MUDr. Ilga Grochová

MUDr. Ilga Grochová

Vedoucí klinický genetik

Pocházím z Rigy a své kořeny ani přízvuk rozhodně nezapřu. Na pozici klinického genetika v Repromedě se už 12 let setkávám s různými příběhy, situacemi a emocemi. Strach, smutek, radost, nadšení, zoufalství. V každé situaci se ale snažím zachovat pozitivní myšlení a dobrou náladu, kterou na mně mí kolegové i pacienti oceňují.

Vzdělání:

1973-1979
Institut medicíny Riga , Pediatrická fakulta

1983
atestace I.stupně z pediatrie

1996
atestace II.stupně z klinické genetiky

Praxe:

1979 -1981
sekundární lékařka na II.Dětské klinice FDN Brno.

1981 – 1982
sekundární lékařka dětského oddělení OÚNZ Zlín.

1982 -1990
samostatně pracujicí lékař a vedoucí lůžkového kojeneckého oddělení Výzkumného ústavu pediatrického Brno.

1990-1993
vedoucí novorozeneckého oddělení

1993
samostatně pracujicí lékař KÚ Hlinky Brno

1993-2004
klinická genetik na oddělení lékařské genetiky FN Brno, od r. 1997 zástupce primáře oddělení.

2004- dosud
klinický genetik FN u sv.Anny na I.KAK a Centra pro diagnostiku maligní hypertermie

2004 – dosud
Centrum prenatální diagnostiky – klinický genetik

2004 – dosud
REPROMEDA – vedoucí klinický genetik

Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně:
Společnost lékařské genetiky
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – Sekce asistované reprodukce
Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie – ESHRE
Mezinárodní společnost pro preimplantační genetickou diagnostiku – PGDIS
Evropská společnost humánní genetiky ESHG