MVDr. Vlasta Linková

MVDr. Vlasta Linková

Vedoucí cytogenetické laboratoře

Mám ráda černo-šedo-bílou kombinaci barev nejen v designu bydlení, ale i v oblékání, proto mě asi před léty uchvátil černo-šedý svět lidského karyotypu.

Svoji práci se snažím dělat jak nejlépe umím, přistupuji k ní s velkou pečlivostí, ale  i s velkou pokorou.

Vystudovala jsem veterinu, a láska ke všemu živému mě nikdy neopustila, ráda pracuji na zahradě, chodím na procházky s našimi psy, ale nejdůležitější místo v mém životě patří mé rodině.

Vzdělání :

1980-1984
Gymnázium Táboská 185, Brno

1984-1989
Vysoká škola veterinární , obor Všeobecné veterinární lékařství

2005
Atestace „ Vyšetřovací metody v klinické genetice „

Praxe:

1989-1990
VUVeL, odd. výživy ametabolických testů

1991-1992
SVU, odd.mikrobiologie

2001-2010
FN Brno, odd.lékařské genetiky

2011 –dosud
REPROMEDA – Vedoucí cytogenetické laboratoře

Členství v odborných společnostech:

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
Sekce asistované reprodukce
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP