IVF ve světě a u nás. Jaké jsou rozdíly?

Články, Novinky 4. října, 2017

Za poslední roky se léčba neplodnosti posunula výrazně dopředu a vypadá to, že úspěšné inovace na poli reprodukční medicíny ještě nějakou dobu sledovat budeme. Ne všude na světě však dostanou páry stejnou péči. Ať už z legislativních důvodů či stran vybavenosti klinik a laboratoří.

Anonymita dárců a dárkyň

K anonymitě dárců spermií či dárkyň vajíček je ve světě několik přístupu. Ačkoliv je v České republice darování pohlavních buněk anonymní, v ostatních zemích to není vždy standardem. Ve Spojeném království si potomek v 18 letech může zažádat o identifikující informace o svém rodiči. Ve Španělsku si dítě může zažádat pouze o neidentifikující informace, a to v případě, že onemocní závažnou chorobou.

Transfer více embryí

Dlouho byla asistovaná reprodukce spojována s vícečetnými těhotenstvími. Skutečně se dříve častěji rodila dvojčátka díky transferu více embryí. Nyní však v moderní lékařské společnosti jednoznačně platí, že je žádoucí transfer jednoho embrya kvůli zabránění vzniku rizikového nežádoucího těhotenství. Pravděpodobnost otěhotnění se takto nesnižuje, naopak se snižuje riziko komplikací v těhotenství nebo u porodu. V některých  zahraničních zemích ale stále preferují jako centra, tak i samotní klienti transfer více embryí.

Úhrada ze zdravotního pojištění

Účast zdravotních pojišťoven v procesu asistované reprodukce se ve světě velmi liší. V Izraeli bývají náklady pokryty až do narození dvou dětí, a to za předpokladu prokázaného zdravotního důvodu pro provedení IVF. V Nizozemsku bývají hrazeny tři cykly, ale třeba v Číně není účast pojišťovny žádná. V České republice má pacientka nárok na úhradu čtyř IVF cyklů při transferu jednoho embrya v prvních třech cyklech. U pacientek z USA závisí na druhu pojistky, ale ve většině případů IVF není hrazeno.

Preimplantační genetická diagnostika (PGD)

Preimplantační genetická diagnostika je metoda, která umožní výběr zdravého embrya ještě před přenosem do těla matky. Některé evropské země nemají tuto metodu umožněnou vůbec – například Švýcarsko a některé ji mají povolenou pouze v omezené míře – Německo. V ostatních zemích se metoda povolila nedávno, ale klinikám chybí potřebné zkušenosti k vykonávání těchto sofistikovaných postupů. Naše klinika se stala již v roce 2000 prvním pracovištěm nejen v České republice, ale v celé střední a východní Evropě, kde se PGD úspěšně provedlo.

Čekací lhůty

Neposledním důvodem, proč klienti z Velké Británie, Německa nebo Itálie využívají léčby na klinikách v České republice, jsou dlouhé čekací lhůty. Ty jsou mnohdy delší než 1 rok, a tak si někteří klienti volí léčbu v ČR hrazenou z vlastní kapsy.