Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Samostatný vědecký pracovník

 

Praxe:

 • 1971 – 1996: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, vysokoškolský učitel
 • 1980 – 1994: Fakultní nemocnice Brno, I. por. gyn. klinika. Samostatně pracující lékař, klinický embryolog
 • 1994 – 2000: Unica s.r.o. Vedoucí embryolog
 • 2001 – dosud: REPROMEDA – Vedoucí embryolog, Ředitel laboratorního úseku, Samostatný vědecký pracovník

 

Členství v odborných společnostech:

 • Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii
 • Sekce asistované reprodukce při ČGPS ČLS JEP – člen výboru
 • Asociace reprodukční embryologie – viceprezident

 

„Jsem spoluzakladatelem asistované reprodukce a klinické embryologie v České republice. Od dob studia se zabývám embryologií a fyziologií reprodukce, moje publikace jsou docela často citované v zahraniční literatuře. Hlavní oblastí mé činnosti je zvyšování kvality práce v reprodukční medicíně. Jsem vedoucím subkatedry klinické embryologie při Institutu pro postgraduální studium ve zdravotnictví v Praze, soudním znalcem pro klinickou embryologii a školitelem diplomantů a doktorandů na lékařské a přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.“

Vzdělání:

 • 1962 – 1965: Gymnázium, Brno-Elgartova
 • 1965 – 1971: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství, udělen titul MUDr.
 • 1973 – 1977: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, vědecká příprava, obor anatomie, histologie a embryologie, udělen titul CSc.
 • 1979: Masarykova Univerzita, habilitace v oboru histologie a embryologie, jmenován docentem.
 • 1986: Karlova Univerzita v Praze, obhájil jsem doktorskou disertaci v oboru histologie a embryologie, udělen titul DrSc.