Jak probíhá hormonální stimulace vaječníků?

Věda a výzkum 27. května, 2014

Jak probíhá hormonální stimulace vaječníků?

Hormonální stimulace je podpora růstu a dozrávání vajíček ve vaječnících za pomoci hormonálních preparátů. Hormonální stimulace se provádí pomocí podkožních injekcí, které si žena aplikuje sama.

V Repromedě má každá klientka možnost volby mezi rekombinantními nebo urinárními stimulačními preparáty. Všeobecně je však upřednostňován Gonal F, patřící mezi rekombinantní léky. Jedná se o novější, vysoce kvalitní preparát ve formě pera. U klientek je velice oblíbený pro svou pohodlnou aplikaci a samotnou účinnost léku.

Na přání klientky je možné zvolit ke stimulaci také levnější urinární, nebo-li „močové“ preparáty, získávané z moči menopauzálních žen. Jedná se o vysoce čištěné léky, které však nezaručují kvalitu stimulace v takové míře jako rekombinantní formy.

Jak stimulace vaječníků probíhá?

Klientka obvykle přichází k zahájení stimulace 2. – 3.den svého cyklu. První aplikace léku se vždy provádí pod dohledem sestřičky, která jí vše názorně ukáže a předá jí potřebné informace. Aplikace léků probíhá přibližně 10 – 12 dnů. Celý průběh stimulace je sledován lékařem v několikadenních intervalech pomocí ultrazvuku. Následuje odběr vajíček v krátkodobé celkové anestezii. Ve stejný den dochází v laboratoři k oplození vajíček a vzniku embryí.

Jak probíhá hormonální stimulace vaječníků?