DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - nahlédněte pod pokličku naší kliniky a přijďte si prohlédnout, jak to u nás vypadá.

PRO NOVÉ KLIENTY 10% SLEVA NA LÉČBU

Monitorování preimplantačního vývoje embryí v průběhu kultivace v inkubátoru ESCO MIRI TL12

V posledních letech došlo k rozvoji nových technologií používaných v asistované reprodukci. Jednou z novinek, kterou naše klinika nabízí, je využití kamery umístěné přímo do inkubátoru, kde se vyvíjí embrya.

V čem je technologie převratná?

Dříve probíhalo hodnocení morfologie embryí jedenkrát denně pod mikroskopem mimo inkubátor. Tento statický systém hodnocení ale neumožňuje získat úplnou informaci o vývoji embrya a navíc se muselo embryo vyjmout z inkubátoru mimo ideální kultivační podmínky.

V současné době existuje již několik komerčně dostupných systémů pro monitorování embryí. Tyto nové počítačově řízené systémy umožňují sledování dynamiky vývoje embryí v reálném čase bez narušení ideálních podmínek kultivace přímo v uzavřeném inkubátoru. Tato sofistikovaná metoda nepřináší pro embrya ani žádná jiná rizika.

Jak to funguje?

Každé embryo je umístěno a následně kultivováno v samostatných drobných jamkách v inkubátoru a přibližně každých dvacet minut pořídí kamera záznam embrya. Tyto záznamy je možné zrychleně přehrát a získat tak informace o vývoji každého embrya v daném čase.

Jaká je výhoda metody?

Na základě pořízeného záběru vývoje embrya můžeme vyhodnotit zejména pravidelnost dělení buněk embrya a stanovit tak vývojový potenciál a dynamiku morfologických změn embryí.

ZHLÉDNOUT VIDEO