Čeká nás umělé oplodnění. Budeme mít dvojčata?

Články 8. září, 2020

Je obecně známo, že problémy s plodností nejsou v dnešní době žádnou výjimkou. Naštěstí mohou páry, které mají problémy se založením rodiny přirozenou cestou, využít možnosti asistované reprodukce. Mnoho lidí má umělé oplodnění spojené s nárůstem počtu dvojčat. Je však tvrzení, že díky umělým oplodněním přibývá vícečetných porodů, pravdivé?

Transfer embryí 

Když se někomu před pár lety narodila dvojčata, mnozí pojali podezření, že příčinou je asistovaná reprodukce. A mohli mít pravdu. Dříve totiž lékaři kvůli zvýšení šancí na otěhotnění po IVF zaváděli do dělohy ženy více embryí současně. Pravděpodobnost vícečetného těhotenství po tomto zákroku tak byla přibližně 20 %.

Právě kvůli zvýšenému riziku vícečetného těhotenství se od této praxe začalo už několik let zpátky celosvětově upouštět. V roce 2012 byl dokonce přijat v ČR zákon, který upravuje podmínky pro umělé oplodnění. Páry podstupující IVF hrazené ze zdravotního pojištění mohou absolvovat čtyři IVF cykly za předpokladu, že u prvních třech bylo k transferu použito pouze jedno embryo.

Transferovat pouze jedno embryo bylo cílem naší kliniky už od jejího založení v roce 1999, nebylo však zpočátku snadné tento krok plně prosadit. S vývojem nových metod a technologií jsme toho dosáhli a od roku 2015 zavádíme výlučně jedno embryo. Cílem je z odebraných vajíček vždy získat co nejvíce kvalitních embryí. Úspěšnost přitom roste s počtem transferů, nikoli s počtem zavedených embryí.

Proč vlastně transferovat pouze jedno embryo?

Dvojčátka jsou sice dvojitá radost, vícečetná těhotenství však souvisejí s mnoha zdravotními komplikacemi. A to nejen pro matku, ale hlavně pro děti samotné. Kromě zvýšeného rizika potratů bývají vícerčátka menší a rodí se předčasně. Mohou mít také problémy například se zrakem nebo dýcháním. Porod je navíc zpravidla veden císařským řezem. Přestože díky vyspělé perinatální péči dokáží dnes lékaři zachránit děti, které by před desítkami let měly jen malou šanci na přežití, stále přetrvávají komplikace spojené s umístěním čerstvě narozených dětí na jednotky intenzivní péče.

Vícerčata nejsou vyloučena

I když se dnes transferuje pouze jedno embryo, neznamená to, že se nemůže narodit více dětí. Stejně jako při oplodnění přirozenou cestou se i u IVF embryo může rozdělit. K tomuto dělení však dochází až po oplození, zpravidla po třech až sedmi dnech. Podle toho, na kolik částí se embryo rozdělí, vznikají jednovaječná dvojčátka nebo trojčátka. V opravdu výjimečných případech se mohou narodit i vícerčata. Světový rekord jsou dokonce desaterčata. Jedná se však o jednovaječné sourozence, kteří nevznikli vlivem asistované reprodukce, ale rukou všemocné přírody.