MUDr. Ondřej Matěna

MUDr. Ondřej Matěna

Gynekolog

Dlouhodobě se věnuji asistované reprodukci, kde těžím ze svých bohatých zkušeností v oblastech operativy endometriózy a myomatosních stavů.

Svůj volný čas trávím nejraději ve společnosti své manželky a mých třech dcer.

Vzdělání:

2013 atestace v oboru Gynekologie – Porodnictví, Olomouc

2013 stáž na EBCOG pracovišti, FN Brno

2011 klinická praxe Chirurgické oddělení, Nemocnice Vyškov

2010 klinická praxe Interní oddělení, Nemocnice Vyškov

2008-2014 klinická praxe na Gynekologicko-Porodnickém odd. Nemocnice Vyškov

2002 – 2008 studium Lékařské fakulty MU Brno, obor Všeobecné lékařství

Praxe:

Od 2018 člen týmu REPROMEDA

2014-2018 – IVF specialista, klinika reprodukční medicíny, Brno

2015 lékař Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav

2008 – 2014 lékař Gynekologicko Porodnického odd. Nemocnice Vyškov p.o.

2005 člen Akademického Senátu Lékařské Fakulty MU

2001 vedoucí a ošetřovatel na letním táboře pro děti s kombinovaným postižením, Long Island, USA

Vlastní odborné práce:

Nízkomolekulární hepariny v prevenci TEN – přednáška a presentace pro kolektiv Gyn-Por odd. (listopad 2008)

Spontánní porod a komplikace u porodu z pohledu lékaře – přednáška a presentace v programu vzdělávání všeobecných sester (prosinec 2008)

Endometrióza – pohled operatéra na nejčastější příčinu pánevní bolesti – přednáška presentované na sjezdu SGPS v Bratislavě (duben 2009)

Akutní apendicitis v graviditě