Mgr. Jakub Horák, Ph.D.

Mgr. Jakub Horák, Ph.D.

Ředitel genetické laboratoře

Život a vše živé v celé své rozmanitosti, to mě vždycky fascinovalo. Pochopit, jaký koncert uvnitř buněk všechny ty molekuly rozehrávají, k tomu bylo studium molekulární biologie a výzkum nejlepší cestou. Ještě krásnější je ale mít možnost každý den tyto vědomosti a všechny zkušenosti použít a pomoci lidem radovat se z příchodu zdravého človíčka mezi nás. Vidět pak stejnou radost z naší práce u svých spolupracovníků, vidět je v práci smát se a táhnout za jeden provaz, to už jsou radosti určené pro ředitele. Je to pro mě nové, ale je to taky fajn!

Když za sebou zavřu kancelář a laboratoř, učím děti jezdit na kole, na bruslích i na lyžích, plavat a běhat. Čím dřív se to naučí, tím dřív to budu moci s nimi dělat zase naplno. Totiž, ve zdravém těle zdravý duch! A zkoušeli jste argentinské tango? Mě překvapilo, jak pěkné je komunikovat tancem.

Vzdělání:

1993 – 1997
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž

1997 – 2002
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, magisterské studium, obor Molekulární biologie a genetika, udělen titul Mgr.

2003 – 2004
Universität zu Köln, Botanisches Institut, doktorské studium

2004 – 2008
Eberhard Karls Universität Tübingen, Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen, doktorské studium, udělen titul Dr. rer. nat. (Ph.D.)

Praxe:

2002 – 2003
vědecký pracovník, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř molekulární fyziologie rostlin

2003 – 2004
vědecký pracovník, Universität zu Köln, Botanisches Institut

2004 – 2008
vědecký pracovník, Eberhard Karls Universität Tübingen, Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen

2008 – 2010
vědecký pracovník, Masarykova univerzita, Oddělení funkční genomiky a proteomiky

2010 – 2011
vědecký pracovník, Středoevropský technologický institut (CEITEC)

2011 – nyní
molekulární genetik, Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky, Repromeda

2015 – nyní
ředitel Laboratoře lékařské a reprodukční genetiky, Repromeda

Členství v odborných společnostech:

ČLS JEP – ČGPS Sekce asistované reprodukce, ČLS JEP – Společnost lékařské genetiky, Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie (ESHRE), Mezinárodní společnost pro preimplantační genetickou diagnostiku (PGDIS)