Klinická fyziologie lidské reprodukce

Novinky 14. září, 2022

Komplexní informace o fyziologii ženské i mužské reprodukční soustavy přináší nová kniha profesora MUDr. Pavla Trávníka, DrSc., který působí na naší klinice již od jejího založení. Profesor Trávník je významným vědeckým pracovníkem v reprodukční medicíně a také vysokoškolský učitel. Byl členem týmu, jehož zásluhou se narodilo první dítě ze zkumavky v tehdejším Československu.

Kniha přináší ucelené poznatky, které jsou důležité pro pochopení vývoje zárodečných buněk, procesu oplození a časného embryonálního vývoje. Důraz je kladen na prostředí, v němž tento vývoj probíhá.

Kniha je určena pro postgraduální vzdělávání gynekologů, reprodukčních specialistů, urologů, andrologů i fyziologů a sexuologů. Zajímavá však může být také pro studenty medicíny a sestry. Více o knize se dozvíte zde.