Mindfulness v kontextu léčby neplodnosti

Články, Novinky 28. července, 2017

Možná jste se v posledních měsících setkali se všude skloňovaným termínem mindfulness nebo také všímavost, uvědomění či vědomé pozorování. Nejde o novinku či vynález poslední doby nýbrž o termín, se kterým jsou blízce seznámeni buddhisté stejně jako psychoterapeuti a psychiatři.

Jak funguje mindfulness?

Tady a teď, v tento moment, v tuto chvíli si uvědomujeme, co se děje okolo a uvnitř nás. Díváme se na svět jakoby dětskýma očima. Snažíme se vnímat vše staré jako nové, vše běžné jako výjimečné. Sledujeme naše emoce a reakce na vše okolo a uvnitř nás samotných. Učíme se vnímat své tělo a pracovat s našimi smysly. Časopisy i internet jsou plné definic a výčtů pravidel a vlastností mindfulness technik. Příběhy lidí meditujících a naučených těmto postupům jsou inspirující. Hovoří o tom, že příjemné si dokážou lépe užít a s nepříjemným snadněji pracovat. Uspořádání priorit a schopnost využít zkušenosti k osobnímu rozvoji jsou dalšími benefity programu.

Jak může mindfulness přístup pomoci při léčbě neplodnosti?

Páry potýkající se s neplodností při své cestě za děťátkem zažívají nejen fyzické vypětí, ale i psychické. Často jsou vystaveni očekáváním od okolí či sebe samých a nezřídka se u nich setkáváme s emocionálními odpověďmi jako jsou deprese či úzkosti. Mindfulness programy se s úspěchem zařadily do léčebných plánů stavů jako jsou chronické bolesti, rakovina, úzkostné poruchy či deprese, avšak donedávna nebyl program navržený pro využití při léčbě neplodnosti. Cílem programu může být přijetí sebe sama, neodsouzení sebe a být v kontaktu se současnou situací.

Kromě všeobecných benefitů mindfulness přístupu se ukazuje, že program významně pomáhá ženám při prevenci depresivních stavů, studu a odevzdanosti současnému stavu věcí. Ženy se zkrátka cítí sebevědoměji a neupínají se k předchozím nepříjemným zkušenostem či možnému vývoji jejich příběhu. Techniky mindfulness mohou tedy přispět k minimalizaci negativních pocitů spojených s neplodností a pomoci cítit se vitálněji.

Aktuálně existuje množství organizací, které pořádají kurzy mindfulness – například Český minfulness institutMindfulness Brno, Mindful work a řada dalších.

Zdroj: http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(13)00646-8/fulltext