Pokyny a opatření týkající se epidemie COVID-19 jsou zásadní, ale potřebná, a proto i naše klinika bude fungovat v souladu s nimi.

Tipy a rady