Mýty o spermiích

Tipy a rady 9. února, 2016

Mýty o spermiích

I v medicíně čas od času platí, že co byla pravda včera, dnes už není.

Počet spermií neklesá

Už jsme Vás dříve informovali o tom, jak v roce 1992 svět obletěla alarmující zpráva, že muži přicházejí o své spermie.

Je to jinak. Muži na tom jsou s počtem spermií i s plodností stejně, jako tomu bylo před třiceti nebo čtyřiceti lety. Některé nové studie dokonce poukazují na zcela opačný jev.

Tým dánských odborníků vedených Elisabeth Carlsenovou vydal v roce 1992 studii, která uváděla, že během posledních padesáti let došlo k velkému poklesu kvality spermatu. Dokonce bylo vypočítáno, že pokud bude počet spermií dál klesat tímto tempem, muži se do konce století stanou zcela neplodnými. Následné studie ukázaly, že dánští vědci pracovali špatnou metodikou. Práce měla mnoho nedostatků a mezer a nemohla sledovat dlouhodobý vývoj v tomto směru. Vědci neměli potřebná data ani odpovídající technickou vybavenost,,“ popisuje Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., samostatný vědecký pracovník REPROMEDY a člen výboru Asociace reprodukční embryologie.

První změnu v pohledu na mužskou plodnost přinesla studie zveřejněná v roce 1995. Tato práce pracovala s daty z let 1969 -1990 a zabývala se koncentrací spermií. „Studii provedl Olsen a výsledky ukázaly, že navzdory prognóze Carlsenové vykazuje sperma ve vzorcích stále stejný počet spermií, nikoli jejich pokles, jak bylo Carlsenovou předpovězeno,“ doplňuje MUDr. Trávník.

V roce 2012, tedy po 20 letech od první studie, přichází vědecký kolektiv s účastí Carlsenové s novou vědeckou prací, ve které ukazují, že u dánských mužů počet spermií v jejich spermatu za danou dobu nejenže neklesl, ale dokonce mírně stoupl. „Výsledky pracovišť, která se vyšetřením spermiogramu seriózně zabývají, svědčí o tom, že se počet spermií nesnižuje ani u našich mužů,“ doplňuje prof. Trávník.

Mužská plodnost tak podle původních zpráv v ohrožení není.

Spermie pronikají do vajíčka i s bičíkem

Došlo také ke změně názoru na proces proniknutí spermie do vajíčka. V minulosti se uvádělo, že během procesu pronikání do vajíčka, spermie ztrácí svůj bičík. Tyto teorie vycházely z předpokladu, že bičík je pro spermii v okamžiku spojení se s vajíčkem nadbytečný. Genetická informace je totiž uložená v hlavičce a bičík byl považován za pouhý prostředek umožňující spermii doputování k vajíčku.

I v tomto případě je ale vše jinak. „Už v roce 1996 byla zveřejněná studie, která uvádí, že téměř u všech živočišných druhů při procesu oplodnění vstupuje celá spermie do vajíčka. Pouze u křečíka čínského a některých druhů hmyzožravců, může zůstat bičík venku.“ popisuje Trávník.

Člověk je samozřejmě součástí zmíněné většiny živočišných druhů. Spermie nedává embryu jen genetickou informaci, ale i schopnost buněčného dělení, která se přenáší pomocí buněčné struktury zvané centriol, která se nachází v krčku spermie. Spermie tedy při vniknutí do vajíčka svůj bičík neodhazují ani neztrácejí. 

Mýty o spermiích