Od května do září „test plodnosti“ FEMME za zvýhodněnou cenu 500Kč. Objednejte se na vyšetření a zjistěte, jak na tom jste s plodností právě vy.

Články, Novinky 15. května, 2020

Měsíc červen byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášený měsícem reprodukčního zdraví a přímo na 6. červen připadá Den neplodnosti. Už od května až do konce září proto nabízíme ženám unikátní FEMME test za zvýhodněnou, díky tomuto vyšetření mohou zjistit, jak na tom se svojí plodností jsou. Vhodný je tak nejen pro ženy, které mají s početím již nějaké potíže, ale funguje také jako prediktivní nástroj pro ty, které se založením rodiny třeba zatím otálejí. V současnosti má podle statistik problém počít potomka 15 až 20 % párů.

Co mi FEMME test řekne?

Díky novému FEMME testu je možné vyšetřit ženské pohlavní hormony z krve, což se hodí nejen při volbě toho nejvhodnějšího postupu léčby neplodnosti, ale také při případném odkládání reprodukce. Díky analýze hladiny hormonů je lékař schopný určit i „rezervy“ organismu pro možnost otěhotnění v budoucnu. „FEMME test obnáší odběr krve pro vyšetření bazální hladiny hormonů, a to především Antimülleriánského hormonu (AMH), jehož hladina je úměrná zásobě vajíček. Vyšetřují se však i další hormony (TSH, prolaktin), které dokáží napovědět o celkovém zdraví a plodnosti ženy. Toto hormonální vyšetření relativně spolehlivě určí tzv. ovariální rezervu a upozorní ženu na případné riziko, kdy by odkládání léčby či těhotenství mohlo vést k promeškání poslední vhodné příležitosti počít dítě. Test je rovněž schopen napomoci při výběru nejvhodnější léčby pomocí IVF, tedy mimotělního oplození,“ dodává MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

FEMME test je vhodný pro jakoukoliv ženu, ať už po „třicítce“ nebo pro tu, která chce s početím zatím počkat, či v případě, že jí byly s partnerem zjištěny predispozice k problémům s plodností. Pokud se žena rozhodne FEMME test podstoupit, je nutné se objednat na odběr krve. Pro pacientky objednané do konce září nabízíme vyšetření za sníženou cenu 500 Kč.

Objednejte se.

Proč se nechat vyšetřit?

Důležitým faktorem určujícím plodnost je stále věk, a to především v případě ženy. I přestože se možnosti moderní medicíny posouvají pořád kupředu, biologické hodiny tikají neúprosně a po 33 roce věku se plodnost ženy začíná snižovat. Ovšem věk, kdy ženy začínají reálně uvažovat o početí potomka, neustále roste. Na to poukazují i údaje z Ústavu zdravotnických informací a statistiky monitorující i věk žen zahajujících IVF léčbu. „Mezi roky 2007 až 2016 se zvýšil věk žen zahajujících IVF léčbu z 33,4 na 35,6 let, v případě kryoembryotransferu (KET), tedy přenosu oplodněných rozmrazených buněk, je to dokonce z 33,8 na 37,1. I tato čísla tedy poukazují na trend oddalování mateřství do pozdějšího věku. Je proto dobře, že se o reprodukčním zdraví stále více mluví a že se do této iniciativy můžeme aktivně zapojit i my. Nabízené vyšetření FEMME test totiž může pomoci ženám odpovědět na otázky týkající se jejich plodnosti,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

S věkem však nesouvisí pouze snižující se pravděpodobnost spontánního otěhotnění, ale zvyšuje se i riziko výskytu genetických abnormalit u dítěte. Jako všechny buňky v těle, tak i ty pohlavní, totiž stárnou. Po 35. narozeninách je tedy u ženy mnohem vyšší pravděpodobnost početí dítěte například s Downovým syndromem, než je tomu u ženy mladší. I proto je při problémech s otěhotněním nebo odkládání mateřství vhodné vyhledat odbornou pomoc a zjistit, jak na tom tělo z hlediska reprodukce skutečně je.