Revoluce v PGD vzácných a nadorových dědičných onemocnění

Články 8. ledna, 2014

Revoluce v PGD vzácných a nadorových dědičných onemocnění

Chceme Vám nabídnout tu nejlepší péči, jakou si zasloužíte. Z toho důvodu sledujeme nové vědecké poznatky v našem oboru a zavádíme je do praxe.

Jako první ve střední a východní Evropě Vám můžeme představit a nabídnout revoluční novinku v oblasti preimplantační genetické diagnostiky vzácných onemocnění – Karyomapping.

Karyomapping – co to je?

Karyomapping je nová moderní technologie genetické analýzy embrya. Je to univerzální metoda, která je založena na vysoké přesnosti a spolehlivosti vyšetření – je prakticky stoprocentní. Karyomapping je mimořádně rychlý, pohodlný, dostupný a úspěšný.

Pomocí techniky karyomappingu můžeme provádět preimplantační genetickou diagnostiku pro nejrůznější mutace ve všech genech člověka a to navíc bez čekání a v časovém rozvrhu běžného IVF cyklu.

Zjednodušení a rychlost

Kromě DNA partnerů není třeba žádat DNA od dalších rodinných příslušníků. Stačí pouze vzorek DNA od jednoho postiženého člena v rodině (dítě, případně jiný příbuzný) a v některých případech postačí pouze DNA od obou partnerů.

Řešení i pro dědičná nádorová onemocnění

Tato metoda je vhodná nejen pro všechny monogenní choroby, ale také pro všechna dědičná nádorová onemocnění, jako jsou například mutace v BRCA1 a BRCA2 genech.

Posun v PGD translokací

Karyomapping je v současnosti jediná metoda, která při PGD translokací dokáže u zdravých embryí rozlišit, zda jsou zcela zdravá, anebo zdědila balancovanou formu translokace stejnou jako má jeden z jeho rodičů.

Dva v jednom

V rámci vyšetření s pomocí karyomappingu je automaticky ze stejného vzorku proveden také screening aneuploidií všech chromozomů  (PGS), což Vám přinese všechny výhody spojené s tímto vyšetřením. K transferu jsou pak vybrána jen embrya zdravá a se správným počtem chromozomů, což zvýší šanci na otěhotnění a zároveň vyloučí početí dítěte s jinými vývojovými vadami způsobenými právě nesprávným počtem chromozomů (Downův syndrom, Edwardsův syndrom…).

Váš kolektiv Sanatoria REPROMEDA