DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - nahlédněte pod pokličku naší kliniky a přijďte si prohlédnout, jak to u nás vypadá.

PRO NOVÉ KLIENTY 10% SLEVA NA LÉČBU

Cyklus s darováním

Darovací programy mají na naší klinice dlouholetou tradici a je jim věnována významná pozornost. Programy darování vajíček a spermií byly zavedeny do klinické praxe od samého počátku vzniku pracoviště a svými výsledky se řadí mezi nejúspěšnější metody.

Léčba darovanými oocyty a spermiemi

Léčba s využitím darovaných vajíček či spermií je určena pro páry, kde nelze docílit těhotenství z vlastních pohlavních buněk. Použití vajíček dárkyně, spermií dárce nebo celých embryí, může léčeným párům dopomoci ke splnění jejich největšího snu – stát se rodiči.

Indikace darování vajíček

Cyklus s darováním vajíček je vhodný pro páry, kde žena neprodukuje vlastní vajíčka nebo nejsou v dostatečné kvalitě. Indikacemi pro tento typ léčby jsou:

 • Chybění ovarií (vaječníků)
 • Předčasné selhání činnosti vaječníků – např. z neznámých důvodů, po chemoterapii či radioterapii, apod.
 • Oocytární faktor – opakovaně velmi nízký počet získaných oocytů, nízká kvalita oocytů, opakované selhání fertilizace, rýhování, implantace při použití vlastních oocytů
 • Těžké formy ovariální endometriózy
 • Genetická indikace – neřešitelná pomocí preimplantační genetické diagnostiky

Průběh cyklu

Pokud se u klientky prokáže některá z výše uvedených indikací a pár má zájem o příjem darovaných vajíček,  probíhá vyšetření páru a zároveň výběr vhodné dárkyně. Disponujeme širokou databází dárkyň, díky které můžeme našim klientům nabídnout vhodnou dárkyni, a to bez čekacích lhůt.

Po vyhledání vhodné dárkyně je příjemkyně kontaktována a připravována k přijetí embryí.

Jak proces probíhá?

 • zmrazení spermií partnera,
 • hormonální příprava dárkyně,
 • oplození vajíčka dárkyně spermiemi partnera příjemkyně (případně spermiemi dárce),
 • zamražení vzniklých embryí,
 • příprava příjemkyně na KET
 • transfer rozmraženého embrya do dělohy příjemkyně
 • zamrazení (vitrifikace) zbylých kvalitních embryí pro další léčbu

Darování vajíček je v České republice legální, dobrovolné, bezplatné a anonymní.

Výběr dárkyně

Kdo jsou dárkyně v REPROMEDĚ?

Dárkyně na naší klinice musí splňovat tyto předpoklady:

 • věk 18-33 let
 • minimálně středoškolské vzdělání
 • dobrý zdravotní stav
 • BMI index v normě
 • nekuřačka
 • pravidelná menstruace
 • bez dědičných a psychiatrických onemocnění
 • absence sexuálně přenosných nemocí
 • bez anamnézy drogové závislosti
 • bez anamnézy neplodnosti

Jak vybíráme dárkyně?

Pečlivě vybíráme vhodné dárkyně pro naše pacienty. Do databáze dárkyň jsou následně zařazeny jen ty ženy, které přísná kritéria splní a projdou danými vyšetřeními. U všech dárkyň je předem provedeno gynekologické a ultrazvukové vyšetření, vyšetření hormonálního profilu, genetické vyšetření (karyotyp, CFTR, SMA, FRAXA, GJB2) a pohovor s klinickým genetikem, opakovaně jsou provedeny testy na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (HIV, Syphyllis, žloutenka).

Mimo to respektujeme

 • Krevní skupinu a Rh faktor dárkyně a příjemců
 • Vnější fyziognomické znaky a celkovou vzájemnou podobnost dárkyně a příjemkyně

Léčba darovanými spermiemi

Naše klinika nabízí i program darování spermií pro páry, kde není možné využít v rámci asistované reprodukce spermie partnera.

Indikace darování spermií

U mužů jsou důvodem poruchy tvorby spermií různé důvody, mimo jiné i genetické vady neřešitelné metodami preimplantační genetické diagnostiky. Jedinou nadějí pro tyto páry je užití spermií získaných od anonymního dárce.

Kdo jsou dárci v REPROMEDĚ?

Dárci na naší klinice musí splňovat tyto předpoklady:

 • Věk od 18 do 35 let
 • Dobrý zdravotní stav
 • Absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině
 • Bez anamnézy neplodnosti
 • Bez anamnézy drogové závislosti
 • Nekuřák
 • Minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou