Nástroje jsme si vyráběli sami, říká profesor Trávník, který byl u narození prvního miminka ze zkumavky ve střední a východní Evropě

Přečíst

Ceník

Platný od 1. 1. 2023

Léčba neplodnosti je často časově i psychicky náročný proces. Na jednotlivých klinikách se může lišit jak přístup, tak i úspěšnost celé léčby. V Repromedě se u každého páru vždy snažíme o maximálně individuální přístup a léčbu přímo na míru vašim potřebám. Nezkoušíme, který postup zabere, ale rovnou doporučíme léčbu, která povede k vašemu vytouženému cíli. K tomu nám pomáhají výsledky vstupních a doplňkových vyšetření.

Níže naleznete přehled všech těchto vyšetření a metod, o kterých vás lékař bude podrobně informovat na vstupní konzultaci i v průběhu celé vaší léčby. Víme, že je to pro vás možná spousta neznámých pojmů a názvů, proto pokud vám cokoliv nebude jasné nebo budete potřebovat dovysvětlit něco dalšího, jsme tady pro vás. Celý náš tým sestávající se z těch nejlepších IVF specialistů, genetiků, embryologů či jiných odborníků, je připraven pro vás navrhnout tu nejlepší kombinaci metod a postupů. Rovněž finální cenová nabídka je vždy založena na doporučení těchto odborníků.

Každý pár má nárok na spoluúčast ze zdravotní pojišťovny u 4 IVF cyklů, a to za předpokladu, že bylo při prvních dvou pokusech použito k transferu pouze jedno embryo. Žena zároveň nesmí být starší 40 let. Ženy nad 40 let (max. však do 49 let) mohou IVF rovněž podstoupit, ale veškeré náklady si hradí samy.

Ceník výkonů s úhradou zdravotní pojišťovny

První konzultace a vyšetření

Níže naleznete přehled vyšetření, která za splnění podmínek, jež vám sdělí náš lékař, hradí zdravotní pojišťovna. Není potřeba provádět všechna tato vyšetření, vždy záleží na indikaci a uvážení lékaře.

Vstupní konzultace

Abychom zjistili, co vás trápí a proč nemůžete otěhotnět, je důležité absolvovat vstupní konzultaci s lékařem. Na této konzultaci vás lékař mimo jiné informuje o postupu léčby a o cenách – včetně možných nebo částečných úhrad ze zdravotního pojištění.

Genetická konzultace

Pohovor, jehož součástí je posouzení příčin poruch plodnosti z genetického hlediska, zdravotních rizik pro potomky páru a zjištění zdravotního stavu u rodinných příslušníků (tedy sourozenců, rodičů, jejich sourozenců a potomků a u prarodičů).

Femme test1

Pokud se chce žena dozvědět o své zásobě vajíček a zjistit více o celkovém zdraví a plodnosti, doporučujeme podstoupit Femme test, který je prováděn z krve.

Vyšetření spermiogramu2

Sperma se odebírá po dvou až třídenní pohlavní abstinenci  Odběr je proveden masturbací do speciální sterilní nádobky.  Vyšetření může potvrdit nebo vyloučit patologie spermatu, avšak nemůže potvrdit, že muž je skutečně plodný. Vyšetření ženy vykonáváme až poté, co známe výsledky spermiogramu.

Ultrazvukové vyšetření malé pánve

Ultrazvukové vyšetření hodnotí tvar děložní dutiny, postavení vaječníků a vejcovodů. V průběhu léčby se pak hodnotí růst folikulů a stav, respektive výška děložní sliznice tzv. endometria. Gynekologickým vyšetřením získáme informace o stavu ženských reprodukčních orgánů.

Vyšetření hormonů štítné žlázy

Provádí se z krve a určí stav hormonů TSH, fT4, fT3, anti TPO a anti TG.

Testy na pohlavně přenosné choroby (sérologie)

Zahrnují detekci Hepatitis B, Hepatitis C, Syfilis a HIV.

Vyšetření karyotypu

Vyšetřením, které by měl absolvovat každý pár je stanovení karyotypu. Při vyšetření karyotypu dokážeme odhalit chromozomální přestavby, které způsobují neplodnost či opakované potraty nebo vedou k narození dítěte s vývojovou vadou. Toto vyšetření je prováděno z krve obou partnerů.

1 Doplatek za toto testování je 500 Kč.
2 Toto vyšetření je hrazeno ZP a to v případě, že dorazíte s žádankou od svého lékaře, urologa či gynekologa partnerky, bez žádanky uhradíte 1000 Kč. Žádanka nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud absolvujete vyšetření v průběhu 3 měsíců více než jednou, je nutné vyšetření rovněž uhradit.

Nejčastější vzorové případy léčby IVF s využitím vlastních pohlavních buněk

IVF cyklus je označení pro celý cyklus léčby, který zahrnuje hormonální stimulaci, odběr vajíček, oplodnění spermiemi a embryotransfer.

Nejpříhodnější stádium embrya pro transfer je 5. až 6. den od oplození vajíček spermiemi. V tento den je možné buďto embryo zavést do dělohy, tzv. čerstvý transfer, anebo embrya zamrazit a zavést je do dělohy až v dalším cyklu – tzv. kryoembryotransfer (KET).

Na naší klinice preferujeme KET. Úspěšnost kryoembryotransferu totiž bývá vyšší než u čerstvého transferu. Důvodem je zejména to, že v kryocyklu jsme schopni dosáhnout lepší připravenosti děložní sliznice na přijetí embrya, než je tomu v čerstvém stimulovaném cyklu. K vyšší úspěšnosti přispívá i časové odložení transferu do následujících přirozených cyklů ženy, které již nejsou zatíženy hormonální stimulací. KET je z časových důvodů jedinou možností, pokud využíváme preimplantačního vyšetření embryí.

Pravděpodobnost otěhotnění po transferu jednoho embrya je přibližně 57 %. Vzhledem k tomu, že je ve většině IVF cyklů získáno více perspektivních embryí, udává se tzv. kumulativní úspěšnost. Ta představuje souhrnnou pravděpodobnost otěhotnění po přenosu všech embryí, která pocházejí z jednoho odběru vajíček. Přibližně 7 z 10 párů stačí k dosažení těhotenství pouze jeden IVF cyklus.

Každý pár má nárok na spoluúčast ze zdravotní pojišťovny u 4 IVF cyklů, a to za předpokladu, že bylo při prvních dvou pokusech použito k transferu pouze jedno embryo. Žena zároveň nesmí být starší 39 let. Ženy nad 39 let (max. však do 49 let) mohou IVF rovněž podstoupit, ale veškeré náklady si hradí samy.

1. Vzorový případ léčby IVF

DOPLATKY

Vstupní konzultace

Hrazeno ZP

Femme test

500 Kč

Vyšetření spermiogramu

Hrazeno ZP

Ultrazvukové vyšetření malé pánve

Hrazeno ZP

Sérologie

Hrazeno ZP

Vyšetření hormonů štítné žlázy

Hrazeno ZP

Vyšetření karyotypu

Hrazeno ZP

Léčebný plán a příprava protokolu

Hrazeno ZP

Pobyt na stacionáři

1 000 Kč

Odběr oocytů

Hrazeno ZP

Metoda oplození ICSI (do 10 oocytů)

10 000 Kč

Komplexní péče o embryo včetně kontinuálního monitoringu embryí Time Lapse

8 700 Kč

Kryokonzervace do 8 embryí

10 000 Kč

Preimplantační genetické vyšetření embryí (PGT)3

Hrazeno ZP

Kryoembryotransfer4

1.KET v rámci IVF je hrazen ZP

Stimulační preparáty5

10 000 Kč – 30 000 Kč

3 Aktuální podmínky úhrad preimplantačních vyšetření embryí získáte na konzultaci s lékařem.
4 Každá pacientka má nárok v rámci jednoho cyklu na jeden KET hrazený ZP, každý další stojí 11 500Kč.
5 Vzhledem k tomu, že stimulační dávka každé pacientky se může lišit, ceny za tyto léky jsou velmi individuální.

2. Vzorový případ léčby IVF

DOPLATKY

Vstupní konzultace

Hrazeno ZP

Femme test

500 Kč

Vyšetření spermiogramu

Hrazeno ZP

Ultrazvukové vyšetření malé pánve

Hrazeno ZP

Sérologie

Hrazeno ZP

Vyšetření hormonů štítné žlázy

Hrazeno ZP

Vyšetření karyotypu

Hrazeno ZP

PANDA Infertility/ PANDA Carrier3

Genetický test, který vám poskytne důležité informace o tom, zda jste jako pár geneticky i reprodukčně kompatibilní a zda se vám může narodit bez komplikací zdravé dítě.

od 2 500 Kč

Léčebný plán a příprava protokolu

Hrazeno ZP

Pobyt na stacionáři

1 000 Kč

Odběr oocytů

Hrazeno ZP

Komplexní péče o embryo včetně kontinuálního monitoringu embryí Time Lapse

8 700 Kč

SpermPacket (k oplození)

ICSI, PICSI, Selekce optimálních spermií (není omezeno množství oplozovaných oocytů)

19 800 Kč

Kryokonzervace do 8 embryí

10 000 Kč

Preimplantační genetické vyšetření embryí (PGT)3

Hrazeno ZP

Kryoembryotransfer4

1.KET v rámci IVF je hrazen ZP

Stimulační preparáty5

10 000 Kč – 30 000 Kč

3 Aktuální podmínky úhrad prekoncepčních a preimplantačních vyšetření získáte na konzultaci s lékařem.
4 Každá pacientka má nárok v rámci jednoho cyklu na jeden KET hrazený ZP, každý další stojí 10 000Kč.
5 Vzhledem k tomu, že stimulační dávka každé pacientky se může lišit, ceny za tyto léky jsou velmi individuální.

IVF cyklus s využitím darovaných pohlavních buněk

Pokud u vás ze zdravotních důvodů nelze docílit těhotenství s využitím vlastních pohlavních buněk, můžete podstoupit léčbu darovanými oocyty či spermiemi. V takovém případě vám lékař nabídne adekvátní balíček zahrnující užití pohlavních buněk dárkyně či dárce. O finální ceně tohoto balíčku budete rovněž informováni vaším ošetřujícím lékařem.

CENA

OD EASY

67 400 Kč

OD EASY vč. PGT-A

67 400 Kč

OD SELECT

79 400 Kč

OD SELECT vč. PGT-A

79 400 Kč

OD INDIVIDUAL

105 000 Kč

OD INDIVIDUAL vč. PGT-A

105 000 Kč

OD ALL INCLUSIVE

140 000 Kč

OD ALL INCLUSIVE PLUS

170 000 Kč

Užití spermatu dárce pro IVF/ICSI

10 000 Kč

Výkony a metody zvyšující úspěšnost léčby

Existují specializované výkony a metody, které výrazně zvyšují úspěšnost vaší léčby. Vysloveně nezbytnou metodou v případě sníženého počtu spermií nebo jejich nedostatečné pohyblivost, stejně jako při horší kvalitě a nízkém počtu získaných oocytů je mikromanipulační technika oplodnění ICSI. Podrobné vyšetření děložního prostředí a následné stanovení optimálního momentu pro vložení embrya dokážeme nabídnout díky kombinaci testů – EndomeTRIO. Komplexní vyšetření spermií zase díky novému balíčku Spermpacket – diagnostický. 

DOPLATKY

ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií) – do 10 oocytů

ICSI je doporučeno při všech cyklech mimotělního oplození, neboť výrazně zvyšuje úspěšnost.

10 000 Kč

ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií) každý oocyt nad 10

1 500 Kč

MOON

Detailní vyšetření zralosti vajíček v polarizovaném světle za účelem správného načasování oplození.

9 000 Kč

Umělá aktivace oplození oocytů ionoforem

Metoda určená párům, u nichž se nedaří oplodnit vajíčko ani pomocí metody ICSI.

4 500 Kč

Komplexní péče o embryo včetně kontinuálního monitoringu embryí Time Lapse

8 700 Kč

SpermPacket (k oplození)7

ICSI, PICSI, Selekce optimálních spermií (není omezeno množství oplozovaných oocytů)

19 800 Kč

SpermPacket (diagnostický)8

Základní spermiogram, Halosperm – stanovení fragmentace DNA ve spermiích, Vyšetření oxidativního stresu v ejakulátu – jeden z testů hodnotících reprodukční schopnost spermií. Oxidativní stres ovlivňuje kvalitu i funkčnost spermií a způsobuje poškození jejich DNA, Immasperm – zjištění procentuálního zastoupení zralých spermií v ejakulátu

4 000 Kč

EndomeTrio

Odebráním vzorku děložní sliznice a jeho následnou analýzou  lze odhalit bakterie zapříčiňující neplodnost ženy. S využitím tohoto testu je u pacientek s opakovaným selháním implantace (uhnízdění) dosaženo 73% úspěšnosti implantace (Implantation Rate).

35 000 Kč

TESE, TESA, MESA

Mikrochirurgické zákroky se používají k odběru spermií v případech, kdy v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie (azoospermie).

18 000 Kč

7,8 Metody budou vybrány dle odborného uvážení androloga a embryologa.
8 Cena platí v případě, že je spermiogram hrazen pojišťovnou.

Hormonální stimulace

Součástí každého IVF cyklu je hormonální stimulace ženy, která způsobí, že ve vaječnících dozraje vyšší počet vajíček než v přirozeném cyklu. Na naší klinice provádíme stimulaci gonadotropními hormony (FSH, LH), které jsou vyráběny laboratorně, tzv. rekombinanty – Pergoveris, Gonal F. Jedná se o novější, vysoce kvalitní preparáty ve formě pera. U klientek jsou velice oblíbené pro svou pohodlnou aplikaci a samotnou účinnost léku. Tyto stimulační preparáty jsou na rozdíl od jiných preparátů (existují preparáty, které jsou získávány z moči menopauzálních žen), velmi dobře snášeny a my s nimi máme již dlouhá léta jen ty nejlepší zkušenosti. U řady preparátů, které nejsou rekombinantní kolísá množství účinné látky +- 25 %, oproti tomu u rekombinantů je to +-1%, což vypovídá o jejich skvělé čistotě a spolehlivosti. Vzhledem k tomu, že každá pacientka reaguje na stimulaci odlišným způsobem, doplatky za tyto léky jsou velmi individuální.

POSLECHNOUT PODCAST O HORMONÁLNÍ STIMULACI

Prekoncepční a preimplantační genetické testování

Spousta klientů má nějaký genetický problém a pokud to ignorují, nejsou v léčbě neplodnosti úspěšní.

Díky genetickému testování lze předejít opakovanému neúspěchu při uhnízdění embrya, opakovanému potrácení, ale i narození dítěte s různými onemocněními a poruchami, jako je například Downův syndrom nebo vzácné dědičné onemocnění.

Na naší klinice můžete podstoupit tzv. prekoncepční vyšetření – tedy vyšetření ještě před tím, než se vůbec o dítě pokusíte. V roce 2018 jsme přímo v laboratoři naší kliniky vyvinuli genetický panel nesoucí název PANDA (Panelová diagnostická analýza). Tento test se provádí ze vzorku krve a je na míru šitý pacientům, kteří k nám přicházejí s poruchami plodnosti, ale je možné ho doporučit i těm, kteří se snaží o dítě spontánně. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci. Ta se může projevit právě u jejich potomka.

Pokud se vám však nedaří otěhotnět a absolvujete IVF léčbu, pak je na místě nechat si vaše embrya geneticky vyšetřit (PGT-A, PGT-M, PGT-SR). Preimplantační genetické testování umožňuje diagnostiku a výběr vhodného embrya ještě před jeho transferem do dělohy.

DOPLATKY

PANDA Infertility3

Genetické testování, které vám poskytne důležité informace o tom, zda jste jako pár geneticky i reprodukčně kompatibilní. Výsledky testu přináší jedinečné informace o příčinách neplodnosti muže či ženy, o stupni odezvy vaječníků ženy na hormonální stimulaci, nebo o rizicích spojených s podáváním hormonální substituční terapie po zavedení embrya.

2 500 Kč

PANDA Carrier3

Představuje rozšířenou verzi Panda Infertility. U každého partnera je vyšetřeno až 110 klinicky významných genů s cílem snížení rizika narození postiženého dítěte se závažným dědičným onemocněním.

7 500 Kč

PGT-A aneuploidií metodou NGS3

Vyšetření embryí, které je doporučováno především u žen ve věku nad 35 let, po opakovaných potratech nebo neúspěšných IVF cyklech, při výskytu chromozomálních vad u plodu nebo dítěte či po onkologické léčbě v minulosti.

Hrazeno ZP

(do 8 embryí)

PGT-SR translokací metodou NGS, nebo metodou karyomapping3

Je vhodné pro páry, kde je u jednoho či obou partnerů prokázáno nosičství balancované translokace, či jiné strukturní přestavby chromozomů.

Hrazeno ZP

(do 8 embryí)

PGT-M vzácných dědičných onemocnění (monogenních chorob) metodou karyomapping3

Je určeno pro páry, kde je prokázáno riziko přenosu závažného genetického onemocnění, které je přenášeno poruchou jednoho genu z rodičů na potomka.

Hrazeno ZP

do 5 embryí, až 3 referenční vzorky)

3 Aktuální podmínky úhrad prekoncepčních a preimplantačních vyšetření získáte na konzultaci s lékařem.

Social Freezing – uchování vajíček a spermií

Jedná se o mrazení pohlavních buněk v rámci zachování vaší plodnosti do dalších let. Program social freezing vám dá jedinečnou šanci na uložení pohlavních buněk teď a jejich použití o několik let později. Stále si tak tedy uchováte naději na vlastního potomka.

Program social freezing není využíván pouze při odkládání rodičovství, ale i jako prevence při práci v rizikovém prostředí, úrazu, nemoci či při provozování rizikového sportu. Zásadně pak může metoda pomoci v případě plánované onkologické léčby, která negativně ovlivňuje počet či kvalitu zárodečných buněk (oocytů) a často vyústí v neplodnost.

DOPLATKY

Social freezing

Ultrazvukové vyšetření, konzultace, sérologie, laboratorní vyšetření z krve, karyotyp, PANDA, pobyt na stacionáři, odběr oocytů, kryokonzervace do 8 oocytů (na 1 rok)

25 000 Kč

Social freezing – onkologický pacient

Ultrazvukové vyšetření, konzultace, sérologie, laboratorní vyšetření z krve, karyotyp, PANDA, pobyt na stacionáři, odběr oocytů, kryokonzervace do 8 oocytů (na 1 rok)

           0 Kč

Základní výkony

Metoda IUI (Intrauterinní inseminace), při které se do dělohy ženy v období ovulace zavedou partnerovy spermie, bývala v minulosti často první volbou párů, kterým se nedaří otěhotnět přirozenou cestou. Tato metoda má však velmi nízkou úspěšnost (přibližně 5-15 % na cyklus) a proto k ní přistupujeme jen minimálně.

DOPLATKY

IUl (inseminace) spermatem partnera

Nejméně invazivní metoda asistované reprodukce, při které zavádíme v období ovulace upravené spermie katetrem do dělohy. Výkon lze provést v přirozeném cyklu (bez stimulace) nebo i po stimulaci činnosti vaječníků. Jedná se o relativně jednoduchý a bezbolestný výkon, který se provádí ambulantně bez anestezie.

         0 Kč

IUl (inseminace) spermatem dárce

10 000 Kč

Další služby – kryokonzervace, transport

Embrya, která se nepoužijí k transferu do dělohy ženy, nebo embrya, která procházejí genetickým testováním se kryokonzervují metodou vitrifikace pro budoucí použití, tedy pro případ, že by se první embryo neuchytilo nebo že by pár chtěl v budoucnu další miminko. Takto zamražená embrya je možné uchovávat i několik desítek let.

Mezi prvními v České republice jsme zavedli tzv. otevřený systém vitrifikace. Díky této technice je úspěšnost rozmrazení po vitrifikaci výrazně vyšší a kvalita rozmrazených vajíček zcela srovnatelná s vajíčky čerstvými. Díky tomuto systému se rovněž zvyšuje úspěšnost léčby neplodnosti s využitím mražených embryí téměř na úroveň úspěšnosti embryí čerstvých.

DOPLATKY

Kryokonzervace – vitrifikace embryí na 1 rok – do 8 pejet (každé embryo zvlášť)

10 000 Kč

Kryokonzervace – vitrifikace embryí na 1 rok – každá další pejeta

2 000 Kč

Kryokonzervace – vitrifikace spermatu na 1 rok vč. sérologie

3 000 Kč

Kryokonzervace – vitrifikace spermií/oocytů z preventivních důvodů (onkologická léčba)

         0 Kč

Uchovávání kryokonzervovaného materiálu (oocyty, spermie, embrya) – 1 rok

3 000 Kč

Zpracování kryokonzervovaného materiálu po TESE, MESA

6 000 Kč

Individuální skladování kryokonzervovaného materiálu – 1 rok

6 000 Kč

Úplný výpis ze zdravotnické dokumentace

500 Kč

Transportní služby biologického materiálu – administrativní náklady

4000 Kč (dle náročnosti)

Transportní služby biologického materiálu – přeprava9

25 Kč / km

9 Uvedené ceny přepravy platí v ČR. V jiných zemích je cena stanovena po domluvě. V rámci Brna zajišťujeme přepravu zdarma.

Smluvní pojišťovny

Repromeda je smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:

  • 111 – Všeobecní zdravotní pojišťovna ČR
  • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 213 – Revírní bratrská pokladna

Informace pro slovenské klienty

Klienti ze Slovenska mohou získat příspěvek na léčbu neplodnosti v České republice ve výši 1000 EUR.

Ceník výkonů pro samoplátce

První konzultace a vyšetření

Níže naleznete přehled základních vyšetření, která lze na naší klinice podstoupit. Není potřeba provádět všechna tato vyšetření, vždy záleží na indikaci a uvážení lékaře.

CENA

Vstupní konzultace1

Na této konzultaci dostanete ve srozumitelné formě veškeré informace, které potřebujete pro svoji úspěšnou léčbu. Konzultace je možná i online.

 2 000 Kč

Genetická konzultace

V rámci komplexních služeb reprodukční medicíny poskytujeme individuální formou vedené genetické poradenství, které vede ke zhodnocení příčin poruch plodnosti a rizika dědičných nemocí pro potomky páru.

2 500 Kč

Femme test

Toto hormonální vyšetření (AMH, TSH, Prolaktin) relativně spolehlivě určí tzv. ovariální rezervu a upozorní ženu na případné riziko, kdy by odkládání léčby či těhotenství mohlo vést k promeškání poslední vhodné příležitosti počít dítě.

500 Kč

Vyšetření spermiogramu

Sperma se odebírá po dvou až třídenní pohlavní abstinenci  Odběr je proveden masturbací do speciální sterilní nádobky. Vyšetření může potvrdit nebo vyloučit patologie spermatu, avšak nemůže potvrdit, že muž je skutečně plodný.

1 000 Kč

Ultrazvukové vyšetření malé pánve

Ultrazvukové vyšetření hodnotí tvar děložní dutiny, postavení vaječníků a vejcovodů. V průběhu léčby se pak hodnotí růst folikulů a stav, respektive výška děložní sliznice tzv. endometria. Gynekologickým vyšetřením získáme informace o stavu ženských reprodukčních orgánů.

250 Kč

Vyšetření hormonů štítné žlázy

Provádí se z krve a určí stav hormonů TSH, fT4, fT3, anti TPO a anti TG.

1 800 Kč

Testy na pohlavně přenosné choroby (sérologie)

Zahrnují detekci Hepatitis B, Hepatitis C, Syfilis a HIV.

1 800 Kč

Vyšetření karyotypu

Chybná chromozomální výbava může způsobit buď neplodnost, opakované potraty nebo narození dítěte s vývojovými vadami. Stanovení karyotypu je tak velice důležité. Toto vyšetření je prováděno z krve obou partnerů.

6 250 Kč/os.

1 V případě, že pacient podstoupí IVF cyklus na naší klinice, částka bude odečtena od celkové ceny IVF cyklu.

IVF balíčky s využitím vlastních pohlavních buněk

IVF cyklus je označení pro celý cyklus léčby, který zahrnuje hormonální stimulaci, odběr vajíček, oplodnění spermiemi a embryotransfer.

Nejpříhodnější stádium embrya pro transfer je 5. až 6. den od oplození vajíček spermiemi. V tento den je možné buďto embryo zavést do dělohy – tzv. čerstvý transfer, anebo embrya zamrazit a zavést je do dělohy až v dalším cyklu – tzv. kryoembryotransfer (KET).

Na naší klinice preferujeme KET. Úspěšnost kryoembryotransferu bývá vyšší než u čerstvého transferu, a to zejména z toho důvodu, že v kryocyklu jsme schopni dosáhnout lepší připravenosti děložní sliznice na přijetí embrya, než je tomu v čerstvém stimulovaném cyklu. K vyšší úspěšnosti přispívá i časové odložení transferu do následujících přirozených cyklů ženy, které již nejsou zatíženy hormonální stimulací. KET je jedinou možností, pokud využíváme preimplantačního vyšetření embryí, a to z časových důvodů.

Pravděpodobnost otěhotnění po transferu jednoho embrya je na naší klinice přibližně 57 %. Vzhledem k tomu, že je ve většině IVF cyklů získáno více perspektivních embryí, udávána se tzv. kumulativní úspěšnost. Ta představuje souhrnnou pravděpodobnost otěhotnění po přenosu všech embryí, která pocházejí z jednoho odběru vajíček. Přibližně 7 z 10 párů stačí k dosažení těhotenství pouze jeden IVF cyklus.

V rámci léčby na naší klinice můžete využít rozdílné cenové balíčky, které zahrnují různá vyšetření, genetické testování a metody, které zvyšují pravděpodobnost otěhotnění.

CENA

IVF ICSI

75 000 Kč

IVF ICSI . PGT-A

130 000 Kč

IVF ICSI . PGT-M

164 000 Kč

IVF SPERMPACKET

84 000 Kč

IVF SPERMPACKET vč. PGT-A

139 000 Kč

IVF SPERMPACKET vč. PGT-M

173 000 Kč

IVF ALL INCLUSIVE

170 000 Kč

IVF ALL INCLUSIVE vč. PGT-A

225 000 Kč

IVF ALL INCLUSIVE vč. PGT-M

259 000 Kč

O tom, který balíček je pro vás ten nejvhodnější, budete informování naším lékařem na první konzultaci. Existují metody, které dokáží výrazně zvýšit vaše šance na otěhotnění, pokud vám bude některá z těchto metod lékařem doporučena a konkrétní balíček ji neobsahuje, můžete si ji k balíčku připlatit. Finální cena balíčku nezahrnuje doplatek za hormonální preparáty, které jsou důležitou součástí každého IVF cyklu. Ceny za tyto léky jsou velmi individuální, pohybují se v závislosti na zvolené léčbě od 20 000 Kč – 50 000Kč.

IVF ICSI

75 000 Kč

Konzultace s lékařem

Ultrazvuky a monitorování cyklu

IVF cyklus 

Hormonální stimulace, Odběr vajíček, Oplodnění spermiemi. Embryotransfer.

Pobyt na stacionáři

Komplexní péče o embryo včetně monitorování embryí pomocí time lapse MIRI TL

ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií) 

Při této technice je do každého vajíčka přenesena jedna spermie. ICSI je doporučeno při všech cyklech mimotělního oplození, neboť výrazně zvyšuje úspěšnost.

Vyšetření spermiogramu partnera

Mezi základní parametry vyšetření spermatu patří stanovení objemu, pH, zkapalnění, dále pak stanovení počtu spermií, jejich pohyblivosti a tvaru (morfologie).  Vyšetření může potvrdit nebo vyloučit patologie spermatu, avšak nemůže potvrdit, že muž je skutečně plodný.

Laboratorní vyšetření 

AMH, TSH, Prolaktin a Sérologie

Embryotransfer

Kryokonzervace až 8 embryí na jeden rok

IVF SPERMPACKET

84 000 Kč

Konzultace s lékařem

Ultrazvuky a monitorování cyklu

IVF cyklus 

Hormonální stimulace, odběr vajíček, oplodnění spermiemi. embryotransfer

Pobyt na stacionáři

Komplexní péče o embryo včetně monitorování embryí pomocí time lapse MIRI TL

SpermPacket k oplození2

ICSI, PICSI, Selekce optimálních spermií

Vyšetření spermiogramu partnera

Mezi základní parametry vyšetření spermatu patří stanovení objemu, pH, zkapalnění, dále pak stanovení počtu spermií, jejich pohyblivosti a tvaru (morfologie).  Vyšetření může potvrdit nebo vyloučit patologie spermatu, avšak nemůže potvrdit, že muž je skutečně plodný.

Laboratorní vyšetření 

AMH, TSH, Prolaktin a Sérologie

Odběr oocytů v celkové anestezii

Nadstandardní metody pro oplození oocytů – SpermPacket k oplození (ICSI, PICSI, Selekce optimálních spermií)

Embryotransfer
Kryokonzervace všech embryí na jeden rok

2 Metody budou vybrány dle odborného uvážení androloga a embryologa.

PŘÍPLATKOVÉ METODY K BALÍČKU IVF ICSI A SPERMPACKET

CENA

Vyšetření Karyotypu
Vyšetřením, které by měl absolvovat každý pár je stanovení karyotypu. Při vyšetření karyotypu dokážeme odhalit chromozomální přestavby, které způsobují neplodnost či opakované potraty nebo vedou k narození dítěte s vývojovou vadou. Toto vyšetření je prováděno z krve obou partnerů.

6 250 Kč/os.

PANDA Infertility4
Genetický test, který vám poskytne důležité informace o tom, zda jste jako pár geneticky i reprodukčně kompatibilní a zda se vám může narodit bez komplikací zdravé dítě.

10 000 Kč/os.

PANDA Carrier4
Test je rozšířenou verzí Panda Infertility. U každého partnera je vyšetřeno až 110 klinicky významných genů s cílem snížení rizika narození postiženého dítěte se závažným dědičným onemocněním.

15 000 Kč/os.

Aktivace oocytů

4 500 Kč

MOON
Detailní vyšetření zralosti vajíček v polarizovaném světle za účelem správného načasování oplození.

9 000 Kč

EndomeTrio
Odebráním vzorku děložní sliznice a jeho následnou analýzou pomocí sekvenování nové generace (NGS) lze zjistit, kdy přesně je sliznice schopna přijmout embryo a současně detekovat její bakteriální osídlení, které významně ovlivňuje implantaci embrya.

35 000 Kč

TESE, TESA, MESA
Mikrochirurgické operace se používají k odběru spermií v případech, kdy v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie (azoospermie). V některých případech mohou být spermie odebrány z varlete pomocí metod TESE a TESA nebo z nadvarlete pomocí metody MESA. Všechny zákroky jsou prováděny v celkové anestezii. Získané spermie se kryokonzervují pro pozdější oplození vajíček. Součástí ceny zákroku je pobyt na stacionáři, sérologie a histologické vyšetření.

18 000 Kč

Založení kryobanky spermií (1 rok)

 3 000 Kč

4 Testování má smysl jen ve chvíli, pokud test podstoupí oba z partnerského páru.

IVF ALL INCLUSIVE

 170 000 Kč

Konzultace s lékařem
Konzultace jsou vedeny vysoce erudovanými specialisty, zaměřenými na řešení závažných a komplikovaných faktorů neplodnosti. Je tak zaručeno, že dostanete ve srozumitelné formě veškeré informace, které potřebujete pro svoji úspěšnou léčbu. Budete mít také dostatečný prostor na všechny vaše dotazy. Konzultace je možná i online.

Ultrazvuky a monitorování cyklu

IVF cyklus
Hormonální stimulace, odběr vajíček, oplodnění spermiemi. embryotransfer

Pobyt na stacionáři

Komplexní péče o embryo včetně monitorování embryí pomocí time lapse MIRI TL

SpermPacket (k oplození)2
ICSI, PICSI, Selekce optimálních spermií

SpermPacket (diagnostický)3
Základní spermiogram, Halosperm (Zjištění procentuálního zastoupení spermií s poškozenou – fragmentovanou DNA v ejakulátu.), Vyšetření oxidativního stresu v ejakulátu (Jeden z testů hodnotících reprodukční schopnost spermií, oxidativní stres ovlivňuje kvalitu i funkčnost spermií a způsobuje poškození jejich DNA), Immasperm (Zjištění procentuálního zastoupení zralých spermií v ejakulátu)

Vyšetření spermiogramu partnera
Mezi základní parametry vyštření spermatu patří stanovení objemu, pH, zkapalnění, dále pak stanovení počtu spermií, jejich pohyblivosti a tvaru (morfologie). Vyšetření může potvrdit nebo vyloučit patologie spermatu, avšak nemůže potvrdit, že muž je skutečně plodný.

Laboratorní vyšetření
AMH, TSH, Prolaktin a Sérologie

Vyšetření karyotypu
Chybná chromozomální výbava může způsobit buď neplodnost, opakované potraty nebo narození dítěte s vývojovými vadami. Stanovení karyotypu je tak velice důležité. Toto vyšetření je prováděno z krve obou partnerů.

PANDA Carrier
Test je rozšířenou verzí Panda Infertility. U každého partnera je vyšetřeno až 110 klinicky významných genů s cílem snížení rizika narození postiženého dítěte se závažným dědičným onemocněním.

Aktivace oocytů

MOON
Detailní vyšetření zralosti vajíček v polarizovaném světle za účelem správného načasování oplození.

EndomeTrio
Odebráním vzorku děložní sliznice a jeho následnou analýzou pomocí sekvenování nové generace (NGS) lze zjistit, kdy přesně je sliznice schopna přijmout embryo a současně detekovat její bakteriální osídlení, které významně ovlivňuje implantaci embrya.

Kryokonzervace všech embryí na jeden rok

Embryotransfer

Založení kryobanky spermií (1 rok)

2,3 Metody budou vybrány dle odborného uvážení androloga a embryologa.

IVF balíčky s využitím darovaných pohlavních buněk

Pokud u vás ze zdravotních důvodů nelze docílit těhotenství s využitím vlastních pohlavních buněk, můžete podstoupit léčbu darovanými oocyty či spermiemi. V takovém případě vám bude lékařem nabídnut adekvátní balíček zahrnující užití oocytů dárkyně či dárce.

CENA

OD EASY

119 500 Kč

OD PGT-A EASY

164 500 Kč

OD SELECT

154 500 Kč

OD PGT-A SELECT

199 500 Kč

OD PGT-A ALL INCLUSIVE

279 000 Kč

O tom, který balíček je pro vás ten nejvhodnější a co konkrétně obsahuje, budete informování našim lékařem.

Výkony a metody zvyšující úspěšnost léčby

Existují specializované výkony a metody, které výrazně zvyšují úspěšnost vaší léčby a jsou součástí výše uvedených balíčků. Patří sem například metody oplodnění ICSI (do každého vajíčka je přenesena jedna spermie) a PICSI (výběr vhodné spermie vhodné zralosti). Důležitým krokem pro objasnění neplodnosti může být podrobné vyšetření děložního prostředí a následné stanovení optimálního momentu pro vložení embrya – EndomeTRIO. Komplexní vyšetření spermií dokážeme nabídnout díky novému balíčku Spermpacket – diagnostický.

ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií)

Při této technice je do každého vajíčka přenesena jedna spermie. ICSI je doporučeno při všech cyklech mimotělního oplození, neboť výrazně zvyšuje úspěšnost.

PICSI (ICSI preselektované spermie)

PICSI je modifikací metody ICSI. Jejím principem je výběr vhodné spermie vhodné zralosti, které vykazují pozitivní vazbu na gel s hyaluronanem.

MOON

Detailní vyšetření zralosti vajíček v polarizovaném světle za účelem správného načasování oplození.

Umělá aktivace oplození oocytů ionoforem

Metoda určená párům, u nichž se nedaří oplodnit vajíčko ani pomocí metody ICSI.

Komplexní péče o embryo včetně kontinuálního monitoringu embryí Time Lapse

Immasperm

Zjištění procentuálního zastoupení zralých spermií v ejakulátu.

Halosperm

Zjištění procentuálního zastoupení spermií s poškozenou – fragmentovanou DNA v ejakulátu.

SpermPacket (k oplození)2

ICSI, PICSI, Selekce optimálních spermií  

Není omezeno množství oplozovaných oocytů

SpermPacket (diagnostický)3

Základní spermiogram, Halosperm, Vyšetření oxidativního stresu v ejakulátu – jeden z testů hodnotících reprodukční schopnost spermií, oxidativní stres ovlivňuje kvalitu i funkčnost spermií a způsobuje poškození jejich DNA, Immasperm

EndomeTRIO

Odebráním vzorku děložní sliznice a jeho následnou analýzou pomocí sekvenování nové generace (NGS) lze zjistit, kdy přesně je sliznice schopna přijmout embryo a současně detekovat její bakteriální osídlení, které významně ovlivňuje implantaci embrya.

TESE, TESA, MESA

Mikrochirurgické zákroky se používají k odběru spermií v případech, kdy v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie (azoospermie).

2,3 Metody budou vybrány dle odborného uvážení androloga a embryologa.

Hormonální stimulace

Součástí každého IVF cyklu je hormonální stimulace ženy, která způsobí to, že ve vaječnících dozraje vyšší počet vajíček než v přirozeném cyklu. Na naší klinice provádíme stimulaci gonadotropními hormony (FSH, LH), které jsou vyráběny laboratorně, tzv. rekombinanty – Puregon, Gonal F. Jedná se o novější, vysoce kvalitní preparáty ve formě pera. U klientek jsou velice oblíbené pro svou pohodlnou aplikaci a samotnou účinnost léku. Tyto stimulační preparáty jsou na rozdíl od jiných preparátů (existují preparáty, které jsou získávány z moči menopauzálních žen), velmi dobře snášeny a my s nimi máme již dlouhá léta jen ty nejlepší zkušenosti. U řady preparátů, které nejsou rekombinantní kolísá množství účinné látky +- 25 %, oproti tomu u rekombinantů je to +- 1 %, což vypovídá o jejich skvělé čistotě a spolehlivosti. Vzhledem k tomu, stimulační dávka každé pacientky se může lišit, ceny za tyto léky jsou velmi individuální, pohybují se v závislosti na zvolené léčbě od 20 000 Kč – 50 000Kč.

Prekoncepční a preimplantační genetické testování

Spousta klientů řeší nějaký genetický problém. Právě proto provádíme genetická vyšetření už na začátku a tím zjistíme, co skutečně k úspěšné léčbě potřebují.

Díky genetickému testování lze předejít opakovanému neúspěchu při uhnízdění embrya, opakovanému potrácení, ale i narození dítěte s vážnými dědičnými vadami či nemocemi.

Na naší klinice můžete podstoupit tzv. prekoncepční vyšetření – tedy vyšetření ještě před tím, než se vůbec o dítě pokusíte. V roce 2018 jsme přímo v laboratoři naší kliniky vyvinuli genetický panel nesoucí název PANDA (Panelová diagnostická analýza). Tento test se provádí ze vzorku krve a je na míru šitý pacientům, kteří k nám přicházejí s poruchami plodnosti, ale je možné ho doporučit i těm, kteří se snaží o dítě spontánně. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci. Ta se může projevit právě u jejich potomka. PANDA poskytne důležité informace o rizicích vážných dědičných nemocí pro vaše dítě či o rizicích komplikací v průběhu těhotenství, jako je potrat plodu, předčasný porod, poruchy funkce placenty.

Pokud se vám však nedaří otěhotnět a absolvujete IVF léčbu, pak je na místě nechat si embrya geneticky vyšetřit (PGT-A, PGT-M, PGT-SR). Preimplantační genetické testování umožňuje diagnostiku a výběr vhodného embrya ještě před jeho transferem do dělohy.

Uvedené metody jsou součástí výše uvedených balíčků.

CENA

PANDA Infertility5

Genetický test, který vám poskytne důležité informace o tom, zda jste jako pár geneticky i reprodukčně kompatibilní. Výsledky testu přináší jedinečné informace o příčinách neplodnosti muže či ženy, o stupni odezvy vaječníků ženy na hormonální stimulaci, nebo o rizicích spojených s podáváním hormonální substituční terapie po zavedení embrya.

10 000 Kč/os.

PANDA Carrier5

Test je rozšířenou verzí Panda Infertility. U každého partnera je vyšetřeno až 110 klinicky významných genů s cílem snížení rizika narození postiženého dítěte se závažným dědičným onemocněním.

15 000 Kč/os. 

PGT-A aneuploidií metodou NGS5

Vyšetření embryí, které je doporučováno především u žen ve věku nad 35 let, po opakovaných potratech nebo neúspěšných IVF cyklech, při výskytu chromozomálních vad u plodu nebo dítěte či po onkologické léčbě v minulosti.

55 000 Kč

(do 8 embryí)

PGT-SR translokací metodou NGS, nebo metodou karyomapping5

Je vhodné pro páry, kde je u jednoho či obou partnerů prokázáno nosičství balancované translokace, či jiné strukturní přestavby chromozomů.

64 000 Kč

(do 8 embryí)

PGT-M vzácných dědičných onemocnění (monogenních chorob) metodou karyomapping5

Je určeno pro páry, kde je prokázáno riziko přenosu závažného genetického onemocnění, které je přenášeno poruchou jednoho genu z rodičů na potomka.

89 000 Kč

(do 5 embryí, až 3 referenční vzorky)

5 Aktuální podmínky úhrad prekoncepčních a preimplantačních vyšetření získáte na konzultaci s lékařem.

Social Freezing – uchování vajíček a spermií

Jedná se o kryokonzervaci pohlavních buněk v rámci zachování vaší plodnosti do dalších let. Program social freezing vám dá jedinečnou šanci na uložení pohlavních buněk teď a jejich použití o několik let později. Stále si tak tedy uchováte naději na vlastního potomka.

Program social freezing není využíván pouze při odkládání rodičovství, ale i jako prevence při práci v rizikovém prostředí, úrazu, nemoci či při provozování rizikového sportu. Zásadně pak může metoda pomoci v případě plánované onkologické léčby, která negativně ovlivňuje počet či kvalitu zárodečných buněk a často vyústí v neplodnost.

CENA

Social freezing

Ultrazvukové vyšetření, konzultace, sérologie, laboratorní vyšetření z krve, pobyt na stacionáři, odběr oocytů, kryokonzervace do 8 oocytů (na 1 rok)

50 000 Kč

Social freezing PLUS

Ultrazvukové vyšetření, konzultace, sérologie, laboratorní vyšetření z krve, karyotyp (partnerka) PANDA (partnerka), pobyt na stacionáři, odběr oocytů, kryokonzervace do 8 oocytů (na 1 rok)

70 000 Kč

Základní výkony

Metoda IUI (Intrauterinní inseminace), při které se do dělohy ženy v období ovulace zavedou partnerovy spermie, bývala v minulosti často první volbou párů, kterým se nedaří otěhotnět přirozenou cestou. Tato metoda má však velmi nízkou úspěšnost (přibližně 5-15 % na cyklus) a proto se k ní přistupujeme jen minimálně.

CENA

IUl (inseminace)

4 500 Kč

IUl (inseminace) spermatem dárce

14 500 Kč

Další služby – kryokonzervace, transport

Embrya, která se nepoužijí k transferu do dělohy ženy se metodou vitrifikace zamrazí pro budoucí použití, tedy pro případ, že by se první embryo neuchytilo, nebo že by pár chtěl v budoucnu další miminko. Takto zamražená embrya je možné uchovávat i několik desítek let.

Mezi prvními v České republice jsme zavedli tzv. otevřený systém vitrifikace. Díky této technice je úspěšnost rozmrazení po vitrifikaci výrazně vyšší a kvalita rozmrazených vajíček zcela srovnatelná s vajíčky čerstvými. Díky tomuto systému se rovněž zvyšuje úspěšnost léčby neplodnosti s využitím mražených embryí téměř na úroveň úspěšnosti embryí čerstvých.

CENA

Kryokonzervace – vitrifikace embryí

 2 000 Kč

Kryokonzervace – vitrifikace spermatu na 1 rok vč. sérologie

4 800 Kč

Kryokonzervace – vitrifikace spermií/oocytů z preventivních důvodů (onkologická léčba)

1 500 Kč

Uchovávání kryokonzervovaného materiálu (oocyty, spermie, embrya) – 1 rok

3 000 Kč

Zpracování kryokonzervovaného materiálu po TESE, MESA

6 000 Kč

Individuální skladování kryokonzervovaného materiálu – 1 rok

6 000 Kč

Úplný výpis ze zdravotnické dokumentace 

500 Kč

Transportní služby biologického materiálu – administrativní náklady

4000 Kč (dle náročnosti)

Transportní služby biologického materiálu – přeprava6

25 Kč / km

6 Uvedené ceny přepravy platí v ČR. V jiných zemích je cena stanovena po domluvě. V rámci Brna zajišťujeme přepravu zdarma.