se slzami v očích, vrátila se z vyšetření od lékaře, který ji oznámil, že nikdy nebude schopna donosit dítě. Sama mám již tři děti a nedokázala bych si bez radosti a lásky, kterou mě každý den naplňují, svůj život představit. Rozhodla jsem se, že jí pomůžu a stanu se náhradní matkou.“ Paní Alena

Náhradní mateřství je krásný, ale eticky, právně a sociálně velmi složitý a pro obě strany psychicky náročný proces. Nicméně pokud pro partnerský pár neexistuje jiná cesta k získání vytouženého dítěte, je dobré ji využít.

Kdo se může stát náhradní matkou?

Náhradní matkou se může stát žena, jenž by ráda pomohla párům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou počít vlastní dítě a splňující níže uvedené podmínky.

 • Věk 18 až 49 let.
 • Má již své vlastní dítě.
 • Má platné plné zdravotní pojištění v ČR.
 • Je svobodná či rozvedená. Je-li náhradní matka v manželství, vstupuje do procesu rovněž její manžel, což proces komplikuje.
 • Výborný zdravotní stav.
 • Absolvuje předepsaná vyšetření s negativním výsledkem.

Jaké páry mohou požádat o náhradní matku?

O náhradní matku může zažádat žena, která není schopna ze závažných zdravotních důvodů počít nebo donosit dítě. Proces vložení embrya biologických rodičů do dělohy náhradní matky může být uplatněn, pokud žena ze žadatelského páru trpí vrozenými vývojovými vadami dělohy, poškozením dutiny děložní, nebo její absencí, chronickými onemocněními, opakovaně potrácí nebo v nedávné době prodělala onkologickou léčbu.

Má náhradní matka nárok na finanční odměnu?

Náhradní matka není za pomoc žadatelskému páru placená, má ovšem nárok na finanční kompenzaci za ušlou mzdu a zisk, výlohy spojené s léky a nutnými vyšetřeními, cestovné, cvičení pro těhotné, potravinové doplňky potřebné v těhotenství a další. Tato kompenzace se obvykle pohybuje kolem 500 000 Kč a jsou v ní zahrnuty i náklady spojené s odběrem pohlavních buněk, hormonální stimulací náhradní matky, transferem embrya a jiné. Vše hradí žadatelský pár.

Jak se k náhradnímu mateřství staví zákon?

V České republice není proces náhradního mateřství zakázán, ale zároveň není upravena žádným specifickým zákonem, vychází tedy pouze ze zákonů stávajících. Celá metodika surogátního mateřství musí být doprovázena kvalitními právními konzultacemi a kompletním poradenským servisem. Matkou dítěte je podle zákona žena, která dítě porodí, na druhou stranu však zákon ženě umožňuje vzdát se rodičovských závazků k dítěti a poskytnout jej k adopci.

Jak celý proces probíhá?

 • Neplodný pár si vybere náhradní matku.
 • Spermie muže z neplodného páru je použita k oplodnění vajíčka ženy z neplodného páru. V případě že tato žena nemá vajíčka vhodná k oplodnění, lze využít vajíčka anonymní dárkyně. Touto dárkyní nemůže být náhradní matka, dárcovství vajíček je ze zákona anonymní.
 • Embryo je následně transferováno náhradní matce, která plod donosí a porodí.
 • Jakmile náhradní matka otěhotní, biologický otec dítěte uzná se souhlasem náhradní matky své otcovství a stává se tak otcem se všemi právy a povinnostmi.
 • Když se dítě narodí, náhradní matka se jej vzdá a je svěřeno biologickému otci, biologická matka následně zažádá o osvojení tohoto dítěte.

V případě, že také chcete pomoci neplodným párům, obraťte se na nás formou kontaktního formuláře, telefonu nebo emailu [email protected]