Nástroje jsme si vyráběli sami, říká profesor Trávník, který byl u narození prvního miminka ze zkumavky ve střední a východní Evropě

Přečíst

PrenatalSafe

PrenatalSafe je neinvazivní prenatální testování Downova syndromu a dalších chromozomálních vad pro všechny těhotné ženy. Více informací na www.prenatalsafe.cz

O PrenatalSafe

PrenatalSafe odhalí přítomnost všech nejčastějších chromozomálních abnormalit

Mezi nejčastější chromozomální odchylky, které zároveň test PrenatalSafe umí detekovat, patří: Downův, Edwardsův, Patauův, Turnerův, Klinefelterův, Syndrom Jacobsové a trizomie chromozómu X.

PrenatalSafe můžete podstoupit od 10. týdne těhotenství.

Na rozdíl od ostatních testů nabízí test PrenatalSafe spolehlivé výsledky již od 10. týdne těhotenství.

PrenatalSafe určí pohlaví plodu.

Pohlaví vašeho miminka se můžete dozvědět s 99 % pravděpodobností. Tato informace je mimo jiné důležitá i v případě závažných X-vázaných genetických chorob (Duchennova muskulární dystrofie nebo hemofilie).

Typy testování

PrenatalSafe nabízí několik typů testování.

PrenatalSafe 5

 • PrenatalSafe 5 je základní neinvazivní test, který poskytne informace o nejčastějších syndromech (Downův, Pataův a Edwardsův) a vyšetří pohlavní chromozomy
 • Výsledky do 3 pracovních dní
 • Cena 12 500 Kč

PrenatalSafe Plus

 • Pro případ výskytu mikrodelečních syndromů v rodině Vám nabízíme test PrenatalSafe Plus, který kromě základních chromozomů (21,18, 13, X, Y) testuje 9 nejčastějších mikrodelečních syndromů
 • Výsledky do 5-7 pracovních dní
 • Cena 14 500 Kč

PrenatalSafe KARYO

 • PrenatalSafe KARYO je jediný test na trhu, který nabízí testování všech chromozómů v genomu. Poskytuje informace nejen o početních změnách, ale i o strukturních změnách na chromozomech (delece, duplikace, markerové chromozómy atd.). Je tedy velice podobný standartnímu karyotypu.
 • Výsledky do 3-5 pracovních dní
 • Cena  19 900 Kč

PrenatalSafe KARYO Plus

 • Spojuje test Plus a KARYO. Testují se tedy všechny chromozomy v genomu a navíc i nejčastější mikrodeleční syndromy.
 • Výsledky do 5-7 pracovních dní
 • Cena 22 900 Kč

GeneSafe Inherited

 • Odhalí vrozená genetická onemocnění způsobená mutací v genu (Cystická fibróza, Srpkovitá anémie, Beta Thalasemie, Dědičná hluchota).
 • Výsledky do 5-7 pracovních dní
 • Cena 18 900 Kč

GeneSafe De Novo

 • Některá genetická nemocnění jsou způsobena de novo mutací v genu, tzn. nejsou zděděná od rodičů (Multigenová analýza (25 genů-44 patologií). Pro detekci těchto onemocnění je určen právě GeneSafe De Novo.
 • Výsledky do 5-7 pracovních dní
 • Cena 18 900 Kč

GeneSafe Complete

 • GeneSafe De Novo + GeneSafe Inherited
 • Výsledky do 5-7 pracovních dní
 • Cena 22 900 Kč

PrenatalSafe Complete

 • PrenatalSafe Karyo + GeneSafe Complete
 • Test detekuje: aneuploidie (početní změny chromozomů) a strukturální chromozomální abnormality, dědičná genetická onemocnění a vzácná genetická onemocnění
  nezděděná od rodičů (de novo).
 • Výsledky do 5-7 pracovních dní
 • Cena 27 900 Kč

PrenatalSafe Complete Plus

 • PrenatalSafe Karyo Plus + GeneSafe Complete
 • Výsledky do 5-7 pracovních dní
 • Cena 29 900 Kč

Proč zvolit právě PrenatalSafe

 • K provedení testu je potřeba pouze vzorek krve těhotné ženy, proto se test nazývá jako neinvazivní. Nemusíte mít tedy strach z nepříjemného invazivního zákroku. Nehrozí ani žádné riziko potratu.
 • Krátká čekací doba na výsledky (3-7 pracovních dnů).
 • Odhalí početní i strukturní chromozomální vady, a dokonce některé mikrodeleční syndromy.
  Mezi nejčastější chromozomální odchylky, které zároveň test PrenatalSafe umí detekovat, patří: Downův, Edwardsův, Patauův, Turnerův, Klinefelterův, Syndrom Jacobsové a trizomie chromozómu X. Více informací
 • S 99% pravděpodobností vám prozradí pohlaví vašeho miminka. Tato informace je mimo jiné důležitá i v případě závažných X-vázaných genetických chorob (Duchennova muskulární dystrofie nebo hemofilie).
 • Test může být proveden i v těhotenství dosaženém technikami umělého oplodnění (s využitím vlastních i darovaných reprodukčních buněk) i u těhotenství vícečetného.
 • Mimo to, že chcete mít jistotu a zprávu o zdraví a pohlaví vašeho miminka co nejdříve, existuje ještě jeden zásadní důvod, proč mít výsledky tak brzo. V případě pozitivního výsledku je možné provést včasnou invazivní prenatální diagnostiku – odběr choriových klků a při potvrzeném postižení u plodu je možné z rozhodnutí matky přistoupit k šetrnějšímu umělému přerušení těhotenství ještě v I. trimestru, kdy se provádí tzv. kyretáž.