Cyklus s darováním

Darovací programy mají na naší klinice dlouholetou tradici a je jim věnována významná pozornost. Programy darování vajíček a spermií byly zavedeny do klinické praxe od samého počátku vzniku pracoviště a svými výsledky se řadí mezi nejúspěšnější metody.

Léčba darovanými oocyty

Léčba s využitím darovaných vajíček je určena pro páry, kde nelze docílit těhotenství z vlastních vajíček pacientky. Použití vajíček dárkyně může léčeným párům dopomoci ke splnění jejich největšího snu – stát se rodiči.

Indikace

Cyklus s darováním vajíček je vhodný pro páry, kde žena neprodukuje vlastní vajíčka nebo nejsou v dostatečné kvalitě. Indikacemi pro tento typ léčby jsou:

 • Chybění ovarií (vaječníků)
 • Předčasné selhání činnosti vaječníků – např. z neznámých důvodů, po chemoterapii či radioterapii, apod.
 • Oocytární faktor – opakovaně velmi nízký počet získaných oocytů, nízká kvalita oocytů, opakované selhání fertilizace, rýhování, implantace při použití vlastních oocytů
 • Těžké formy ovariální endometriózy
 • Genetická indikace – neřešitelná pomocí preimplantační genetické diagnostiky

Průběh cyklu

Pokud se u klientky prokáže některá z výše uvedených indikací a pár má zájem o příjem darovaných vajíček,  probíhá vyšetření páru a zároveň výběr vhodné dárkyně. Disponujeme širokou databází dárkyň, díky které můžeme našim klientům nabídnout vhodnou dárkyni, a to bez čekacích lhůt.

Po vyhledání vhodné dárkyně je příjemkyně kontaktována a připravována k přijetí embryí. Její cyklus je synchronizován s cyklem dárkyně. Dárkyně i příjemkyně jsou hormonálně připravovány. Vajíčko dárkyně je oplozeno spermiemi partnera příjemkyně (případně spermiemi dárce). Jedno  vzniklé embryo je příjemkyni zavedeno do dělohy. Zbylá kvalitní embrya se zamrazí (vitrifikují) a uchovají se pro další léčbu.

Darování vajíček je v České republice legální, dobrovolné, bezplatné a anonymní.

Výběr dárkyně

Kdo jsou dárkyně v REPROMEDĚ?

Dárkyně na naší klinice musí splňovat tyto předpoklady:

 • věk 18-33 let
 • minimálně středoškolské vzdělání
 • dobrý zdravotní stav
 • BMI index v normě
 • nekuřačka
 • pravidelná menstruace
 • bez dědičných a psychiatrických onemocnění
 • absence sexuálně přenosných nemocí
 • bez anamnézy drogové závislosti
 • bez anamnézy neplodnosti

Jak vybíráme dárkyně?

Pečlivě vybíráme vhodné dárkyně pro naše pacienty. Do databáze dárkyň jsou následně zařazeny jen ty ženy, které přísná kritéria splní a projdou danými vyšetřeními. U všech dárkyň je předem provedeno gynekologické a ultrazvukové vyšetření, vyšetření hormonálního profilu, genetické vyšetření (karyotyp, CFTR, SMA, FRAXA) a pohovor s klinickým genetikem, opakovaně jsou provedeny testy na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (HIV, Syphyllis, žloutenka, chlamydie).

Mimo to respektujeme

 • Krevní skupinu a Rh faktor dárkyně a příjemců
 • Vnější fyziognomické znaky a celkovou vzájemnou podobnost dárkyně a příjemkyně

Léčba darovanými spermiemi

Naše klinika nabízí i program darování spermií pro páry, kde není možné využít v rámci asistované reprodukce spermie partnera.

dsc_4630

Prohlédněte si služby, které nabízíme.

Nabízíme kompletní služby asistované reprodukce, ale také další zdravotnickou a poradenskou péči. Jsme schopni přesně a podrobně určit vaše problémy, jejich příčiny a pomůžeme Vám je překonat. Heslem, kterým se při naší práci řídíme, je “Pomáháme založit rodinu”.

Naše služby