Dr. Larysa Datsiuk

Dr. Larysa Datsiuk

Gynekolog, IVF specialista

Vyrostla jsem na Ukrajině v rodině učitelky a inženýra. Rodiče mě vždy podporovali v tom, co jsem chtěla, a pomohli mi splnit můj veliký sen – stát se doktorkou. Má dráha byla jasná – studovala jsem střední zdravotnickou školu a po ní jsem šla na medicínu. Rozhodla jsem se pracovat v oboru gynekologie a porodnictví a po dobu 17 let jsem pracovala na porodnici. Na práci mě nejvíce motivovala ta radost, když pomůžu přijít na svět novému člověku. Já jsem si sen plnila, ale trápilo mě, že spousta lidí si svůj sen být rodičem plnit nemohla. A tak jsem se rozhodla věnovat se reprodukční medicíně, protože jsem v tom viděla veliký smysl.
Po 19 letech práce na Ukrajině jsem chtěla změnu, a tak jsem se přestěhovala do Česka. Od toho mě spoustu lidí odrazovalo, ale já si šla za svým. Začátky nebyly lehké, ale nyní tu již přes 2 roky žiji a pracuji a snažím se pomáhat lidem na jejich cestě ke šťastnému rodičovství. Práce je mým životním koníčkem a přistupuji k ní svědomitě a poctivě. Pevně věřím, že i přes nejrůznější překážky je možné dosáhnout svých cílů.
Mám manžela a dvě dcery, z nichž jedna jde v mých šlépějích a studuje medicínu, druhá je ekonomka.
Miluji cestování a poznávání nových míst.

 

Vzdělání

1987-1991 – Vinnická střední odborná škola.Vinnica , Ukrajina Porodní asistentka

1994-2000 – promoce na lékařské fakultě Vinnické Lékařské Státní Univerzity M.I.Pirogova, Vinnica, Ukrajina ,obor všeobecné lékařství Diplom A 002225,VN 12173561 od 23.06.2000.

2000-2002 – Dnipropetrovská Státní Lékařská Akademie , Dnipropetrovsk , Ukrajina, Lékařka v oboru gynekologie a porodnictví .

2016 Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvalifikace v České republice, Univerzita Karlova, NO/UKRUK/1996/2016-4/Ha07.11.2017 Absolvování písemné části aprobační zkoušky, rozhodnuti MZ ČR MZDR 9785/2017-8/VLP

2.6.2020 – Uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice

23.3.2021 – Absolvování základního gynekologicko-porodnického kmene

9.12.2022 – Získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

Zaměstnání

 2003 – 2017   Městská nemocnice č. 7, gynekologicko –porodnické oddělení .

Kryvý Rih, Ukrajina

Pozice – lékářka v oboru gynekologie-porodníctvi, primářka oddělení rizikového těhotenství

2010 – 2017– pracovní poměr v soukromé klinice NADIA, Kryvý Rih, Ukrajina, ambulantní gynekolog

2017 – 2019 Regionální genetické centrum, Kryvý Rih, vedoucí odděleni patologií reprodukčnícho systému

2019 – 2020 KZ .a.s. Nemocnice Děčin, gynekologicke-porodnické odděleni, lékařka

4.1.2021 – dosud: Brno klinika IVF Repromeda , gynekolog-reproduktolog

 

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Sekce asistované reprodukce