Nástroje jsme si vyráběli sami, říká profesor Trávník, který byl u narození prvního miminka ze zkumavky ve střední a východní Evropě

Přečíst

Uchování vajíček a spermií

Nový program prevence, který jsme pro Vás vytvořili se jmenuje Social freezing Jedná se o mrazení pohlavních buněk v rámci zachování Vaší plodnosti do dalších let.

Tento program Vám dá jedinečnou šanci na uložení pohlavních buněk teď a jejich použití o několik let později. Stále si tak ale uchováte naději na vlastního potomka.

Uchování spermií

Kdy je vhodné uchovat spermie?

Zhoršený spermiogram

Pokud jsou známé závažné odchylky spermiogramu od normy, pak se zpravidla jedná o progresivní stavy, kdy se počet a kvalita spermií s věkem rapidně zhoršují. Je tudíž dobré několik dávek spermií zamrazit dříve, než dojde  ke kritickému poklesu parametrů.

Čerstvá diagnóza nádorového onemocnění

V době před započetím léčby si můžete svoje spermie nechat zamrazit a „pojistit se“ tak pro případ, kdy by protinádorová léčba (chemoterapie, radioterapie) měla za následek zničení zárodečného epitelu varlat, k čemuž bohužel v takových případech často dochází.

Prevence

Stále častěji si muži přejí zamrazit svoje spermie jen preventivně, pro případ, že by kdykoliv později v životě nastal problém, úraz, závažné onemocnění, ze kterého je možno se uzdravit, ale které může zanechat trvalé následky v podobě mužské neplodnosti

Odložení rodičovství

Pokud chcete mít v budoucnu vlastní potomky, ale zatím své rodičovství odkládáte, nechte si zamrazit Vaše spermie ve Vašem optimálním reprodukčním věku.

Rizikové či sedavé povolání

Při práci v prostředí se zvýšenou koncentrací chemických látek, radiací, nebo při dlouhém a častém sezení, dochází k poškození spermiogeneze.

Nezdravý životní styl

Kouření, dlouhodobé požívání alkoholu, návykových látek či určitých typů léků může Vaši spermiogenezi nenávratně poškodit.

Rizikové sporty

U rizikových sportů může dojít k poškození páteře, a tím i k nevratnému poškození spermiogeneze v krátkém časovém horizontu

Uchování vajíček

Proč si nechat zamrazit vajíčka?

Absence partnera v současnosti

Pokud nemáte momentálně vhodného partnera  k založení rodiny a máte přitom obavu, abyste čekáním nepromeškala příležitost ještě otěhotnět.

Čerstvá diagnóza nádorového onemocnění

V době před započetím léčby si můžete svoje vajíčka nechat zamrazit a „pojistit se“ tak v případě, že by protinádorová léčba (chemoterapie, radioterapie) měla za následek zničení Vašich vajíček – k čemuž bohužel v takových případech často dochází.

Prevence

Nechte si svá vajíčka zamrazit preventivně, pokud by později v životě nastal jakýkoliv problém, či selhání funkce vaječníků.

Odložení rodičovství

Chcete mít v budoucnu vlastního potomka, ale zatím své rodičovství odkládáte. Nechte si zamrazit Vaše vajíčka v optimálním fertilním věku.

Jak se buňky uchovávají?

Pro uchování pohlavních buněk se využívá metoda kryokonzervace neboli zamražení. Pohlavní buňky se uchovávají zamražené v tekutém dusíku při teplotě -196°C v tzv. Dewarových nádobách.

Jak se pohlavní buňky mrazí?

Dříve se pro kryokonzervaci využívala metoda pomalého mražení. V dnešní době se na dobrých pracovištích využívá moderní metoda vitrifikace.

Jaká je výhoda vitrifikace?

Při metodě pomalého mražení bylo cílem minimalizovat množství vytvořených ledových krystalů,  které poškozují buňky. Výhodou metody vitrifikace je, že dojde k okamžitému prudkému snížení teploty, při kterém se nevytvářejí žádné ledové krystaly.

Metodou pomalého mražení také bylo možné mrazit pouze spermie a celá embrya. Metodou vitrifikace můžeme mrazit i vajíčka.

Na jak dlouho je možné buňky uchovat?

Takto zmrazená vajíčka a spermie je možné uchovávat i několik desítek let, následně se dají velice jednoduše rozmrazit a použít.