MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Majitelka, generální ředitelka

Specializace:

 • 1994: Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1998: Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 2016: Atestace v oboru Reprodukční medicína

 

Postgraduální vzdělávání:

 • 2009: Doktorát (Ph.D) v oboru Lékařská biologie a genetika na Biologickém ústavu Masarykovy Univerzity v Brně (Dizertační práce s názvem „Preimplantační genetická diagnostika chromozomálních abnormit a screening aneuploidií časných embryí v terapii sterilních a infertilních párů metodou fertilizace in vitro“)

 

Praxe:

 • 1990 – 1995: I. Gynekologicko – porodnická klinika Brno, Obilní trh
 • 1995 – 1998: II. Gynekologicko – porodnická klinika Fakultní porodnice, Obilní trh
 • 1998 – dosud: ředitelka kliniky REPROMEDA, Brno

 

Členství v odborných společnostech a dalších orgánech:

 • Československá gynekologicko – porodnická společnost – ČGPS
 • Sekce asistované reprodukce – členka revizní komise výboru SAR ČGPS
 • Komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro asistovanou reprodukci
 • Sdružení soukromých gynekologů ČR – SSG ČR
 • Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie – ESHRE
 • Mezinárodní společnost pro preimplantační genetickou diagnostiku – PGDIS

 

„V mládí nebyla moje orientace na medicínu a přírodní vědy zcela jednoznačná a tíhnula jsem po rodičích k muzice, novinařině, dokumentaristice a filmařině. V totalitní době však byly tyto obory silně poplatné tehdejšímu režimu a rodiče vzhledem k mé povaze byli nesmírně rádi, že nakonec zvítězila medicína. Věděli, že bych při své lehce nezkrotné nátuře  jako novinář nebo dokumentarista brzy narazila.

Můj tatínek byl nadaný člověk,  velký pábitel a nebylo to s ním lehké. Obživl mi opět před očima, když ho zcela dokonale ve filmu Pelíšky zahrál Jiří Kodet. Maminka byla také vždy silná osobnost a proto v dětství nebylo doma lehké se dostat ke slovu, takže jsem se v takovém prostředí musela naučit prosadit své myšlenky a nápady. Kromě italského manželství mých rodičů přispělo k mému pestrému dětství i plno návštěv tehdejších novinářů, spisovatelů, režisérů, malířů, herců, hudebních skladatelů a dalších zajímavých osobností. Naučila jsem se tak vnímat paralelní světy umění a vědy a mám doposud velmi ráda obojí.

Asistovaná reprodukce mne uchvátila již za studií jako velmi barevný, živý a syntetický obor  a srdcem mne to k němu táhlo od počátku. Vše se umocnilo tím, když mi bylo umožněno, aby mne tajům toho oboru učil fantastický lékař a odborník a velký sympaťák k tomu – tehdejší asistent kliniky na Obilním trhu – Honza Veselý. Ano, uhodli jste správě, kromě společné záliby v asistované reprodukci máme za sebou pětadvacetileté manželství,  výchovu dvou děti a budování naší kliniky.  Když s manželem nepracujeme, jsme nejraději venku – na lyžích, na kole, a na golfu. Moji velkou láskou a koníčkem je yoga a celostní medicína – zejména tradiční čínská fytoterapie.

Můj syn mi říká, že jsem „tvrdá měkká“. A má asi pravdu. Jsem sice přísná šéfová, ale doufám, že férová. Mám lidi kolem sebe ráda a těm schopným velmi fandím. Věřím v jejich schopnosti a edukabilitu. Sleduji vždy to, abychom neuhnuli od těch důležitých zásad a předsevzetí,  na kterých jsme kliniku před dvaceti lety stavěli.

Otevření nové kliniky REPROMEDA v Biology Parku v brněnském univerzitním kampusu považuji za korunovaci našeho společného životního úsilí a potvrzení toho, že jsme se obklopili těmi správnými odborníky a lidmi. A je mou největší radostí, že jsme přes složitý vývoj české asistované reprodukce zůstali nadále výhradně českou a rodinnou firmou a přitom můžeme nabídnout našim pacientům tu nejvyšší možnou kvalitu léčby ve vysoce komfortním prostředí.“

Vzdělání:

 • 1984 – 1985: Komenského univerzita Bratislava, obor všeobecné lékařství
 • 1985 – 1990: Masarykova Univerzita Brno, obor všeobecné lékařství