Poznejte naši novou klinickou psycholožku. Přečtěte si rozhovor!
Blog

Poznejte naši novou klinickou psycholožku. Přečtěte si rozhovor!

Léčba neplodnosti je psychicky náročný proces, který vyžaduje nejen lékařskou péči, ale často i psychologickou podporu. Jsme moc rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s psycholožkou Mgr. Kateřina Jičínská, Ph.D., která má za sebou 30 let bohatých zkušeností v oboru klinické psychologie. Tímto krokem chceme zajistit komplexní péči, která zahrnuje nejen podporu na cestě za vytouženým miminkem, ale i péči o fyzické a duševní zdraví. Klienti mají možnost využít jednorázové konzultace nebo se účastnit opakovaných psychologických sezení během celé léčby.

Máte za sebou téměř třicet let praxe v roli psycholožky. Co vás vedlo k tomu si tento obor zvolit v době, kdy ještě nebyl tak rozšířený jako je dnes?

Vždy jsem si přála pracovat v oblasti pomáhajících, nebo léčebně terapeutických profesí. Jsem vděčná, že se mi to splnilo a mohu dělat povolání, které mi dává smysl a mohu skrze něj pomáhat lidem.

Jak byste popsala svůj přístup ke klientovi v průběhu psychologické konzultace?

Můj způsob práce s klienty je inspirován systemickou teorií. Tento přístup se zhušťuje do tří tezí, a to je užitek, krása a respekt

Užitek – pomoc má být klientovi užitečná. Klient a terapeut by měli být dva rovnocenní partneři, kteří spolupracují na tématu, se kterým klient přichází.

Krása – v tom, že forma pomoci má být příjemná. To znamená v atmosféře bezpečí a důvěry. Zároveň krásu zde vnímám v přístupu, který se nesoustředí na minulost, ale primárně na přítomnost potažmo budoucnost.

Respekt – k člověku jako takovému, respekt k individualitě každého klienta a jedinečnosti jeho příběhu. Navíc přistupuji ke konzultaci a klientovi podpůrně, ne direktivně, což by mělo respekt a důvěru podpořit.

Systemický přístup je zaměřen na rozvíjení toho, co funguje, silných stránek klientů a hledání efektivního řešení, je to přístup založený na důvěře, že každý člověk v sobě nese sebeuzdravující zdroj a potenciál, které se v bezpečí terapeutického vztahu mohou dostat na povrch.

Může k vám přijít na konzultaci jen jeden z páru nebo preferujete práci s celým párem?

Proces léčby neplodnosti může každý z partnerů vnímat jinak a mohou procházet odlišnými fázemi. V průběhu procesu se může také stát, že se páry spíše vzdalují, než sbližují. Proto je lepší, když si o pomoc přichází říct celý pár a s celým párem můžeme pracovat a sdílet pocity každého z nich v daný moment. Pokud to ale jeden z partnerů v tu chvíli cítí jinak, může přijít jen jeden z nich. Může se také připojit časem. Určitě není vhodný vyvíjet na partnera žádný nátlak. 

Můžete nahlédnout do lékařských záznamů klientů a je to pro psychologickou intervenci důležité?

Mohu a nemusím nahlédnout do základních anamnestických údajů. Je na klientovi, zda si to bude přát, či nikoliv. Mé nahlédnutí do údajů může spolupráci urychlit. Můžeme se dostat rychleji ke konkrétnímu bodu, ve kterém se nyní nachází a moje intervence může být lépe cílená. Samozřejmě jsem vázána naprosto stejnou mlčenlivostí a etickým kodexem, jako každý jiný zdravotník, tudíž i u mě jsou údaje o klientovi naprosto v bezpečí.

Z jakých zkušeností čerpáte při vašich sezeních s klienty, kterým se nedaří otěhotnět a jsou v takto obtížné životní situaci?

Mám v rámci blízkého okolí zkušenost s problémy s početím, samotnou IVF léčbou i procesem adopce. Nejvíce ale čerpám z dlouhodobých profesních zkušeností, především z procesů osvojení a pěstounské péče. Téma psychologické podpory v oblasti problémů s početím, i v oblasti tématu rodiny je mi velmi blízké.

Je konzultace s vámi jednorázová, nebo navazuje na dlouhodobější podporu?

Respektuji přání a očekávání klientů, jimž nabízím pomoc. Společně nastavujeme typ péče, četnost sezení a také to, jaký je cíl spolupráce a jak ho dosáhnout. 

Pokud klient přijde s tím, že se nachází v akutní krizi, mohu mu nabídnout krizovou intervenci, která může být jednou, nebo vícekrát. Pokud klient potřebuje podporu a doprovázení v průběhu léčby, tak se samozřejmě můžeme potkávat pravidelně a mohu nabídnout podpůrnou psychoterapii. 

Tudíž to, kolikrát se s klientem shledáme je na něm, na jeho očekávání a na tom, co on potřebuje.

RADA NA ZÁVĚR: Výzkumy dokazují, že až u 20 % párů trpících neplodností se objeví klinicky významné psychické potíže jako jsou pocity méněcennosti, beznaděje, úzkosti, deprese, partnerské problémy, které častěji ústí v rozchod či ukončení léčby neplodnosti a tím k rozpadu snu o rodičovství. 

Nebojte si říct o pomoc. Jsme tady pro vás.

Objednejte se na nezávaznou konzultaci

A udělejte první krok na vaší cestě za miminkem. Lékař s vámi probere vše, co vás zajímá, a navrhne další postup.

Pokud máte žádanku od lékaře,
je vstupní konzultace zdarma.

Blog

Poznejte naši novou klinickou psycholožku. Přečtěte si rozhovor!

Léčba neplodnosti je psychicky náročný proces, který vyžaduje nejen lékařskou péči, ale často i psychologickou podporu. Jsme moc rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s psycholožkou Mgr. Kateřina Jičínská, Ph.D., která má za sebou 30 let bohatých zkušeností v oboru klinické psychologie. Tímto krokem chceme zajistit komplexní péči, která zahrnuje nejen podporu na cestě za vytouženým miminkem, ale i péči o fyzické a duševní zdraví. Klienti mají možnost využít jednorázové konzultace nebo se účastnit opakovaných psychologických sezení během celé léčby.

Máte za sebou téměř třicet let praxe v roli psycholožky. Co vás vedlo k tomu si tento obor zvolit v době, kdy ještě nebyl tak rozšířený jako je dnes?

Vždy jsem si přála pracovat v oblasti pomáhajících, nebo léčebně terapeutických profesí. Jsem vděčná, že se mi to splnilo a mohu dělat povolání, které mi dává smysl a mohu skrze něj pomáhat lidem.

Jak byste popsala svůj přístup ke klientovi v průběhu psychologické konzultace?

Můj způsob práce s klienty je inspirován systemickou teorií. Tento přístup se zhušťuje do tří tezí, a to je užitek, krása a respekt

Užitek – pomoc má být klientovi užitečná. Klient a terapeut by měli být dva rovnocenní partneři, kteří spolupracují na tématu, se kterým klient přichází.

Krása – v tom, že forma pomoci má být příjemná. To znamená v atmosféře bezpečí a důvěry. Zároveň krásu zde vnímám v přístupu, který se nesoustředí na minulost, ale primárně na přítomnost potažmo budoucnost.

Respekt – k člověku jako takovému, respekt k individualitě každého klienta a jedinečnosti jeho příběhu. Navíc přistupuji ke konzultaci a klientovi podpůrně, ne direktivně, což by mělo respekt a důvěru podpořit.

Systemický přístup je zaměřen na rozvíjení toho, co funguje, silných stránek klientů a hledání efektivního řešení, je to přístup založený na důvěře, že každý člověk v sobě nese sebeuzdravující zdroj a potenciál, které se v bezpečí terapeutického vztahu mohou dostat na povrch.

Může k vám přijít na konzultaci jen jeden z páru nebo preferujete práci s celým párem?

Proces léčby neplodnosti může každý z partnerů vnímat jinak a mohou procházet odlišnými fázemi. V průběhu procesu se může také stát, že se páry spíše vzdalují, než sbližují. Proto je lepší, když si o pomoc přichází říct celý pár a s celým párem můžeme pracovat a sdílet pocity každého z nich v daný moment. Pokud to ale jeden z partnerů v tu chvíli cítí jinak, může přijít jen jeden z nich. Může se také připojit časem. Určitě není vhodný vyvíjet na partnera žádný nátlak. 

Můžete nahlédnout do lékařských záznamů klientů a je to pro psychologickou intervenci důležité?

Mohu a nemusím nahlédnout do základních anamnestických údajů. Je na klientovi, zda si to bude přát, či nikoliv. Mé nahlédnutí do údajů může spolupráci urychlit. Můžeme se dostat rychleji ke konkrétnímu bodu, ve kterém se nyní nachází a moje intervence může být lépe cílená. Samozřejmě jsem vázána naprosto stejnou mlčenlivostí a etickým kodexem, jako každý jiný zdravotník, tudíž i u mě jsou údaje o klientovi naprosto v bezpečí.

Z jakých zkušeností čerpáte při vašich sezeních s klienty, kterým se nedaří otěhotnět a jsou v takto obtížné životní situaci?

Mám v rámci blízkého okolí zkušenost s problémy s početím, samotnou IVF léčbou i procesem adopce. Nejvíce ale čerpám z dlouhodobých profesních zkušeností, především z procesů osvojení a pěstounské péče. Téma psychologické podpory v oblasti problémů s početím, i v oblasti tématu rodiny je mi velmi blízké.

Je konzultace s vámi jednorázová, nebo navazuje na dlouhodobější podporu?

Respektuji přání a očekávání klientů, jimž nabízím pomoc. Společně nastavujeme typ péče, četnost sezení a také to, jaký je cíl spolupráce a jak ho dosáhnout. 

Pokud klient přijde s tím, že se nachází v akutní krizi, mohu mu nabídnout krizovou intervenci, která může být jednou, nebo vícekrát. Pokud klient potřebuje podporu a doprovázení v průběhu léčby, tak se samozřejmě můžeme potkávat pravidelně a mohu nabídnout podpůrnou psychoterapii. 

Tudíž to, kolikrát se s klientem shledáme je na něm, na jeho očekávání a na tom, co on potřebuje.

RADA NA ZÁVĚR: Výzkumy dokazují, že až u 20 % párů trpících neplodností se objeví klinicky významné psychické potíže jako jsou pocity méněcennosti, beznaděje, úzkosti, deprese, partnerské problémy, které častěji ústí v rozchod či ukončení léčby neplodnosti a tím k rozpadu snu o rodičovství. 

Nebojte si říct o pomoc. Jsme tady pro vás.

Objednejte se na nezávaznou konzultaci

A udělejte první krok na vaší cestě za miminkem. Lékař s vámi probere vše, co vás zajímá, a navrhne další postup.

Pokud máte žádanku od lékaře,
je vstupní konzultace zdarma.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další články z magazínu

Blog

CatSper: Převratná metoda v diagnostice mužské neplodnosti

Řešíte svou plodnost a chcete vědět, zda jsou vaše spermie schopny přirozeného…

Blog

Podpůrná cesta k otěhotnění: Nový program nutriční koučky Pavly Matouškové

Chceme, aby naše péče o vás byla komplexní. Při léčbě neplodnosti se…

Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842

Zobrazit na mapě

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983

Zobrazit na mapě

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.