Bude naše dítě zdravé? Čeká mě riziko potratu nebo jiné komplikace v těhotenství? Nový genetický test PANDA to zjistí!

Novinky 22. ledna, 2018

Prediktivní genetické testování je oblast, která se neustále rozvíjí a jde kupředu. Může nám pomoci při prevenci i zvládání nemocí, člověk se prostřednictvím testů dozví více o svých genetických predispozicích ke konkrétním chorobám.

K čemu je test dobrý?

Takzvané prediktivní genetické testování pomáhá odhalit, zda existuje riziko komplikací s otěhotněním, v průběhu těhotenství, nebo riziko početí postiženého dítěte. Nový test kompatibility, který jsme v REPROMEDĚ připravili nese název PANDA – panelová diagnostická analýza – a je určený přímo pro páry plánující společného potomka.

Kdo se může nechat testovat?

Testování je vhodné nejen pro páry využívající pomoci asistované reprodukce, ale i pro ty snažící se o dítě spontánně. Tento test nabízí možnost zjistit takzvanou geneticko-reprodukční kompatibilitu s partnerem, tedy zda se konkrétním dvěma lidem může narodit bez komplikací zdravé dítě. I přestože jsou oba na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci. Ta se může projevit právě u jejich potomka. „Pokud jsou oba partneři přenašeči stejné recesivní choroby, může se jim narodit dítě se závažnou nemocí. Díky prediktivnímu genetickému testování reprodukční kompatibility však máme jedinečnou možnost otestovat velmi přesně vytipované geny u obou partnerů.“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., ředitelka reprodukční kliniky Repromeda.

Co test zjistí?

Pacienti si můžou zvolit méně či více rozšířené testování kompatibility a nechat si tak vyšetřit od deseti genů až po tisíce. Výsledky genetického testu potom přináší jedinečné informace o příčinách neplodnosti muže, o případné odezvě vaječníků ženy na hormonální stimulaci, nebo o rizicích spojených s podáváním hormonální substituční terapie po zavedení embrya. Tím je možné přizpůsobit pacientům léčbu ještě více na míru. Test také odhaluje případné genetické vlohy k nemocem, vrozené sklony k potrácení a umožní předpovídat i vývoj embrya. U některých žen se může stát, že opakovaně potrácí, aniž by lékaři zjistili přesný důvod. Takovým pacientkám může nový test dát odpověď i řešení situace.

Co dělat, pokud PANDA odhalí riziko?

Pokud se u páru zjistí, že je rizikový, může mu pomoci právě reprodukční medicína. Kromě úpravy léčebného postupu je vhodné využít metodu, která se nazývá preimplantační genetické testování (PGT). To dokáže předem odhalit genetickou vadu embrya a zabránit tak následným problémům. „S preimplantačním genetickým testováním máme dlouholeté zkušenosti. Výsledkem metody je výběr embrya, u něhož jsme si jistí ještě před zavedením do dělohy ženy, že je geneticky v pořádku. Díky tomu se snižuje riziko možného samovolného potratu, nutnosti umělého přerušení těhotenství pro genetickou vadu nebo narození postiženého dítěte,“ objasňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD. I přestože se oblast genetického testování stále posouvá kupředu, ani tak není medicína všemocná. Je třeba tedy vždy počítat s tím, že žádný dnes dostupný test nezajistí plně na 100 % narození zdravého dítěte.

Chcete se objednat na vyšetření kompatibility testem PANDA? Kontaktujte nás!