DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - nahlédněte pod pokličku naší kliniky a přijďte si prohlédnout, jak to u nás vypadá.

PRO NOVÉ KLIENTY 10% SLEVA NA LÉČBU

Embryotransfer

Průběh embryotransferu

Embryotransfer je přenos embrya tenkou kanylou přes hrdlo děložní do dělohy. Zákrok je krátký, většinou bezbolestný a provádí se na transferovém pokojíku při relaxační hudbě.

Při transferu budete mít také zprostředkovaný videozáznam vybraného embrya a jeho přenosu. Po zákroku můžete odejít ihned domů.

Bolestivost a komplikace

U drtivé většiny žen se jedná o ambulantní nebolestivý výkon. U některých žen může být děložní hrdlo zúžené z důvodu vývojové vady dělohy, nebo jako následek po prodělaném zánětu či operaci. V tomto případě může být provedení transferu obtížné a bolestivé a transfer je tedy proveden v celkové narkóze. Těchto případů je pouze cca 1 %.

Počet zaváděných embryí

O počtu transferovaných embryí vždy rozhoduje léčený pár po poradě s lékařem. V souladu s doporučením mezinárodních odborných společností a v souladu s doporučením výboru Sekce asistované reprodukce (SAR) České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS) přenášíme v drtivé většině pouze 1 embryo.

Proč netransferujeme více embryí

Transfer dvou nebo více embryí významně nezvyšuje pravděpodobnost otěhotnění, naopak pouze nesrovnatelně zvyšuje podíl vícečetných těhotenství. Dvojčata se rodí přibližně o 6-8 týdnů dříve, mají tedy velice nízkou porodní hmotnost a nejsou u nich ještě vyvinuty všechny orgány. Největší problémy plynou z nedovyvinutí plic, díky čemuž musí být miminka v kyslíkové atmosféře. Ta ale může mít velice negativní vliv na zrak dětí.

U transferu jednoho embrya k němu může dojít pouze v případech jednovaječných dvojčat, která vzniknou rozdělením původně jednoho transferovaného embrya. Tomuto stavu nelze bohužel nikterak předejít.

Čerstvý nebo kryoembryotransfer

Nejpříhodnější stádium embrya pro transfer je 5. až 6. den od oplození vajíček spermiemi. V tento den je možné buďto embryo zavést do dělohy, tzv. čerstvý transfer, anebo embrya zamrazit a zavést je do dělohy až v dalším cyklu – tzv. kryoembryotransfer (KET).

Na naší klinice preferujeme KET. Úspěšnost kryoembryotransferu totiž bývá vyšší než u čerstvého transferu. Důvodem je zejména to, že v kryocyklu jsme schopni dosáhnout lepší připravenosti děložní sliznice na přijetí embrya, než je tomu v čerstvém stimulovaném cyklu. K vyšší úspěšnosti přispívá i časové odložení transferu do následujících přirozených cyklů ženy, které již nejsou zatíženy hormonální stimulací. KET je z časových důvodů jedinou možností, pokud využíváme preimplantačního vyšetření embryí.

Pravděpodobnost otěhotnění po transferu jednoho embrya je přibližně 57 %. Vzhledem k tomu, že je ve většině IVF cyklů získáno více perspektivních embryí, udává se tzv. kumulativní úspěšnost. Ta představuje souhrnnou pravděpodobnost otěhotnění po přenosu všech embryí, která pocházejí z jednoho odběru vajíček. Přibližně 7 z 10 párů stačí k dosažení těhotenství pouze jeden IVF cyklus.