Zavedli jsme novou metodu selekce spermií: ”Magnetic-Activated Cell Sorting” systém (MACS)

Novinky, Věda a výzkum 10. června, 2015

Zavedli jsme novou metodu selekce spermií: ”Magnetic-Activated Cell Sorting” systém (MACS)

Zlomy DNA ve spermiích

Zlomy DNA ve spermiích vznikají několikerým způsobem, například už při skládání DNA do hlavičky spermie, vlivem některých škodlivin apod. Většina zlomů vzniká při programované smrti spermií – apoptóze. Spermie mají omezenou životnost, která se u různých jedinců i v populaci spermií liší a zanikají právě apoptózou. Po oplození má zygota určitou kapacitu zlomy opravit, pokud se oprava nepodaří, důsledky se projeví zejména od třetího dne po oplození, kdy se zapojuje genom embrya. Důsledkem může být zástava vývoje embrya ještě in vitro nebo kdykoliv později. Kromě destrukce DNA se apoptóza u spermií projevuje expozicí fosfatidylserinu ve vnější vrstvě plasmatické membrány a to umožňuje apoptotické spermie detekovat a oddělit.

Co tedy MACS umí?

MACS® ART Annexin V System se používá pro eliminaci těchto apoptotických spermií z čerstvého, kryokonzervovaného, či jinak manipulovaného vzorku spermatu. Před separací jsou apoptotické spermie označené pomocí magnetických nanočástic a poté prohnány přes kolonu, kde jsou apoptotické spermie selektivně zachytávány. Intaktní žijící spermie protečou kolonou a jsou shromažďovány pro další použití. Spermie připravené tímto kitem mohou být dále použity pro všechny oplozovací techniky v ART (IUI, IVF, ICSI, PICSI). Použitím tohoto systému jsou efektivně separovány ze vzorku spermatu dokonce i časně apoptotické buňky s intaktní plasmatickou membránou.

Pro koho je MACS vhodný?

Selekci spermií metodou MACS doporučujeme pacientům s idiopatickou neplodností, nedostatečnou kvalitou ejakulátu, vyšší fragmentací DNA ve spermiích, v případě nižší fertilizace, při opakovaném zastavení vývoje embryí resp. při špatném vývoji do stádia blastocysty.