Prediktivní genetické testování

PANDA Infertility

Test je na míru šitý pacientům, kteří k nám přicházejí s poruchami plodnosti, ale je možné ho doporučit i těm, kteří se snaží o dítě spontánně. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci. Ta se může projevit právě u jejich potomka.

Přečíst si více

PANDA Carrier

I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci. Ta se může projevit právě u jejich potomka. Test je rozšířenou verzí Panda Infertility. U každého partnera je vyšetřeno až 110 klinicky významných genů s cílem snížení rizika narození postiženého dítěte se závažným dědičným onemocněním.

Přečíst si více

PREDIKTIVNÍ GENETICKÉ TESTOVÁNÍ

Prediktivní genetické testování kompatibility páru nabízí možnost otestovat až tisíce genů. Páru tak lze poskytnout jedinečné informace o jeho genetických predispozicích ke konkrétním chorobám a pomoci při prevenci i zvládání nemocí. Prediktivním testováním lze zjistit, zda existuje riziko komplikací s otěhotněním, v průběhu těhotenství, riziko početí postiženého dítěte nebo důvod proč žena opakovaně potrácí. Testování má smysl jen ve chvíli, pokud test podstoupí oba z partnerského páru.