Jak to všechno bylo a je? Příběh o Repromedě v magazínu Forbes

Články, Novinky 25. září, 2018

Hlavním motivem k založení kliniky Repromeda byl sen manželů Veselých provádět léčbu neplodnosti a asistovanou reprodukci tím nejkvalitnějším způsobem.

Jak dlouho se nám to již daří a v čem se odlišujeme od ostatních?

Přečtete si náš příběh: www.forbes.cz/pribeh-repromeda/