Kryokonzervace a vitrifikace. Co tyto pojmy znamenají a měli bychom je znát?

Věda a výzkum 15. září, 2014

Kryokonzervace, neboli uchování pohlavních buněk (vajíček, spermií) a embryí ve zmrazeném stavu pro jejich další použití v budoucnu.

Vitrifikace

V současné době se na dobrých pracovištích používá výlučně nová metoda kryokonzervace vajíček a embryí, tak zvaná vitrifikace. Na rozdíl od dříve používaného pomalého zmrazení, kdy cílem bylo řídit vývoj ledových krystalů, aby co nejméně poškodily buňky, při vitrifikaci se nevytvářejí ledové krystaly vůbec. Prudkým ochlazením se z buněk a vitrifikačního media vytvoří sklovitá hmota, která buňky netrhá. Tato sklovitá hmota se uchovává stejně jako starou metodou zmrazené buňky při teplotě -196°C. Po ohřátí jsou buňky ve výborném stavu a dosahované výsledky jsou několikanásobně lepší než při použití staré metody.

Kdy a proč se vitrifikace používá?

Metoda vitrifikace se hodí jak ke kryokonzervaci embryí, která se vytvoří při asistované reprodukci a nejsou v čerstvém stavu přenesena do dělohy, tak i tam, kde potřebujeme z nějakého důvodu (zdravotní důvody, příprava děložní sliznice, déletrvající vyšetření embrya a podobně) odložit přenos embrya do dělohy.

Social freezing

V současné chvíli patříme mezi jedno z mála pracovišť, které nabízí program tzv. SOCIAL FREEZING. Je to program preventivního uchování (vitrifikace) vajíček, například v případě, že žena nemá v současnosti partnera, nebo ještě nepomýšlí na děti, ale chce mít jistotu, že bude za několik let mít kvalitní vlastní vajíčka.

Vitrifikace v REPROMEDĚ

Vitrifikace představuje na našem pracovišti zcela rutinní metodu, která v současnosti dává stejné nebo i lepší výsledky, než použití čerstvých embryí.