Novinky v andrologii za rok 2020 aneb Spermiogram je pouze začátek

Články, Novinky, Věda a výzkum 20. ledna, 2021

Za neplodný můžeme označit pár, který se při pravidelném pohlavním styku bezvýsledně snaží o zplození potomka minimálně půl roku. Příčiny neplodnosti mohou být různé. Obecně ale platí, že v jedné třetině případů se na neplodnosti podílí primárně muž, druhá třetina je zejména na straně ženy a poslední část tvoří kombinace obou faktorů.

Právě proto, že se páry liší kombinací příčin a faktorů neplodnosti, existují různé vyšetřovací i léčebné postupy. Ty vždy v Repromedě doporučujeme individuálně na základě klinických a laboratorních vyšetření. Základní diagnostickou metodou u mužů je spermiogram. Andrologové však zvládnou mnohem víc. Během roku 2020 jsme v Repromedě zařadili hned několik nových metod.

První z nich je výběr spermií k oplození vajíčka pomocí Fertile chipu. Fertile chip je malé zařízení na jedno použití, které je složené ze dvou komůrek oddělených speciální membránou. Úkolem spermií je překonat tuto membránu a dostat se z jedné komůrky do druhé. To však zvládnou jen zdravé, morfologicky normální a pohyblivé spermie. Ty se tak oddělí od bakterií, nezralých nebo poškozených spermií či spermií s narušenou DNA. Použitím Fertile chipu tak můžeme k oplození vajíčka metodami asistované reprodukce využít jen ty nejkvalitnější spermie.

Druhou novinkou roku 2020 je diagnostické vyšetření oxidativního stresu v ejakulátu. Právě oxidativní stres je jedním z důležitých faktorů způsobujících problémy s mužskou plodností. Jedná se o stav vzniklý nerovnováhou mezi tvorbou reaktivních kyslíkových radikálů a antioxidačním systémem těla, který je neutralizuje a odstraňuje. Reaktivní formy kyslíku a dusíku jsou sice pro fyziologickou funkci spermií nezbytné, překročí-li však jejich množství určitou hranici, mohou ve formě oxidativního stresu poškozovat DNA a membránový systém spermií. Oxidativní stres tak vede ke vzniku zlomů ve spermiích a poruše pohyblivosti, což může mít za následek právě mužskou neplodnost.

K určení míry oxidativního stresu v ejakulátu používáme nejrychlejší a nejpřesnější elektrochemický test MIOXSYS. Tento test zvyšuje přesnost diagnostiky neplodnosti u mužů, zejména v případech nevysvětlené infertility, abnormálních parametrů spermiogramu, neúspěšných pokusů asistované reprodukce i v případě opakovaného potrácení ženy. Největší vliv na tuto nerovnováhu v mužském těle mají životní styl, váha, věk, kouření, stres, zánětlivé procesy, varikokéla či systémová onemocnění jako je například diabetes.

Poslední novinkou uplynulého roku je taktéž diagnostický nástroj s názvem Immasperm. Jeho sperdiagnostický balíčehlavním úkolem je určit podíl nezralých spermií v ejakulátu. Ty totiž mají nižší schopnost pravděpodobnost oplození vajíčka a tím i nižší šanci dát vzniknout perspektivnímu embryu. Zralost spermií zjišťuje Immasperm pomocí míry zabarvení spermií. Použité barvivo – anilinová modř – se váže na chromatin v jádře spermií. Hlavička zralé a fyziologicky vyvinuté spermie se zbarví jen slabě. Silně se naopak zbarví hlavička spermie s poruchou zrání. Pokud podíl nezralých spermií v ejakulátu překročí 26 %, je stav považován za patologický.

Jak vyšetření oxidativního stresu v ejakulátu, tak Immasperm jsou zařazeny do diagnostického balíčku SPERMPACKET, který nabízí komplexní vyšetření ejakulátu. Kromě již zmíněných metod zahrnuje spermpacket i základní spermiogram a halosperm, který stanovuje fragmentace DNA ve spermiích. Díky těmto funkčním testům spermií můžeme navrhnout nejvhodnější metody zpracování a selekce spermií k oplození vajíček, a zvýšit tak úspěšnost léčby. Páry, které do Repromedy přichází hledat řešení neplodnosti se navzájem liší příčinami i faktory, které ji ovlivňují. Proto všechny metody i léčebné postupy vždy vybíráme přímo na míru danému páru. Nemusíte se tedy bát, že budete ztrácet čas, finance a energii vyšetřeními, která jsou pro vás zbytečná. Pro více informací můžete nahlédnout do našeho ceníku.