MUDr. Ondřej Matěna

MUDr. Ondřej Matěna

Gynekolog, IVF specialista

Dlouhodobě se věnuji asistované reprodukci, kde těžím ze svých bohatých zkušeností v oblastech operativy endometriózy a myomatosních stavů.

Svůj volný čas trávím nejraději ve společnosti své manželky a mých třech dcer.

Vzdělání:

2013 atestace v oboru Gynekologie – Porodnictví, Olomouc

2013 stáž na EBCOG pracovišti, FN Brno

2011 klinická praxe Chirurgické oddělení, Nemocnice Vyškov

2010 klinická praxe Interní oddělení, Nemocnice Vyškov

2008-2014 klinická praxe na Gynekologicko-Porodnickém odd. Nemocnice Vyškov

2002 – 2008 studium Lékařské fakulty MU Brno, obor Všeobecné lékařství

Praxe:

Od 2018 člen týmu REPROMEDA

2014-2018 – IVF specialista, klinika reprodukční medicíny, Brno

2015 lékař Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav

2008 – 2014 lékař Gynekologicko Porodnického odd. Nemocnice Vyškov p.o.

2005 člen Akademického Senátu Lékařské Fakulty MU

2001 vedoucí a ošetřovatel na letním táboře pro děti s kombinovaným postižením, Long Island, USA

Vlastní odborné práce:

Nízkomolekulární hepariny v prevenci TEN – přednáška a presentace pro kolektiv Gyn-Por odd. (listopad 2008)

Spontánní porod a komplikace u porodu z pohledu lékaře – přednáška a presentace v programu vzdělávání všeobecných sester (prosinec 2008)

Endometrióza – pohled operatéra na nejčastější příčinu pánevní bolesti – přednáška presentované na sjezdu SGPS v Bratislavě (duben 2009)

Akutní apendicitis v graviditě – kauzistika, presentovaná na sjezdu ČGPS v Jeseníku (listopad 2009)

LAVH in patient with repetive flebotrombosis – videopresentace a abstrakt v anglickém jazyce presentované na mezinárodní konferenci v Dubrovník v (červen 2010)

Myomectomie in g.h. 20 – videopresentace a abstrakt v anglickém jazyce, presentované na mezinárodní konferenci v Dubrovník v (červen 2010)

Když se daří, tak se daří – videopresentace a přednáška o komplikacích při LSK operativě

Meandry z Moravy – videopresentace a přednáška o řešení peroperačních poranění močovodů a močového měchýře.

Best of Eim – videopresentace pro sjezd SGPS v Bratislavě 2013

Antiadheziva v laparoskopické operativě – atestační práce publikovaná v Praktické gynekologii 10/2014

Spontánní porod a komplikace u porodu z pohledu lékaře pro lékaře – přednáška a presentace pro zaměstnance Unica spol. s.r.o. (září 2015)

Best of ESHRE 2018 – přednáška a presentace závěrů konference s jejich implementací do praxe.