DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - nahlédněte pod pokličku naší kliniky a přijďte si prohlédnout, jak to u nás vypadá.

PRO NOVÉ KLIENTY 10% SLEVA NA LÉČBU

Hysteroskopie

Ambulantní hysteroskopie je  krátký gynekologický zákrok, který umožňuje prohlédnout dutinu děložní a odeberat vzorky tkáně, případně léčit drobné léze.

Průběh zákroku

Zákrok probíhá v celkové anestezii a trvá maximálně 20 minut. Po odpočinku na dospávacím pokoji pacientka odchází domů. Zákrok se provádí velice tenkým (3mm) operačním nástrojem zvaným hysteroskop. Hysteroskop je připojen ke světelnému zdroji a přes optický kabel je obraz přenášen na obrazovku monitoru.

Jaký je rozdíl mezi diagnostickou a operační hysteroskopii

Diagnostická hysteroskopie umožnuje prohlédnout dutinu děložní v celém jejím rozsahu a zjistit tak:

 • stav a výšku sliznice (endometria)
 • případnou patologii v oblasti ústí vejcovodů
 • přítomnost polypu, myomu či jiné atypie
 • vývojové vady dělohy
 • přítomnost srůstů v oblasti hrdla nebo těla děložního (Ashermanův syndrom)

Operační hysteroskopie (resektoskopie) umožňuje:

 • odstranění patologií (myomů, polypů atd.)
 • provedení biopsie (odběr vzorků tkání)

Kdy je hysteroskopie vhodná

 • při neplodnosti danou děložními faktory
 • při neschopnosti donosit dítě
 • při opakovaných potratech či v případě přitomnosti reziduí po porodu
 • při podezření na patologii v oblasti dělohy či vejcovodů

Cíl hysteroskopie

Cílem ambulantní hysteroskopie je odhalení problémů v oblasti dutiny děložní, určení základních příčin problémů a zejména doporučení dalšího postupu při léčbě neplodnosti.

Výhody hysteroskopie

Mezi další výhody ambulantní hysteroskopie v centru REPROMEDA patří i to, že na tento zákrok není žádná čekací lhůta.

Na tento výkon také přispívá zdravotní pojišťovna.