ICSI versus PICSI

Věda a výzkum 28. dubna, 2014

ICSI versus PICSI

ICSI

ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie) je nejpoužívanější mikromanipulační technikou při léčbě neplodnosti metodou IVF. Je metodou první volby při léčbě mužského faktoru neplodnosti, ale i jiných indikací. Při ICSI embryolog vybírá jedinou spermii, kterou nasaje do mikropipety a injektuje přímo do cytoplazmy vajíčka. Jediným možným kritériem výběru spermie při ICSI je morfologie spermie a charakter jejího pohybu.

PICSI

PICSI (Physiological ICSI nebo Preselected ICSI) je metoda výběru ideální spermie pro mikroinjekci na podobném principu, jako se to děje v lidském těle. Spermie jsou umístěny na PICSI misku pokrytou vrstvou hyaluronanového hydrogelu. Hyaluronan je biopolymer přirozeně se vyskytující v gelovém obalu oocytu. Zralé, biochemicky kompetentní spermie se vážou na hyaluronan a jsou embryologem vybírány k ICSI. Tento způsob výběru spermií imituje klíčový krok v přirozeném fertilizačním procesu, tj. vazbu zralé spermie na oocytární komplex. Vybraná spermie je v principu stejná jako ta, která by byla úspěšná v přirozeném reprodukčním procesu. Výzkum potvrdil, že spermie vybrané pomocí vazby na hyaluronanovou vrstvu jsou zralejší, vykazují méně DNA zlomů a méně chromozomálních aneuploidií.