Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

Ředitel pro výzkum a vývoj

Dělat genetické analýzy v Brně, kde Gregor Mendel poprvé popsal genetické zákony je pro mě pocta a výzva. Výzva dělat genetiku dobře, protože genetika je o preciznosti. Jedna drobná změna v genetickém kódu dokáže změnit celého člověka.

A 3 200 000 000 DNA bazí, které tvoří náš genom? To je pořádný nášup informací, kterým se snažím porozumět.

Vzdělání:

2004
Masarykova Univerzita v Brně, magistr v oboru Molekulární biologie a genetika (Mgr.)
2010
Masarykova Univerzita v Brně, doktor přírodních věd v oboru Obecná a molekulární genetika (Ph.D.)
2013
Atestace z klinické genetiky

Praxe:

2004 – 2016
Vědecký pracovník – cytogenetika a molekulární genetika hospodářských zvířat a člověka (Výzkumný ústav veterinárního lekařství v.v.i., Brno)
2007 – nyní
REPROMEDA – molekulární genetik

Členství v odborných společnostech:

Československá gynekologicko – porodnická společnost – ČGPS
Asociace reprodukční embryologie – ARE
Společnost lékářské genetiky – ČLS JEP
Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie – ESHRE
Mezinárodní společnost pro preimplantační genetickou diagnostiku – PGDIS