DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - nahlédněte pod pokličku naší kliniky a přijďte si prohlédnout, jak to u nás vypadá.

PRO NOVÉ KLIENTY 10% SLEVA NA LÉČBU

Panda Infertility

Co je to PANDA Infertility?

PANDA Infertility je speciálně vyvinutý genetický test, který umožňuje vyšetřit stovky mutací a variant v DNA, které zapříčiňují nejčastější genetická onemocnění, nebo mají významný vliv na plodnost a úspěšný průběh těhotenství.

PODÍVEJTE SE NA PANDATEST.CZ

 

Co PANDA Infertility umí?

Panel umožňuje diagnostiku:
• poruch plodnosti a její léčby,
• genetických příčin neplodnosti nebo poruch vývoje embryí,
• trombofilních mutací,
• nejčastějších vzácných onemocnění (cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hluchota a syndrom fragilního X).

Kdo se může nechat testovat?

Testování je vhodné zejména pro páry využívající pomoc asistované reprodukce, ale je možné jej doporučit i těm, kteří se snaží o dítě spontánně. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci. Ta se může projevit právě u jejich potomka.

Jak to funguje v praxi?

Test byl vyvinut pro páry využívající pomoci asistované reprodukce, ale kliniku mohou navštívit i páry snažící se o dítě spontánně.

Oběma partnerům odebereme krev, předáme ji do genetické laboratoře a naši genetici začnou vyšetřovat vytipované geny. Již při vyšetření 500 populačně nejrizikovějších genů bývají zpravidla nalezeny 1–2 mutované geny, to znamená, že je člověk přenašečem 1–2 monogenních onemocnění. Vyšetření končí porovnáním mutovaných genů u obou partnerů. Panel testuje přenašečství již zmiňovaných nejčastějších monogenních onemocnění. Na základě toho je možné posoudit tzv. genetickou kompatibilitu páru, tedy poskytnout důležitou informaci o zdraví vašeho společného budoucího potomka.

Co prozradí výsledky testu PANDA Infertility?

Výsledky genetického testu přináší jedinečné informace o příčinách neplodnosti muže či ženy, o stupni odezvy vaječníků ženy na hormonální stimulaci, nebo o rizicích spojených s podáváním hormonální substituční terapie po zavedení embrya. Díky tomu je možné přizpůsobit pacientům léčbu ještě více na míru. Test také odhaluje případné genetické vlohy k nejčastějším dědičným nemocem, vrozené sklony k potrácení, a dokonce umožní předpovídat i vývoj embrya. Pokud žena opakovaně potrácí a lékařům se nedaří zjistit přesný důvod, na klinice Repromeda může získat nejen odpověď, ale i řešení své situace.

Co dělat, pokud PANDA Infertility odhalí riziko?

Pokud jsou vyšetřením zjištěny vlohy pro některé z těchto onemocnění a hrozí výskyt onemocnění u potomků, lze ještě před otěhotněním provést preimplantační genetické testování (PGT-M) embryí příslušného páru a přenést do dělohy jen taková embrya, která neobsahují mutované geny. Díky tomu se snižuje riziko možného samovolného potratu, nutnosti umělého přerušení těhotenství pro genetickou vadu nebo narození postiženého dítěte.