ICSI a PICSI. Nejúspěšnější embryologické metody zajišťující oplození zralého vajíčka optimální spermií.

Články, Novinky 20. února, 2018

Při klasickém nebo také konvenčním oplodnění se umístí vajíčka a spermie do „zkumavky“ a následně se čeká, zda dojde k samovolnému oplození. Tato metoda má však relativně nízkou úspěšnost a lze ji použít jen u párů s dobrým spermiogramem a dostatečným počtem vajíček. K dosažení vyšší úspěšnosti jsou tedy čím dál častěji využívány mikromanipulační techniky ICSI a PICSI.

Metoda ICSI – Intracytoplazmatická injekce spermií. Vložení spermie přímo do vajíčka.

Tato nejpoužívanější mikromanipulační technika spočívá v přímé injekci jedné spermie do vajíčka. Vybraná spermie, na základě morfologie a charakteru jejího pohybu, je znehybněna, nasáta do mikropipety a pomocí mikromanipulátoru vpravena přímo do zralého vajíčka.

Kdy je metodu ICSI vhodné využít?

Výhodou metody ICSI je, že stačí jen tolik spermií, kolik je k dispozici vajíček. Pokud je u ženy zjištěna zhoršená kvalita nebo nízký počet vajíček, je uplatnění této metody vysloveně nezbytné. Velmi důležité využití má rovněž tam, kde je plánována metoda preimplantační genetické diagnostiky nebo preimplantačního genetického screeningu. ICSI je metodou první volby při léčbě mužského faktoru neplodnosti, tedy v případě nízké koncentrace spermií, abnormálního tvaru spermií nebo jejich nedostatečné pohyblivosti.

PICSI  – Metoda Intracytoplazmatické injekce předvybraných spermií.

PICSI představuje metodu výběru ideálně zralé spermie, která je založena na podobném principu, jako se to děje v lidském těle. V rámci přirozeného procesu oplodnění může vajíčko oplodnit pouze spermie optimální zralosti. Tyto zralé spermie mají na hlavičce specifický receptor, který reaguje na hyaluronan, látku přirozeně se vyskytující v obalu ženského vajíčka. Metodou PICSI se snažíme tuto schopnost spermií simulovat jejich vazbou na mističku s hyaluronanem. Vhodné a dostatečně zralé spermie se na hyaluronan přichytí a otáčí se kolem své hlavičky. Dle výzkumu je mezi spermiemi vybranými touto metodou méně spermií s chromozomálními mutacemi a fragmentovanou DNA.

V jakých případech je metoda PICSI doporučována?

Metodu PICSI je vhodné využít, pokud vás trápí opakované potrácení, nízký počet oplozených vajíček po metodě ICSI, špatná kvalita embryí nebo jejich špatný vývoj v předchozích cyklech. Jak ICSI, tak i PICSI můžou být kombinovány s metodou MACS, tedy magnetickou selekcí spermií.