Nástroje jsme si vyráběli sami, říká profesor Trávník, který byl u narození prvního miminka ze zkumavky ve střední a východní Evropě

Přečíst

Chci se stát náhradní matkou

Jaké podmínky musíte jako náhradní matka splňovat?

Ráda byste pomohla někomu blízkému ve vlastní rodině, dobré kamarádce, nebo ostatním párům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou donosit vlastní dítě a splňujete níže uvedené podmínky? Staňte se náhradní matkou.

 • Optimální věk 18 až 39 let (v případě blízkého příbuzenství mezi náhradní a biologickou matkou, lze připustit věk do 49let).
 • Máte již své vlastní dítě, nebo děti, které jste porodila bez výrazných zdravotních komplikací.
 • Máte platné plné zdravotní pojištění v ČR.
 • Jste svobodná či rozvedená. Jste-li v manželství, vstupuje do procesu rovněž váš manžel, což proces komplikuje.
 • Výborný zdravotní stav.
 • Absolvujete předepsaná vyšetření s negativním výsledkem.

Máte nárok na finanční odměnu?

Za pomoc žadatelskému páru nejste placená, máte ovšem nárok na finanční kompenzaci za ušlou mzdu a zisk, výlohy spojené s léky a nutnými vyšetřeními, cestovné, cvičení pro těhotné, potravinové doplňky potřebné v těhotenství a další. V této kompenzaci jsou zahrnuty i náklady spojené s odběrem pohlavních buněk, vaší hormonální stimulací, transferem embrya a jiné. Vše hradí žadatelský pár.

Jak celý proces probíhá?

 • Neplodný pár vás sám osloví jako náhradní matku (jste příbuzná, na inzerát). Popřípadě u nás můžete nechat na sebe kontakt s přáním pro některý z párů odnosit dítě a my jej předáme žadatelskému páru.
 • Pokud jsou obě strany (biologičtí rodiče i náhradní matka) se všemi důležitými okolnostmi dobře seznámeni a srozuměni a pokud existuje skutečně objektivní zdravotní důvod k této metodě léčby, lze k náhradnímu mateřství přistoupit.
 • Poté absolvujete řadu potřebných vyšetření a pokud je vše v pořádku, pak může započít samotný proces umělého oplodnění.
 • Spermie muže z neplodného páru je použita k oplodnění vajíčka ženy z neplodného páru. V případě že tato žena nemá vajíčka vhodná k oplodnění, lze využít vajíčka anonymní dárkyně. Touto dárkyní nemůžete být vy jako náhradní matka, dárcovství vajíček je ze zákona anonymní.
 • Vzniklé embryo je vám následně transferováno.
 • Jakmile otěhotníte, biologický otec dítěte uzná s vašim souhlasem své otcovství a stává se tak otcem se všemi právy a povinnostmi.
 • Po narození dítěte se vzdáte rodičovských závazků k němu a umožníte biologickým rodičům, aby toto dítě „adoptovali“ (= nezrušitelně osvojili), respektive pokud je v rodném listě dítěte uveden již jeho biologický otec, osvojuje si dítě pak pouze jeho biologická matka.

V případě, že také chcete pomoci neplodným párům, obraťte se na nás formou kontaktního formuláře, telefonu nebo emailu pkorelova@repromeda.cz.