Darování vajíček. Pro koho je vhodné a jak by mělo probíhat, aby bylo pro zdraví ženy co nejbezpečnější?
Blog

Darování vajíček. Pro koho je vhodné a jak by mělo probíhat, aby bylo pro zdraví ženy co nejbezpečnější?

Deník Právo a a Novinky.cz se dnes zabývají tématem případu úmrtí a ohrožení života v souvislosti s darováním vajíček. Tento nešťastný případ se stal v roce 2015 na konkurenční brněnské klinice.

Je nám velice líto této tragické události a soucítíme s rodinou a blízkými zemřelé ženy i s ženou, u které došlo k poškození zdraví, avšak nelze poukázat paušálně a obecně na rizikovost odběru vajíček. Asistovaná reprodukce zůstává i přes tuto událost nadále velmi bezpečnou metodou.

K této politováníhodné a velmi nešťastné události došlo na jednom konkrétním brněnském pracovišti díky souhře okolností, nicméně nelze z toho usuzovat na to, že by k podobným událostem mělo docházet i na jiných klinikách. Dbáme na pečlivé monitorování našich pacientek v průběhu stimulace, léčby i po zákroku a zakládáme si na opravdu osobním a individuálním přístupu s využitím těch nejmodernějších technologií, které asistovaná reprodukce nabízí. Díky tomuto materiálnímu i personálnímu vybavení je riziko takovéto události na naší klinice opravdu naprosto minimální. I přes tuto událost je nadále asistovaná reprodukce velmi bezpečnou metodou,“ komentuje situaci MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka kliniky REPROMEDA.

Příčiny a indikace darování vajíček

Existuje řada příčin, proč se některé ženy musí spolehnout pouze na darované vajíčko. Může to být předčasný nástup menopauzy, předchozí operační odstranění vaječníků, ale také nízká kvalita vlastních vajíček. Ta je často ovlivněna věkem. Čím je žena starší, tím nižší je nejen počet a kvalita vajíček, ale i šance na jejich úspěšné oplození. Po 40. roce věku ženy je úspěšnost získání zdravého vajíčka v rámci jednoho cyklu dokonce pouhých 5 %. Z těchto důvodů mnohdy také nezbývá jiná možnost než využití vajíček od zdravých mladých dárkyň.

Kdo může vajíčka darovat?

V České republice mohou darovat vajíčka ženy od 18 do 33 let. Musí ale podstoupit rozsáhlá zdravotní vyšetření. „Ne každá potenciální dárkyně úspěšně projde vstupními testy. Dárkyně, která chce vajíčka darovat u nás v Repromedě, musí mít věk do 33 let. Věková hranice je snížena z důvodu lepší kvality vajíček. Dále musí mít dobrý zdravotní stav, pravidelný menstruační cyklus a normální hodnotu BMI. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině a dárkyně nesmí kouřit ani být drogově závislá. Dbáme i na to, aby neměla v posledních 6 měsících čerstvé tetování nebo piercing. Dárkyně pečlivě vyšetřujeme, díky tomu získáváme ty nejkvalitnější dárkyně a ony na oplátku získají komplexní přehled o svém zdravotním stavu“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Jak darování vajíček probíhá?

Po úspěšném absolvování zdravotních, genetických, gynekologických a krevních vyšetření je dárkyně zařazena do programu darování vajíček, přičemž získá harmonogram a rozpis hormonální přípravy. Celý následný proces trvá cca 3 týdny a je naplánovaný dle jejího menstruačního cyklu. Během několika dnů je zahájena hormonální stimulace, která vede k dozrání dostatečného počtu kvalitních vajíček.

Dárkyně je pod pravidelnou kontrolou lékařů a absolvuje ultrazvuková vyšetření, případně odběr krve. Samotná stimulace není bolestivá, neboť hormony se aplikují do kožní řasy v oblasti pupíku perem s velmi tenkou jehlou. Odběr vajíček probíhá zhruba 10.–15. den stimulace v krátké 15 minutové celkové anestezii. Dárkyni jsou kompenzovány náklady spojené s darováním – ušlý zisk, doprava, stravné atd., což může dosáhnout až 25 tisíc Kč.

Neohrožuje darování vlastní plodnost a zdraví?

Každý měsíc se ve vaječnících ženy připravuje kolem 25 folikulů neboli váčků, v nichž rostou vajíčka. Při klasické ovulaci dochází k uvolnění vajíčka, které je připravené k oplodnění. Většinou je uvolněno pouze jedno vajíčko, výjimečně dvě. Ostatní vajíčka již v tomto cyklu nedozrají a dochází k jejich přirozené degradaci. Po podání hormonálních preparátů však dochází k uzrání většího množství vajíček. Hormonální stimulace tak vede k dozrání vyššího počtu vajíček připravených v daném cyklu, nicméně nevede k předčasnému vyčerpání zásoby vajíček ve vaječnících.

„Není se čeho obávat. Už tím, že dárkyně úspěšně prošla naším výběrem a všemi testy, můžeme jí zaručit, že právě ona má dostatečnou tzv. ovariální rezervu, tedy rezervní počet vajíček. Svoji plodnost si darováním vajíček tedy nesnižuje,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Dárkyně také často řeší hormonální zátěž stimulačními léky a případné riziko hyperstimulačního syndromu a komplikací s ním spojeným.

„Největší hormonální zátěž je na organismus vyvinuta v průběhu těhotenství. V průběhu stimulace dosahují hladiny hormonů pouze zlomku hodnot v těhotenství. Pokud je stimulace ženy řízena a správně vedena, pak negativní dopad na organismus nemá. Naše pacientky pečlivě monitorujeme po dobu celé stimulace tak, abychom hyperstimulačnímu syndromu předešli. Používáme také ty nejkvalitnější stimulační preparáty, díky tomu je riziko jakýchkoliv komplikací naprosto minimální,“ dodává na závěr MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Objednejte se na nezávaznou konzultaci

A udělejte první krok na vaší cestě za miminkem. Lékař s vámi probere vše, co vás zajímá, a navrhne další postup.

Pokud máte žádanku od lékaře,
je vstupní konzultace zdarma.

Blog

Darování vajíček. Pro koho je vhodné a jak by mělo probíhat, aby bylo pro zdraví ženy co nejbezpečnější?

Deník Právo a a Novinky.cz se dnes zabývají tématem případu úmrtí a ohrožení života v souvislosti s darováním vajíček. Tento nešťastný případ se stal v roce 2015 na konkurenční brněnské klinice.

Je nám velice líto této tragické události a soucítíme s rodinou a blízkými zemřelé ženy i s ženou, u které došlo k poškození zdraví, avšak nelze poukázat paušálně a obecně na rizikovost odběru vajíček. Asistovaná reprodukce zůstává i přes tuto událost nadále velmi bezpečnou metodou.

K této politováníhodné a velmi nešťastné události došlo na jednom konkrétním brněnském pracovišti díky souhře okolností, nicméně nelze z toho usuzovat na to, že by k podobným událostem mělo docházet i na jiných klinikách. Dbáme na pečlivé monitorování našich pacientek v průběhu stimulace, léčby i po zákroku a zakládáme si na opravdu osobním a individuálním přístupu s využitím těch nejmodernějších technologií, které asistovaná reprodukce nabízí. Díky tomuto materiálnímu i personálnímu vybavení je riziko takovéto události na naší klinice opravdu naprosto minimální. I přes tuto událost je nadále asistovaná reprodukce velmi bezpečnou metodou,“ komentuje situaci MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka kliniky REPROMEDA.

Příčiny a indikace darování vajíček

Existuje řada příčin, proč se některé ženy musí spolehnout pouze na darované vajíčko. Může to být předčasný nástup menopauzy, předchozí operační odstranění vaječníků, ale také nízká kvalita vlastních vajíček. Ta je často ovlivněna věkem. Čím je žena starší, tím nižší je nejen počet a kvalita vajíček, ale i šance na jejich úspěšné oplození. Po 40. roce věku ženy je úspěšnost získání zdravého vajíčka v rámci jednoho cyklu dokonce pouhých 5 %. Z těchto důvodů mnohdy také nezbývá jiná možnost než využití vajíček od zdravých mladých dárkyň.

Kdo může vajíčka darovat?

V České republice mohou darovat vajíčka ženy od 18 do 33 let. Musí ale podstoupit rozsáhlá zdravotní vyšetření. „Ne každá potenciální dárkyně úspěšně projde vstupními testy. Dárkyně, která chce vajíčka darovat u nás v Repromedě, musí mít věk do 33 let. Věková hranice je snížena z důvodu lepší kvality vajíček. Dále musí mít dobrý zdravotní stav, pravidelný menstruační cyklus a normální hodnotu BMI. Nezbytná je také absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině a dárkyně nesmí kouřit ani být drogově závislá. Dbáme i na to, aby neměla v posledních 6 měsících čerstvé tetování nebo piercing. Dárkyně pečlivě vyšetřujeme, díky tomu získáváme ty nejkvalitnější dárkyně a ony na oplátku získají komplexní přehled o svém zdravotním stavu“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Jak darování vajíček probíhá?

Po úspěšném absolvování zdravotních, genetických, gynekologických a krevních vyšetření je dárkyně zařazena do programu darování vajíček, přičemž získá harmonogram a rozpis hormonální přípravy. Celý následný proces trvá cca 3 týdny a je naplánovaný dle jejího menstruačního cyklu. Během několika dnů je zahájena hormonální stimulace, která vede k dozrání dostatečného počtu kvalitních vajíček.

Dárkyně je pod pravidelnou kontrolou lékařů a absolvuje ultrazvuková vyšetření, případně odběr krve. Samotná stimulace není bolestivá, neboť hormony se aplikují do kožní řasy v oblasti pupíku perem s velmi tenkou jehlou. Odběr vajíček probíhá zhruba 10.–15. den stimulace v krátké 15 minutové celkové anestezii. Dárkyni jsou kompenzovány náklady spojené s darováním – ušlý zisk, doprava, stravné atd., což může dosáhnout až 25 tisíc Kč.

Neohrožuje darování vlastní plodnost a zdraví?

Každý měsíc se ve vaječnících ženy připravuje kolem 25 folikulů neboli váčků, v nichž rostou vajíčka. Při klasické ovulaci dochází k uvolnění vajíčka, které je připravené k oplodnění. Většinou je uvolněno pouze jedno vajíčko, výjimečně dvě. Ostatní vajíčka již v tomto cyklu nedozrají a dochází k jejich přirozené degradaci. Po podání hormonálních preparátů však dochází k uzrání většího množství vajíček. Hormonální stimulace tak vede k dozrání vyššího počtu vajíček připravených v daném cyklu, nicméně nevede k předčasnému vyčerpání zásoby vajíček ve vaječnících.

„Není se čeho obávat. Už tím, že dárkyně úspěšně prošla naším výběrem a všemi testy, můžeme jí zaručit, že právě ona má dostatečnou tzv. ovariální rezervu, tedy rezervní počet vajíček. Svoji plodnost si darováním vajíček tedy nesnižuje,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Dárkyně také často řeší hormonální zátěž stimulačními léky a případné riziko hyperstimulačního syndromu a komplikací s ním spojeným.

„Největší hormonální zátěž je na organismus vyvinuta v průběhu těhotenství. V průběhu stimulace dosahují hladiny hormonů pouze zlomku hodnot v těhotenství. Pokud je stimulace ženy řízena a správně vedena, pak negativní dopad na organismus nemá. Naše pacientky pečlivě monitorujeme po dobu celé stimulace tak, abychom hyperstimulačnímu syndromu předešli. Používáme také ty nejkvalitnější stimulační preparáty, díky tomu je riziko jakýchkoliv komplikací naprosto minimální,“ dodává na závěr MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

Objednejte se na nezávaznou konzultaci

A udělejte první krok na vaší cestě za miminkem. Lékař s vámi probere vše, co vás zajímá, a navrhne další postup.

Pokud máte žádanku od lékaře,
je vstupní konzultace zdarma.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další články z magazínu

Blog

Fyzioterapie při řešení neplodnosti

Fyzioterapie má při léčbě poruch plodnosti významné místo. Vazby, které plodnost mohou...

Blog

Chronický stres blokuje početí. Uvolněte se rostlinným valiem, jógovou polohou dítěte nebo akupunkturou

Velmi toužíte po miminku, vyšetření vás i partnera dopadlo v pořádku, přesto se...
Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842
Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983
Brno, Studentská 812/6

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-18 hodin.

Pohotovost +420 602 592 842

Zobrazit na mapě

Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11

Vaše dotazy zodpovíme Po-Pá, 7-15 hodin.

Pohotovost +420 606 029 983

Zobrazit na mapě

Splňte si sen o kompletní rodině

Chcete se objednat nebo na něco zeptat? Vyplňte následující formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

* Povinné položky
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.