Fytoterapie a novinky v oblasti celostní medicíny

Články, Novinky, Tipy a rady 29. března, 2017

Alternativní, celostní, komplementární medicína

Různé pojmy, ale skrývá se pod nimi to stejné. Jsou to postupy neklasické moderní medicíny, které se čím dál více dostávají do popředí. Například Tradiční čínská medicína pomáhá v oblasti léčby neplodnosti již více než 4000 let. A u našich klientů získává čím dál větší oblibu. Poslední průzkumy ukazují, že u žen užívajících přípravky tradiční medicíny se až dvojnásobně zvýšila pravděpodobnost otěhotnění.

Neplodnost podle TČM

Neplodnost může mít celou řadu příčin, které se vyskytují jak na straně ženy, tak na straně muže. Zatímco moderní západní medicína se snaží příčiny nemoci odhalit a efektivní léčbou odstranit, celostní medicína naopak přistupuje ke člověku komplexně. Podle tradiční čínské medicíny je nejčastější příčinou neplodnosti u žen i u mužů nedostatečnost v dráze ledvin, dále u žen bývá časté i vlhko ve spodním ohništi, chlad v děloze, stagnace Qi a nedostatečnost nebo blokáda krve.

U žen se nedostatečnost v dráze ledvin může projevovat samovolnými potraty, ale i opožděnou nebo nepravidelnou menstruací či bolestmi v bedrech, U mužů vzniká problém s kvalitou a pohyblivostí spermií. Syndrom vlhka ve spodním zářiči se vyskytuje u obéznějších žen a je také spokojován s opožděnou menstruací, bolestmi či krvácením uprostřed cyklu.

Ústředním pojmem Tradiční čínské medicíny je rovnováha. Ta je důležitá pro správné fungování organismu, a tedy i pro početní a donošení dítěte. Na základě problémů ženy či muže je navržena optimální bylinná směs, která vede k nastolení rovnováhy.

Kdy využít těchto postupů?

Někdy mají klienti zájem vyzkoušet podpůrné metody hned od začátku své léčby, jindy se k těmto postupům uchylují až v případě opakovaných těhotenských ztrát, neuchycení embrya či v případě nízké hladiny děložní sliznice. Jedinou nevýhodou fytoterapie je délka bylinné kůry. Ta se musí provádět minimálně 3 až 6 měsíců. Podle řešeného problému se po uplynutí této doby postupuje dále – například se provede transfer embrya, nebo se zahájí celý cyklus mimotělního oplodnění.

A co plánujeme dál?

S pomocí celostních přístupů se v Repromedě již opakovaně podařilo dosáhnout těhotenství u žen, kde standardní postupy selhaly. I z toho důvodu jsme se rozhodli rozšířit metody, které v rámci celostní medicíny nabízíme.

Brzy se tak můžete těšit na biorezonanci přístrojem Bicom a přístroj BEMER, který nabízí terapii magnetickým polem. Připravujeme pro vás také podrobnější články o těchto metodách.