MACS. Nová neinvazivní metoda selekce spermií zvyšující úspěšnost léčby neplodnosti.

Články, Novinky 20. dubna, 2018

Prostředí, ve kterém žijeme, kouření, užívání některých léků, zvýšená teplota varlat způsobená zánětlivým onemocněním, vyšší věk muže, stres. To jsou faktory, které mohou vést k poškození DNA spermií a ovlivnit tak mužskou plodnost.

Čeho lze metodou MACS dosáhnout?

Spermie jsou velmi náchylné k poškození DNA. Spermie s poškozenou (fragmentovanou) DNA nejsou často schopny oplodnit vajíčko. Pokud přesto k oplodnění poškozenou spermií dojde, výsledkem může být abnormální vývoj embrya, zastavení jeho vývoje, nebo časný potrat.

Spermie mají omezenou životnost a zanikají procesem zvaným apoptóza. Pomocí metody MACS (Magnetic – Activated Cell Sorting) je možné detekovat a oddělit, od normálních spermií standardně nerozlišitelné, apoptotické spermie.

Jak MACS funguje? Jak získat kvalitní spermie pro správný vývoj embrya?

Systém MACS obsahuje magnetické nanočástice, které označí apoptotické spermie. Vzorek se spermiemi je prohnán přes separační kolonu. Apoptické spermie jsou zachyceny magnetem uvnitř kolony. Nepoškozené „živé“ spermie bez známek apoptózy kolonou protečou a jsou shromažďovány pro další využití. Takto připravené spermie je následně možné použít pro všechny oplozovací techniky v asistované reprodukci (IUI, IVF, ICSI, PICSI).

Pro koho je selekce spermií metodou MACS vhodná? Jaké jsou hlavní důvody jejího využití?

Metodu MACS je vhodné využit u pacientů s idiopatickou neplodností, s nedostatečnou kvalitou ejakulátu, s vyšším množstvím zlomů DNA ve spermiích, při opakovaném zastavení vývoje embryí nebo při opakovaně špatném vývoji embrya do stádia blastocysty.

Metodou magnetické selekce spermií lze dosáhnout oplodnění většího množství vajíček, zisku většího množství embryí a následně dalšího vývoje těchto získaných embryí.

Proč je nejlepší kombinace metod MACS a PICSI?

Metody MACS a PICSI využíváme v případě, že se ve vzorku spermatu nachází vysoký podíl spermií s poškozenou DNA, pokud byl v minulých cyklech nízký podíl oplozených vajíček, embrya se nevyvíjela optimálně anebo docházelo k opakovaným potratům.

Pomocí metody MACS vyloučíme poškozené spermie, metodou PICSI následně vybereme ideálně zralou spermii, kterou injekcí vpravíme do vajíčka. Kombinací těchto metod je možné zvýšit šance na oplození.