1. místo za nejlepší abstrakt

Novinky 17. listopadu, 2014

1. místo za nejlepší abstrakt

Ve dnech 10. a 11. listopadu se konala 13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE A 24. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPROUKCE 2014. Toto setkání se jako již tradičně konalu v hotelu International Brno.

Tým Sanatoria REPROMEDA na této akci samozřejmě nemohl chybět, a to jak v publiku, tak i jako přednášející. Můžeme se pochlubit, že jsme opět byli moc úspěšní. Celkem jsme prezentovali 5 prací a představili jsme 1 poster a to není vše!

Dr. Kateřina Veselá, ředitelka sanatoria vyhrála cenu za nejlepší abstrakt s prací , která se také zabývala naší novinkou – metodou Karyomapping. Práce kolektivu autorů K. Veselá, J. Horák, M. Horňák, E. Oráčová, L. Hromadová, P. Trávník, J. Veselý nesla název Karyomapping – nový přístup k vyšetřování vzácných onemocnění s monogenní dědičností. Gratulujeme. 

Dr. Miroslav Horňák představil práci s názvem Karyomapping a jeho možnosti při detekci aneuploidií v rámci PGD monogenních chorob, kolektivu autorů M. Horňák, J. Horák, E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá. Také tedy představil novou metodu Karyomapping pro provádění PGD monogenních onemocnění.

Prof. Trávník připravil a přednesl práci s názvem  Interpretace vyšetření ejakulátu – hledání diagnózy

Práci s názvem Selhání fertilizace po ICSI a užití metody asistované aktivace oocytu kolektivu autorů G. Tauwinklová, E. Oráčová, P. Trávník, M. Pešáková, L. Hromadová, I. Tokareva, K. Veselá, J. Veselý přednesla i s originální prezentací Dr. Gabriela Tauwinklová.

Dr. Jakub Horák představil krásnou a přínosnou práci Trofektoderm, blastomery a pólocyty jako vstupní materiál preimplantačních vyšetření kolektivu autorů: J. Horák, M. Horňák, D. Kubíček, P. Musilová, E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá.

A konečně poster s názvem Srovnání údajů těhotenství a porodů dětí po metodách asistované reprodukce si připravila Dr. Martina Pešáková s kolektivem autorů M. Pešáková, P. Trávník, E. Oráčová, G. Tauwinklová, L. Hromadová, K. Veselá, J. Veselý.