SCIENCE IN ART. ART IN SCIENCE. Jak jsme oslavili 20 let naší kliniky?

Novinky, Věda a výzkum 17. července, 2019

REPROMEDA je mnohonásobně naplněným snem. Snem dvou manželů – specialistů v reprodukční medicíně, kteří toužili dělat reprodukční medicínu tak, jak ji aplikujeme dnes. Je současně i naplněným snem mnoha párů, kteří toužili po vlastním dítěti.

Začínali jsme jako malé rodinné sanatorium, jehož cílem bylo provádět léčbu neplodnosti a asistovanou reprodukci tím nejkvalitnějším způsobem. Cíl naší práce zůstává stále stejný, počet našich zaměstnanců, stejně tak jako naše znalosti a možnosti v reprodukční medicíně rok od roku rostou a můžeme tak pomoci stále většímu počtu párů. Prostorově i personálně jsme se proměnili ve velkou kliniku, avšak srdce rodinné tradice v nás zůstává.

Abychom mohli být mezi nejlepšími, využíváme nejmodernějšího vybavení, neustále sledujeme nové vědecké poznatky z oboru a zavádíme je do praxe. Reprodukční medicína je organickým propojením reprodukční gynekologie, andrologie, embryologie a reprodukční genetiky, vše se prolíná, je propojené, překračuje hranice zemí. Nikdo nemůže být v tomto oboru osamělým běžcem. A právě v historii REPROMEDY sehrálo velkou roli i naše velké štěstí na mezinárodní odborná spojenectví a kvalitní přátelské vztahy s řadou českých i světových odborníků v našem krásném oboru.

Konference SCIENCE IN ART se stala stvrzením těchto hezkých vztahů, kterých si velice vážíme. Jsme velmi rádi, že odborníci jako Alan Handyside – zakladatel metody Karyomapping, Gary Harton – odborník na preimpantační genetické testování, Inmaculada Moreno – členka oddělení výzkumu a vývoje v Igenomix a další světové špičky našeho oboru, ochotně přijali naše pozvání jako vyzvaní řečníci a pomohli nám tak uskutečnit i tento sen, oslavit společně s námi naše výročí – 20 let Repromedy.

O večerní program konference, pořádané 13.6.2019 v Sono Centrum v Brně, se postaral trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi.

Podívejte se na průběh konference a koncertu.