Společně k úsměvu a ke zdravému dítěti.

Novinky 3. Prosinec, 2018

Jsme rádi, že existují lidé, kteří dokáží i přes všechna úskalí, která je v životě potkala, nebo možná právě díky nim, pomoci jiným lidem. Jsme rádi, že takové lidi máme i v našem týmu.

Spolek Společně k úsměvu, z.s. je organizace převážně mladých lidí, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou a chtějí svoji zkušenost zužitkovat v pomoc dětem a dospívajícím, kteří se aktuálně léčí nebo jsou po léčbě a potřebují následnou péči.

70 % vyléčených pacientů se potýká s pozdními následky léčby – porucha fertility, porucha sluchu, porucha výživy, karence chrupu, předčasné stárnutí, osteoporóza, riziko sekundárních nádorů apod.

V sobotu 1.12. se v Brně na třídě Kpt. Jaroše uskutečnil workshop pod názvem Porucha fertility a sluchu – pozdní následky onkologické léčby. Cílem tohoto workshopu, jako součást projektu ASTRA, bylo rozšířit povědomí o pozdních následcích onkologické léčby. Projekt ASTRA dále upozorňuje na potřebu prevence, která zajistí včesné zachycení a případnou intervenci pozdních následků onkologické léčby.

Děkujeme Markétě Šejnohové, že je toho všeho součástí a panu prof. Pavlu Trávníkovi za přednášku k dané problematice.