Bc. Veronika Tauvinklová

Bc. Veronika Tauvinklová

Zdravotně sociální pracovnice

Pocházím z rodiny, která pracuje ve zdravotnictví. Já jsem ale nikdy netoužila být lékařem ani sestrou. Svou empatií jsem však chtěla být někomu prospěšná. A tak jsem se zaměřila na sociální sféru. Kombinací obojího je Zdravotně sociální pracovník. V Repromedě se věnuji zejména náhradnímu mateřství.

Svůj volný čas trávím ve společnosti přátel a rodiny.  Ráda relaxuji v přírodě, při četbě knih, poslechem moderní hudby. Miluji ovšem i tu lidovou a s ní spojené lidové tradice. Máte tedy možnost vidět mě v kyjovském kroji na hodech nebo v pracovním kroji při dožínkových slavnostech zvaných Trešón. Jsem členkou SDH a soutěžím v požárním útoku. Mám ráda psy a delfíny. Delfíni jsou čestní, vnímaví a zvědaví – a to jsem i já.

Mezi jedno z mých životních přání patří naučit se plynule znakový jazyk.

Vzdělání:

2011- 2015: SPŠEIT, Purkyňova 97 Brno, obor Sociálně správní činnost

2015 – 2018: Vysoká škola polytechnická Jihlava, obor Zdravotně sociální pracovník

Praxe:

2018: Klinika REPROMEDA – Zdravotně sociální pracovnice