Léčba neplodnosti – když jde čas proti vám

Tipy a rady 10. března, 2016

Léčba neplodnosti - když jde čas proti vám

Nepropásněte svou šanci na dítě

Mnoho dvojic posouvá své rodičovství do vyššího věku a mnoho dvojic čeká zbytečně dlouho na to, zda těhotenství vznikne bez pomoci lékařské vědy. Pokud se dvojice rozhodne pro těhotenství a to nepřichází, je dobré zjistit příčinu nezdaru. Mnoho párů se domnívá, že čas na řešení problému přichází až po roce marného snažení, někdy i za delší dobu, ale to je chyba.

Tato doba je zbytečně dlouhá a snižuje šanci na úspěch zejména u žen starších třiceti tří let. Od tohoto věku prudce klesají šance ženy na otěhotnění, každý rok navíc zbytečně komplikuje léčbu neplodnosti a vystavuje ženy zbytečné frustraci z neúspěchu.

Kdy tedy zahájit léčbu neplodnosti?

To, kdy by se dvojice měla svěřit do rukou odborníků na léčbu neplodnosti, je ovlivněno celou řadou faktorů. Věkem, chronickými onemocněními, rodinou anamnézou či problémem, který snahu o otěhotnění maří.

Důležité je také to, že dvojice mohou přijít do center zabývajících se léčbou neplodnosti bez doporučení od lékaře. Je také možné základní vyšetření provést okamžitě, čímž se ověří, zda muž či žena netrpí nějakým problémem, který znemožňuje nebo komplikuje otěhotnění. Pokud se problém ukáže, můžete se ušetřit zbytečného tápání a čekání a léčba může začít okamžitě, čímž se samozřejmě vaše šance na těhotenství zvyšuje.

V případě, že dvojice usilujete o miminko, a během půl roku se snaha nedaří, je návštěva centra víc než vhodná. U dvojic, kde je ženě víc než třicet, třicet tři let, je vhodné centrum navštívit po pár měsících, kdy k těhotenství nedojde. Zbytečné otálení může způsobit to, že dvojice svůj čas promešká.

Darování vajíček

Darování vajíček je řešení pro páry, kde vajíčka ženy již nejsou v dostatečné kvalitě a množství, nebo po jejich oplození nedochází k řádnému vývoji embrya. Také je možné, že žena již neprodukuje vajíčka vůbec. Dárkyně jsou vybírány podle striktních pravidel a kritérií stanovených naším centrem a zákonem.

Jaké požadavky musí splňovat dárkyně vajíček?

Musí být zdravá, ve věku 18-35 let, s ukončeným středoškolským vzděláním, v rodině se nesmí vyskytovat žádná dědičná ani psychiatrická onemocnění, nesmí mít anamnézu drogové závislosti, neměla by kouřit, je vyžadován normální body mass index. Před zařazením do registru dárkyň je každá zájemkyně o darování v centru reprodukční medicíny důkladně vyšetřena (hormonálně, geneticky, na pohlavně přenosné nemoci ..), výsledky všech vyšetření musí být striktně v mezích normy.

Je dárcovství vajíček omezené věkem?

Ano. Dárkyní může být žena ve věku 18-35 let.

Může žena, která příležitostně užívá marihuanu darovat vajíčka?

Uživatelky drog nejsou jako dárkyně akceptovány.

Může vajíčko darovat žena bez maturity?

Ano, pokud splňuje ostatní předepsané podmínky. Zákon o nutnosti maturity nehovoří.

Je lepší darovat vajíčka před vlastním těhotenstvím nebo až po něm?

Dárcovství vajíček není pro ženu ve vztahu k její budoucí plodnosti rizikem. Darovat vajíčka tedy může i žena, která dosud těhotná nebyla.

Může si pár, který potřebuje darovat vajíčka, sám vybrat dárkyni a přivést si jí s sebou na kliniku nebo musí vybírat z databáze?

Ze zákona je darování pohlavních buněk v České republice anonymní. Pár, který ke své léčbě potřebuje darovaná vajíčka, si dárkyni vybírá na základě svých požadavků a charakteristiky z databáze centra.

Léčba neplodnosti - když jde čas proti vám