IVM aneb když je hormonální stimulace riziková

Články 12. dubna, 2014

IVM aneb když je hormonální stimulace riziková

Pro cyklus mimotělního oplození se běžně odebírají zralá vajíčka po předchozí několikadenní hormonální stimulaci vaječníků. U některých žen je však vysoké riziko při užití hormonálních léků. V Sanatoriu REPROMEDA nabízíme speciální metodu – IVM. 

Pro koho je tato metoda vhodná?

Metoda se využívá především u žen:

  • se syndromem polycystických vaječníků
  • s předchozí nadměrnou reakcí na stimulaci – hyperstimulačním syndromem
  • jejichž základní onemocnění vylučuje užití hormonů.

V čem se tedy IVM liší od klasického IVF?

In-vitro maturace oocytů (IVM) probíhá bez hormonální stimulace či po podání zcela minimální dávky folikulostimulačního hormonu (FSH).

Jak probíhá IVM?

S použitím tenké odsávací jehly je vaginální cestou proveden odběr nezralých vajíček z drobných tzv. antrálních folikulů. Získaná vajíčka následně dozrávají 24 – 48 hodin v laboratorních podmínkách ve speciálním kultivačním mediu s přídavkem FSH, jejich zrání je průběžně sledováno embryologem. Vajíčka, která dozrají, jsou oplozována mikroinjekčními technikami – metodou ICSI nebo PICSI – a vzniklá embrya pak kultivována nejčastěji po dobu pěti dnů do stadia blastocysty. Stejně jako při běžné in vitro fertilizaci (IVF) je možno vajíčka či z nich vzniklá embrya podrobit genetické analýze na počet chromozomů nebo přítomnost genů pro dědičná onemocnění. Odebraná a dozrálá vajíčka lze také v případě potřeby kryokonzervovat pro pozdější využití v budoucnu.

Metoda IVM vede u rizikových pacientek ke zvýšení bezpečnosti léčby a o její úspěšnosti vypovídá již řada narozených zdravých dětí.  

IVM aneb když je hormonální stimulace riziková