Nepřítomnost ovulace, ztráta ovariální rezervy, endometrióza. Jaké jsou další nejčastější příčiny neplodnosti u ženy?

Články 26. dubna, 2018

Příčiny a faktory neplodnosti je vždy nutné zjišťovat u páru jako celku, obecně lze však hovořit o mužském a ženském faktoru neplodnosti. U žen se na neplodnosti podílí poruchy ovulace, nepravidelný menstruační cyklus, nízká kvalita vajíček, endometrióza, neprůchodnost vejcovodů, srůsty v oblasti vaječníků a vejcovodů. Metody v asistované reprodukci umožní naprostou většinu těchto příčin odhalit a pomocí specializovaných vyšetření a postupů úspěšně vyřešit.

Ovariální faktor a hormonální poruchy. Příčina se skrývá zejména ve vaječnících.

Ovariální faktor jako jedna z příčin ženské neplodnosti má úzkou souvislost s hormonálními poruchami. Nejčastěji souvisí s tzv. anovulací – ve vaječnících nemohou dozrávat folikuly a nedochází k uvolňování zralých vajíček.

K poruchám ovulace často dochází u pacientek se syndromem polycystických ovarií (PCOS), při kterém se ve vaječnících tvoří nadměrné množství drobných folikulů, jenž ale následkem hormonální nerovnováhy nejsou schopné dozrát a uvolnit vajíčko. PCOS může být spojen s nadměrnou tvorbou mužského hormonu testosteronu a kosmetickými potížemi – zhoršená kvalita pleti, mastné vlasy, nadměrné ochlupení (proto jej také označujeme jako hyperandrogenní syndrom).

Kromě hormonální léčby lze dozrávání vajíček podpořit i vhodně zvolenou stravou, například zvýšením příjmů fytoestrogenů (přírodní alternativa k syntetickým hormonům.

 

Počet a kvalita vajíček se zvyšujícím věkem ženy klesá

Při narození obsahují vaječníky 700 tisíc až 2 miliony vajíček, až do puberty se jejich počet sníží na 400 tisíc, ale během reprodukčního života ženy jich uzraje jen 350–400. Počet i kvalita vajíček tedy se zvyšujícím se věkem přirozeně klesá – ztráta ovariální rezervy, nejvíce patrné je to po 35. roku ženy.

Vyšetření ženských pohlavních hormonů se provádí z krve vždy s ohledem na fázi menstruačního cyklu a podává nám informace o stavu vaječníků, jejich schopnosti tvořit zralá vajíčka a možné reakci na stimulační léky. Tzv. hormonální profil dokáže stanovit hladinu hormonů, např. Antimülleriánského hormonu (AMH), který informuje o zásobě vajíček.

 

Tubární faktor. Jak ovlivňuje endometrióza proces oplození?

Tubární faktor představuje mechanickou (anatomickou) příčinu neplodnosti způsobenou poškozením vejcovodů, nepřítomností vejcovodů nebo jejich neprůchodností. Dříve byl nejčastější příčinou neplodnosti a vyskytoval se u žen po prodělaných gynekologických zánětech, nejčastěji v souvislosti s užitím nitroděložního tělíska. V dnešní době ho spíše vídáme u žen s endometriózou.

Endometrióza, při které se nacházejí částečky děložní sliznice mimo dutinu děložní (na pobřišnici, vaječnících, přepážce mezi pochvou a konečníkem atd.) často negativně ovlivňuje proces oplození a implantaci embrya. Mezi nejčastější příznaky signalizující toto onemocnění patří pánevní bolesti, bolesti při pohlavním styku a bolestivá menstruace. Endometrióza je nejčastější nemocí u žen v reprodukčním věku a způsoby její léčby jsou vždy individuální dle potíží pacientky. U žen, které trápí endometrióza se k oplodnění vajíčka spermií využívají oplozovací techniky asistované reprodukce ICSI nebo PICSI.

 

Imunologický faktor. Alergie vajíčka na spermii?

Imunitní systém některých žen může vytvářet protilátky proti spermiím. Nejčastěji jsou v hlenu děložního hrdla, kde se mohou navázat na spermie a tím je znehybnit, nebo znemožnit splynutí s vajíčkem. Protilátky můžeme najít také v zoně pellucidě, což je blanka krycí vajíčko. V tomto případě je opět splynutí spermie a vajíčka znesnadněno, případně může být i negativně ovlivněn vývoj raného embrya.

Imunologické vyšetření řadíme mezi základní vyšetření plodnosti ženy.

 

Genetické poruchy. Vrozené vady lze odhalit ještě před plánovaným početím.

Chybná chromozomální výbava ženy může způsobit neplodnost, opakované potraty nebo narození dítěte s vývojovými vadami. Na základě vyšetření chromozomů – stanovení karyotypu, lze získat informace o genetické výbavě ženy.