Nástroje jsme si vyráběli sami, říká profesor Trávník, který byl u narození prvního miminka ze zkumavky ve střední a východní Evropě

Přečíst

SpermMobil

SpermMobil je speciální médium, které slouží k umělé aktivaci spermií. Přidání média ke vzorku zcela nepohyblivých spermií aktivuje energetické rezervy živých spermií, které získají pohyblivost. Tím můžeme snadno odlišit spermie živé od mrtvých.

SpermMobile usnadňuje výběr životaschopných spermií při oplozování vajíček. Médium pomáhá zejména v případech, kdy byly spermie získány chirurgickým odběrem z varlat a nadvarlat (TESE, MESA) či elektroejakulací nebo u vzorků s kriticky nízkou či nulovou pohyblivostí.

Zvyšujeme tak šanci páru na oplození vajíček vlastními spermiemi bez nutnosti použít dárce.