Často kladené dotazy

Nejčastěji se ptáte

Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, neváhejte se nám ozvat, rádi vám na vše odpovíme.

Nejčastěji se ptáte

Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, neváhejte se nám ozvat, rádi vám na vše odpovíme.

IVF léčba

V jedné třetině případů se jedná o mužský faktor neplodnosti, v jedné třetině hraje roli ženský faktor a za poslední třetinou stojí kombinovaný faktor neplodnosti.

Konkrétně pak můžeme říci, že u mužů jde většinou o špatné parametry spermiogramu, zejména o nízký počet a špatnou pohyblivost nebo morfologii (tvar) spermií.

U žen se na neplodnosti podílí poruchy ovulace (dozrávání a uvolňování vajíčka), nízká kvalita vajíček, endometrióza, neprůchodnost vejcovodů, srůsty v oblasti vaječníků a vejcovodů.

U obou partnerů se také mohou vyskytovat některé genetické odchylky, které nedovolí správný vývoj embrya a vyústí v neplodnost nebo opakované potrácení.

V rámci vaší léčby budete podstupovat určitá vyšetření a zákroky, na které vám přispěje zdravotní pojišťovna, ale i taková, která vám pojišťovna neproplatí. Zdravotní pojišťovna hradí taky určité množství léků. V závislosti na metodách a postupech, zvolených vám na míru, se následně bude odvíjet i celková cena léčby. Přibližně 40–60 % nákladů na léčbu si pár hradí sám.

Aby žena mohla podstoupit umělé oplodnění, potřebuje podpis partnera, přičemž tento muž nemusí být jejím zákonným manželem. Tohoto muže současně žena není povinna uvést po porodu jako otce dítěte.

Na základě zákona je možné provádět metody asistované reprodukce do dne 49. narozenin ženy. Zdravotní pojišťovny vám metody a postupy spojené s IVF proplatí do 40. narozenin.

Konzultace s našim lékařem je prvním krokem úspěšné léčby. V jejím průběhu s vámi lékař probere rodinnou i osobní anamnézu, průběh všech vyšetření, které už máte za sebou, a postup vyšetření a léčby, která vás teprve čeká. Lékař vás bude také informovat o cenách a možnostech úhrad ze zdravotní pojišťovny. Konzultace byste se měli účastnit vy i váš partner.

Prekoncepční testování

Kromě cystické fibrózy, spinální muskulární atrofie, syndromu fragilního X, hluchoty a fenylketonurie se soustředí také na vady metabolismu, poruchy zraku a sluchu nebo choroby pohybového aparátu a kůže.

Testování PANDOU Carrier můžete snížit riziko narození geneticky postiženého dítěte 10–20×.

PANDA Infertility umí odhalit vlohy pro 5 nejčastějších vzácných onemocnění: cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hluchota, syndrom fragilního X a fenylketonurie.

Ano i ne. Je samozřejmě možné doufat ve štěstí a pokusit se o spontánní početí, nicméně následně je nutné vyšetřit onemocnění prenatálně – tedy už během těhotenství.

V tom případě je ale potřeba brát v potaz případné zvažování umělého přerušení těhotenství pro genetickou vadu nebo narození postiženého dítěte. Toto riziko je vysoké.

Existují navíc i onemocnění, která výrazně snižují šanci na spontánní otěhotnění, případně výrazně zvyšují rizika samovolných potratů. Proto v Repromedě doporučujeme takovým párům podstoupit IVF s PGT-M.

Pokud vyšetřením zjistíme na obou stranách vlohy pro některé z onemocnění a hrozí jeho výskyt u potomků, můžete se spolehnout na pomoc umělého oplodnění s využitím preimplantačního genetického testování (PGT-M) embryí. Do dělohy tak přeneseme jen takové embryo, které neobsahuje mutovaný gen.

Testy odhalují případné genetické vlohy k dědičným nemocem, vrozené sklony k potrácení a umožní předpovídat vývoj embrya. Pokud za sebou máte opakované potraty a lékařům se nedaří zjistit přesný důvod, u nás můžete získat nejen odpověď, ale i řešení své situace.

Výsledky genetického testu přináší jedinečné informace o příčinách neplodnosti muže nebo ženy, o stupni odezvy vaječníků ženy na hormonální stimulaci nebo o rizicích spojených s podáváním hormonální substituční terapie po zavedení embrya. Díky tomu je možné přizpůsobit pacientům léčbu ještě více na míru.

PANDA Carrier umí všechno to, co PANDA Infertility, ale detekuje dalších 105 nejčastějších monogenních recesivních onemocnění.

PGT: Preimplantační genetické testování

Pomocí PGT-M je možné vyloučit prakticky jakékoliv vzácné dědičné onemocnění (děděné recesivně, dominantně, i vázané na pohlaví). K nejčastějším vzácným onemocněním v našem pásmu patří:

 • cystická fibróza,
 • spinální muskulární atrofie,
 • metabolické poruchy,
 • neurofibromatóza,
 • Marfanův syndrom,
 • Huntingtonova chorea,
 • familiární hypercholesterolémie,
 • syndrom fragilního X,
 • syndrom svalové dystrofie,
 • dědičné karcinomy prsu a ovárií (BRCA1 a BRCA2).

Nejčastěji se partneři dozví o genetické zátěži bohužel až po narození nemocného dítěte. Existuje však možnost, jak se této situaci vyhnout nebo jak zjistit své genetické vlohy předem.

Otestovat geny a dispozice pro dědičná onemocnění můžete v Repromedě pomocí prediktivního genetického testování PANDA.

Není. PGT výrazně pomáhá narození miminka bez genetické zátěže a úspěšnot transferů stále roste. V indikovaných případech navíc PGT hradí pojišťovna.

Biopsie embrya budoucí miminko nijak neovlivní. Zde uvádíme tři důvody, proč se nemusíte ničeho bát.

 1. Biopsie se provádí z tzv. trofektodermu. To je část embrya, ze které následně vzniknou plodové obaly, ne samotný plod.
 2. Při biopsii se odebírá velmi malé množství buněk. V době odběru je navíc embryo ve stádiu, kdy se buňky velmi rychle množí.
 3. Biopsii provádí naši špičkoví embryologové, kteří sami školí embryology po celém světě a mají ty nejvyšší kvalifikace.

Pro spolehlivé výsledky PGT bioptujeme embrya 5. až 6. den jejich vývoje. Vhodná doba pro transfer do dělohy je ale také 5. až 6. den vývoje. Není však možné ve stejné době provést genetické vyšetření a zároveň provést transfer. V Repromedě se tak spoléháme na tzv. kryoembryotransfer, který nám umožní genetické vyšetření embrya a zároveň má přesvědčivé výsledky.

To bohužel nejde. PGT je vázáno na odběr buněk z embryí. K takovému vzorku se v případě spontánní koncepce nedostaneme. Pokud už těhotenství probíhá je jedinou možností provést prenatální testování. V takovém případě je ale nutné brát v potaz případné rozhodování o ukončení těhotenství pro genetickou vadu nebo riziko narození postiženého dítěte.

Žádný. PGD neboli Preimplantační genetická diagnostika je starší – nyní již nepoužívaný – termín pro PGT neboli preimplantační genetické testování.

Neinvazivní preimplantační screening – EmbryoScreen

Naše genetická laboratoř RepromedaLab je prvním a zatím jediným pracovištěm v České republice, která tuto metodu provádí.

Při EmbryoScreenu není nutné provádět biopsii embrya, tak jako tomu je při PGT. Místo toho v laboratoři analyzujeme pouze DNA, které se samovolně uvolní při kultivaci embryí. EmbryoScreen však nenahrazuje provedení PGT. Pokud máte indikaci k PGT, je vždy lepší využít toto testování.

EmbryoScreen výrazně zvyšuje vaše šance na otěhotnění už při prvním transferu. Díky seřazení embryí a výběru těch nejperspektivnějších můžeme zkrátit čas na léčbu a snížit pravděpodobnost spontánních potratů a jiných komplikací v těhotenství.

PrenatalAdvance

V laboratoři se z vaší krve provede izolace DNA plodu. Následně se provede komplexní analýza prostřednictvím pokročilého technologického procesu, za účelem zjištění přítomnosti jakékoliv chromozomální aneuploidie.

Je to jen jiný název pro DNA plodu. Pojmenování fetální DNA pochází z latinského slova fetus, neboli plod. Tato DNA obsahuje cenné informace o genetické výbavě plodu.

Úlomky (fragmenty) DNA plodu pochází z buněk placenty. Jsou detekovatelné od 5. týdne těhotenství a jejich koncentrace se v následujících týdnech zvyšuje a zmizí až po porodu.

Během těhotenství kolují ve vaší krvi i malé části DNA plodu. V laboratoři se provede izolace DNA plodu právě ze vzorku krve, který vám lékař odebere.

Darování vajíček

Ne, hormonální stimulace nevede k předčasnému vyčerpání zásoby vajíček ve vaječnících.

Každý měsíc se ve vaječnících ženy připravuje kolem 25 folikulů, neboli váčků, ve kterých rostou vajíčka. Při ovulaci dochází k uvolnění vajíčka. Většinou je uvolněno pouze jedno vajíčko, výjimečně dvě. Ostatní vajíčka již v tomto cyklu nedozrají a dochází k jejich přirozené degeneraci. Po podání hormonálních preparátů dochází k dozrání právě těchto vajíček.

Ano, můžete. Dlouhodobější spolupráci uvítáme. Obvykle doporučujeme darovat maximálně 5x za život, vše však záleží na mnoha faktorech a odvíjí se od vašeho zdravotního stavu a věku.

Ano, darování vajíček je podle zákonů České republiky anonymní, dobrovolné a bezplatné.

Injekce se aplikují do oblasti spodní části břicha. V aplikaci injekcí vás proškolí sestřička a potom už vše zvládnete sama doma. Prohlédněte si video s postupem aplikace.

Darování vajíček je v České republice dle zákona bezplatné. Dárkyním v Repromedě ale vyplácíme v den odběru vajíček kompenzaci času, cestovného a diskomfortu spojeného s léčbou. Tato kompenzace je ve výši až 33 000 Kč.

Pomohou těm párům, ve kterých žena nemůže počít dítě z vlastních pohlavních buněk. Ať už kvůli předčasnému selhání činnosti vaječníků, nízkému počtu a nízké kvalitě vlastních vajíček, genetické poruše nebo také po léčbě onkologických onemocnění.

Darování spermií

Ano, spermie můžete darovat opakovaně (maximálně desetkrát). Dlouhodobější spolupráci uvítáme.

Ano, darování spermií je podle zákonů ČR anonymní, dobrovolné a bezplatné.

Bohužel ne, odběr spermatu je možný pouze u nás v odběrové místnosti.

Darování spermií je v ČR dle zákona bezplatné. Dárcům v Repromedě ale vyplácíme kompenzaci času, cestovného a diskomfortu spojeného s léčbou. Kompenzace je stanovena na výši 2000 Kč za jeden odběr spermatu, přičemž podstoupit jich můžete maximálně deset. 1000 Kč vám vyplatíme hned po každém odběru. Zbývající část až souhrnně po posledním odběru za předpokladu negativního testu na pohlavně přenosné choroby. Tento test provádíme půl roku po posledním darování.

Darované spermie pomohou párům, ve kterých muž nemůže počít dítě z vlastních pohlavních buněk, například po léčbě onkologického onemocnění.

Chci využít náhradní mateřství

V Repromedě jsme tímto způsobem pomohli na svět už desítkám dětí, v České republice se z náhradního mateřství narodí asi sto dětí za rok.

Institut náhradního mateřství české právo výslovně neupravuje, ovšem ani nezakazuje. Náhradní mateřství zmiňuje Občanský zákoník ČR v kontextu osvojení.

Dlouhodobou snahou je ukotvit náhradní mateřství v zákoně, bohužel tomu tak zatím není.

Vzhledem ke komplikovanosti celého procesu je proto nezbytná spolupráce s právní kanceláří a dodržování všech stanovených zásad.

Náhradní mateřství je v České republice altruistický počin. Náhradní matka nedostává odměnu, má však právo na kompenzaci ušlé mzdy, léčby, cestovních nákladů a položek, jako je kvalitní strava nebo třeba cvičení pro těhotné.

Výše celkové finanční kompenzace je vždy na dohodě mezi vámi a náhradní matkou, případně na doporučení právní kanceláře.

Další významnou položkou jsou veškeré lékařské úkony spojené s asistovanou reprodukcí, tedy vstupní vyšetření reprodukčního páru i náhradní matky, příprava a vyšetření embryí vhodných k přenosu do dělohy náhradní matky a pečlivá příprava náhradní matky. Konečná cena je tedy velmi individuální, je však možné říct, že celkové náklady na náhradní mateřství mohou vyjít na několik set tisíc korun.

Chci se stát náhradní matkou

Za pomoc neplodnému páru nejste placená, během celého procesu však strávíte hodně času na klinice, na schůzkách s budoucími rodiči nebo v těhotenské poradně. Proto máte nárok na finanční kompenzaci za ušlou mzdu, zisk a cestovné. Aby vaše těhotenství probíhalo, tak jak má, můžete navštěvovat různé cvičení a kurzy pro těhotné, užívat potravinové doplňky atd. Všechny tyto věci a aktivity vám budou také kompenzovány. Výše finanční kompenzace je vždy na dohodě mezi vámi a žadatelským párem, naše klinika do ní nezasahujeme. Tato kompenzace se obvykle pohybuje kolem 500 000 Kč a jsou v ní zahrnuty i náklady spojené s odběrem pohlavních buněk, hormonální stimulací, transferem embrya a jiné. Všechny tyto úkony hradí žadatelský pár.

Obecné

Umělé oplodnění, stejně jako každý jiný operační zákrok s sebou nese určitá rizika. Typickou komplikaci spojenou s dodávkou hormonů do lidského těla představuje tzv. OHSS, tj. ovariální hyperstimulační syndrom. Tento syndrom může způsobit bolesti či zvětšení břicha, tlaky v podbřišku, zvětšování vaječníků, ovariální cysty a při závažnější formě i hromadění tekutiny v dutině břišní. Příznaky OHSS dříve či později samy odezní, každá léčba však vždy musí obsahovat pravidelné a pečlivé monitorování celé stimulace.

Preventivní vyšetření spermatu by měl absolvovat každý muž. Výsledek vašeho spermiogramu vás může uklidnit, přivést k myšlence preventivního zamražení vašich zatím zdravých spermií případně upozornit na to, že jejich stav není úplně v pořádku. Pokud vaše vyšetření nedopadlo dobře, objednejte se k nám na konzultaci s lékařem. Lékař s vámi probere vaše možnosti a zodpoví všechny vaše dotazy.

Konzultace s našim lékařem je prvním krokem úspěšné léčby. V jejím průběhu s vámi lékař probere vaši rodinnou i osobní anamnézu, průběh všech již vámi absolvovaných vyšetření a postup vyšetření a léčby, která vás teprve čeká. Lékař vás bude rovněž informovat o všech cenách a možnostech úhrad vaší léčby ze zdravotní pojišťovny. Doporučujeme, abyste na konzultaci přišli v páru.

Jsme klinika pro léčbu neplodnosti, která funguje již od roku 1999 a patříme mezi nejlepší kliniky ve střední Evropě. Kromě asistované reprodukce se věnujeme také prekoncepčnímu a preimplantačnímu genetickému testování, darování a uchování reprodukčních buněk.

Nabízíme vám IVF léčbu připravenou přímo na míru. Klademe důraz na genetické testování embryí i párů, což velice zvyšuje úspěšnost cyklů. 

Může se ale stát, že jedinou možností početí je využití darovaných pohlavních buněk. Proto tomuto programu věnujeme velkou pozornost již od samého počátku vzniku naší kliniky. Vhodné dárce i dárkyně pečlivě vybíráme tak, aby splňovali přísná kritéria.

IVF cyklus můžou v ČR podstoupit ženy do 49 let, přičemž je možné využít spoluúhrady ze zdravotního pojištění, a to do počtu čtyř cyklů a nejvýše do 40. narozenin ženy.

Doplatek se odvíjí dle hormonální stimulace a podpůrných metod, které společně s lékařem vyberete. Orientačně se doplatky za jeden IVF cyklus pohybují v rozmezí 40 000–70 000 Kč.

Individuální cenu s vámi probere lékař při osobní konzultaci.

Úspěšnost umělého oplodnění je velmi individuální, záleží na mnoha faktorech – využitých metodách, vašem celkovém zdravotním i psychickém stavu, vašem věku a mnoha dalších. 

V REPROMEDĚ ale 7 z 10 párů stačí k otěhotnění pouze jeden IVF cyklus. Během 4 IVF cyklů u nás otěhotní 99 % párů.

Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci

A udělejte první krok na vaší cestě za miminkem. Lékař s vámi probere vše, co vás zajímá, a navrhne další postup.

Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842

Zobrazit na mapě

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983

Zobrazit na mapě

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.