Pokyny a opatření týkající se epidemie COVID-19 jsou zásadní, ale potřebná, a proto i naše klinika bude fungovat v souladu s nimi.

Náš tým

Společně pečujeme o Vaši spokojenost na klinice v Brně i v Ostravě.

Brno
Ostrava

Vedení

Management

Lékařský tým

Koordinátorky a zdravotní sestry

Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky

Embryologická a andrologická laboratoř

Administrativa

Nižší zdravotnický personál a pomocný personál