Žofie

14. března, 2022

Rádi bychom poděkovali za provázení cestou IVF, zejména paní doktorce Felsingerové za její laskavou a jemnou osobnost a panu doktorovi Maděrkovi za lidskost a láskyplnost, se kterou pracuje. IVF cesta nebyla naší první volbou, jak se stát rodiči. Repromeda nebyla první centrum, které jsme navštívili, ale jednoznačně si získala jako jediná naši důvěru svou atmosférou a přístupem, se kterým s námi jednali. Věděli jsme, že pokud bychom do IVF šli, tak v Repromedě si to dovedeme představit, protože se tam cítíme bezpečně a jednají s námi lidsky a ne jen „byznysově“ jako jsme měli zkušenost z předchozích klinik. Jsme vděční, že se nám odevzdat do rukou Repromedy vyplatilo a nyní, po 4,5 letech čekání, chováme v náručí naší dceru, Žofii. Přejeme vše dobré a třeba někdy zase na shledanou.
K.